Hřebčín v Kladrubech nad Labem patří k nejstarším na světě. Jako jediný se dostal na seznam UNESCO

6. listopad 2019

V Kladrubech nad Labem na Pardubicku se nachází jeden z nejstarších hřebčínů na světě, s chovem koní starokladrubského plemene. Je to nejstarší české plemeno, vyšlechtěné k ceremoniálním účelům. Kmenové stádo běloušů se stalo národní kulturní památkou a letos v létě byl hřebčín zapsán na seznam památek světového dědictví UNESCO.

Kladruby nad Labem leží v Polabské nížině nedaleko Přelouče. Tamní hřebčín je unikátní historická památka. Je to ucelený soubor objektů, které jsou vzájemně propojené. A harmonický celek tvoří i s okolní kulturní krajinou, tedy cestami, alejemi a rozsáhlými pastvinami. Celý areál prošel v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí. Prohlídkové trasy vás zavedou nejen do historických a výcvikových stájí, ale také do zámku, kostela, zámeckého parku nebo lesovny.

Na konci 15. století koupili pardubické panství a následně i kladrubskou oboru Pernštejnové. V roce 1560 Jaroslav z Pernštejna prodal své statky královské komoře, včetně kladrubského dvora se zámečkem a chovem koní. Císař Maxmilián II. pak v roce 1563 v Kladrubech založil hřebčinec. Do historie se ale zapsal především rok 1579, kdy císař Rudolf II. povýšil koňskou oboru na císařský dvorní hřebčín. Toto datum se považuje za oficiální založení hřebčína, i když chov koní má v Kladrubech ještě starší tradici.

Mohutnost, ušlechtilost a důstojnost

Starokladrubský kůň je nejstarší české plemeno a má velmi impozantní vzhled. Typickou proporcí je obdélníkový rámec těla a hlavně velká hlava s výrazným klabonosem. Základem chovu starokladrubských koní byly domácí klisny zkřížené se starošpanělskými a staroitalskými hřebci. Starokladrubští koně jsou jediným plemenem, které bylo vyšlechtěné speciálně pro ceremoniální účely panovníků, jsou to skvělí kočároví koně.

Stádo starokladrubských běloušů

Starokladrubáci z Česka slouží u švédského a dánského královského dvora. V současnosti národní hřebčín koně reprezentují především v soutěžích spřežení, ale výsledky mají i v klasické drezúře. V Pardubicích, Ostravě a dokonce i v Nizozemí je využívají jízdní jednotky městské policie.

Na světě dnes žijí přibližně dva tisíce koní starokladrubského plemene. Národní hřebčín Kladruby nad Labem jich chová na pět set, z toho přímo v kladrubských stájích žije tři sta koní, ostatní jsou v chovech ve Slatiňanech a Heřmanově Městci, které jsou součástí národního hřebčína.

Komentované prohlídky vás v areálu kladrubského hřebčína zavedou do historických stájí, k boxům koní ve výcviku nebo do stájí plemenných hřebců. Podívat se můžete také do kočárovny, postrojovny nebo nedaleké lesovny. Pokud vystoupáte na rozhlednu, vybudovanou v objektu starého vodojemu, budete mít celý areál jako na dlani. Národní hřebčín nabízí také projížďky kočárem nebo na koni.

autor: BRA
Spustit audio