Dvacet kostrových hrobů a další pozůstatky z období od pravěku po středověk objevili archeologové na trase obchvatu Církvic na Kutnohorsku

17. září 2021 12:15
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kostrový hrob ze starší doby bronzové

Archeologický výzkum na stavbě obchvatu Církvic na Kutnohorsku odhalil doklady osídlení od pravěku přes ranou dobu dějinnou až po středověk. Odborníci pod budoucí silnicí dlouhou 4,3 kilometru prozkoumali 1400 objektů. Šlo o pozůstatky osad a sídelních areálů či jednotlivé hroby a pohřebiště.

Během zemních prací na obchvatu Církvic byl prováděný rozsáhlý archeologický průzkum, během kterého byly zachyceny doklady velmi intenzivního osídlení této lokality datované od pravěku (eneolit), přes ranou dobu dějinnou (keltské, germánské osídlení) až po středověk.

"Na ploše obchvatu o délce 4,3 km bylo prozkoumáno kolem 1400 archeologických objektů, které lze rozdělit do dvou skupin. Na objekty sídlištní a funerální, tzn. relikty osad a sídelních areálů na jedné straně a jednotlivé hroby a pohřebiště na straně druhé," říká Martin buček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Keramická nádoba, starší doba bronzová

Mezi sídlištními objekty byly sloupové jamky, stopy nadzemních konstrukcí domů, ohrad a hospodářských staveb. Nejvíce zbytků pravěkých staveb archeologové našli na jižní straně obce nad řekou Klejnárkou. Pravěká osada z období eneolitu byla na severní a severovýchodní straně zabezpečena výrazným příkopem. Na stejném místě archeologové narazili i na stopy osídlení z mladší a pozdní doby bronzové a z doby římské.

Hroby z doby bronzové

Neméně významným byl objev více než 20 hrobů ze starší doby bronzové. Odborníci je zařadili do období únětické kultury 2300 až 1600 let před letopočtem. Pohřebiště bylo využíváno i v mladší a pozdní době bronzové, kdy se již pohřbívalo žehem. Zajímavostí byl také větší komorový hrob kultury bylanské ze starší doby železné, tedy z let 800 až 600 před letopočtem.

Jižně a jihozápadně od obce archeologové našli rozlehlé sídliště z doby laténské z éry 400 až 30 let před letopočtem. V zahloubených obydlích objevili hlavně keramiku a zvířecí kosti. Mezi zajímavé nálezy patří zlomky bronzových šperků, jehlic, náramků, v celku dochovaná spona zdobená skleněným korálkem nebo zlomky skleněných náramků.

Hrob s kostrami čtyř děti, starší doba bronzová

Západně od Církvice našli odborníci stopy osídlení ze starší doby bronzové. Šlo o zásobnice na uskladnění obílí a potravin či místa, kde se těžila hlína. Starobronzové pohřebiště i zde doplnily nálezy žárových hrobů z mladší a pozdní doby bronzové a ze starší doby železné s kosterními pozůstatky a někdy i obětinami. K zajímavým nálezům patřily i úvozové cesty z období středověku až novověku.

Po ukončení terénní části výzkumu koncem měsíce čeká archeology laboratorní a kabinetní práce, což je dlouhodobý proces konzervace a rekonstrukce nálezů, jejich vyhodnocování a konečného zpracování.

Práce na obchvatu Církvice začaly loni na podzim, zprovoznění se očekává v polovině září příštího roku. Náklady jsou téměř 445 milionů korun bez DPH. Nová silnice z obce odvede tranzitní dopravu mezi Kolínem a Čáslaví.

Poslechněte si reportáž Věry Hájkové.

autoři: Věra Hájková , Von
Spustit audio