HARANT

5. září 2003

Slůvko harant vnímáme jako řekl bych lehkou nadávku dětem. Slovník spisovného jazyka českého říká, že jde expresívní výraz z obecné češtiny a mezi příklady použití tohoto slova uvádí věty: "mít pět harantů" "zpropadení haranti". Ti z nás, kteří si aspoň něco pamatují z české historie, znají Haranta s velkým H, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který se proslavil nejdříve tím, že vydal knihu, v níž popsal svou cestu do Benátek, Palestiny a Egypta, a pak když byl jako účastník stavovského povstání po bitvě na Bílé hoře popraven na Staroměstském náměstí spolu s dalšími šestadvaceti, jak se říká českými pány.

Otázka, jestli slavný cestovatel a revolucionář Harant má něco společného s malými zlobivými haranty, zní trochu divoce, ale v některých knihách opravdu najdeme vysvětlení původu nadávky harant ze jména Kryštofa Haranta. Prý to zavedli jezuité, kteří tak chtěli pošpinit památku svého velkého odpůrce. Takže, podle této teorie, jsme zlobivým dětem mohli říkat třeba šlikové, budovcové eventuálně jeséniové, ti byli na Staroměstském také popraveni.

Začal jsem nejméně pravděpodobnou teorií o původu nadávky harant. Pravděpodobnější snad je vysvětlení, které se týká méně známého Haranta, Kryštofa Viléma, což byl synovec popraveného. Nezdárný synovec, musím říct. Byl to vysoký důstojník, který za třicetileté války měnil bojující strany jak košile, chvíli bojoval na straně Habsburků, chvíli byl ve švédském, chvíli v saském vojsku... Nakonec skončil na správné, tedy vítězné straně vrahů svého strýce a jako císařský generál počátkem 80. let 17. století potlačil selskou vzpouru v severních Čechách. Krutě potlačil, musím dodat, protože právě díky krutosti tohoto Kryštofa Viléma Haranta prý vznikla nadávka harant.

Ještě pravděpodobnější než předchozí jsou teorie, které zastávají současní etymologové a které nadávku harant nedávají do souvislosti s českým rodem Harantů. Podle první z nich slůvko harant vzniklo přidáním koncovky ?nt ke starému citoslovci hara, což byl bojový pokřik. Podle druhé harant pochází z nářečního hadrabant, které je z původem německého drabant či trabant, tedy člen tělesné stráže, dnes bychom řekli bodygárd. A úplně poslední teorie říká, že harant nejspíš souvisí se slovesem hárat, s jeho původním významem "prudce, skokem jít či jet". Takže pokud dobře počítám, na původ slova harant je celkem pět teorií, každá jiná a každá možná.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

3 x Hurvínkovy příhody

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka