Hrad Zítkov byl jen jedním z hradů nad Chocní. Možná ho dobyl a zbořil sám Karel IV.

8. březen 2019
Česko – země neznámá

Severně od Chocně v Pardubickém kraji se nachází řetězec v minulosti zaniklých hradů a tvrzí. Hradiště Zítkov je prvním z nich, nepočítáme-li Vranov, známý také jako Koutníkov, který stával pravděpodobně na skalách nad Pelinami, blíže současnému centru Chocně.

Zítkov se nachází na kopci hned nad lávkou přes řeku Tichou Orlici. Těsně pod svahem vede železniční trať, pod kterou se dá projít podchodem. Hradiště je volně přístupné a v současnosti poměrně hodně zarostlé okolním lesem.

Vede kolem něj červená turistická značka z Chocně do Čermné nad Orlicí, která následně prochází kolem dalších hradišť, Hlavačova a Darebnice. Zítkov je evidovanou archeologickou památkou, na jeho území se našla torza zbraní a špičky šípů. Jejich orientace směrem k tvrzišti napovídá, že se v těchto místech bojovalo.

Choceňské panství patřilo v první třetině 14. století Mikuláši z Potštejna. A protože Mikuláš byl trestuhodný lapka, zasáhl proti němu roku 1338 tehdejší markrabě a pozdější český král Karel IV. Ve svém životopise později uvedl: „Zbořil jsem Choceň a četné hrady pána z Potštejna“. Těžko dnes určíme, který z okolních hradů měl na mysli.

Karel IV. se přitom o Mikulášovi z Potštejna zmiňuje ve svých pamětech ještě jednou. Poté, co Mikuláš neuposlechl králových varování, byl odsouzen k trestu smrti a zbaven majetku. Později byla část panství jeho synům navrácena.

Roku 1341 si choceňské panství rozdělili páni z Lichtenburka a ze Žampachu. Ve druhé polovině 14. století si Lichtenburkové u Chocně postavili nové sídlo zmiňované v písemných pramenech jako Nový hrad. Je možné, že to bylo právě na základech zbořeného hradu Zítkova. Ke konečnému zániku hradu muselo dojít velmi brzy, už na počátku 15. století, kdy jeho funkci převzala tvrz v Chocni.

Blízko hradišť se nachází velmi zajímavá přírodní lokalita tak zvaná Bošínská obora. Je to skutečně bývalá obora, dnes lužní les, který plynule přechází do luk s majestátnými solitérními duby a buky. Ukončena je rybníkem s krásnou starou cestou lemovanou vzrostlými stromy.

autor: KSA
Spustit audio