Jeskyni Postojna v Klokočských skalách obývají v zimě netopýři. V době bronzové tam žili lidé a ovce

6. březen 2023

V Českém ráji je možné najít řadu stop po dřívějším osídlení. Od jeskyní pravěkých lidí, přes keltská a slovanská hradiště až po středověká sídla. Jednou z největších jeskyní v této oblasti je Postojna v Klokočských skalách. Ty jsou nejen přírodní rezervací, ale také významným archeologickým nalezištěm. Výchozím bodem, odkud je nejlepší se do skal vydat, je obec Klokočí. Ale zkusit to můžete i z druhé strany, od Turnova Zeleným dolem.

Zelený důl byl osídlený již ve střední době kamenné. Jeskyní a převisů je tam spousta, a to se zdaleka nedochovaly všechny. „Jsou jich tu stovky a naprostá většina byla využita. Mezi nejznámější patří jeskyně Jislova, kde bylo nejstarší osídlení v Českém ráji. A pak zmíním jeskyni Velbloudy. Tam díky výzkumům víme nejen to, že byla obývána v době bronzové, ale že to bylo v jarních měsících,“ vysvětluje archeolog a ředitel Muzea Českého ráje v Turnově Jan Prostředník.

Žlutá turistická trasa stoupá ze Zeleného dolu k jeskyni Postojně, kterou navštěvují turisté již od 19. století. První archeologické nálezy pocházejí z roku 1943. Od té doby jeskyně čelila řadě výkopů profesionálů a především amatérů. Z toho důvodu, ale i kvůli erozi, provedli archeologové v letech 2016 až 2017 záchranný a zjišťovací výzkum.

„Je to jedna z nejvýznamnějších archeologických lokalit, které tady máme. Je to více síňová jeskyně, které má na délku bez plazivek nejméně 19 metrů, na šířku mezi 7 a 10 metry a vysoká je v nejvyšším místě 2,5 metru,“ popisuje Jan Prostředník.

Zelený důl

Na zimu je jeskyně zavřená

Objevy ukázaly zajímavé věci. Jeskyně byla navštěvována již paleolitickými a mezolitickými lovci a zřejmě plnila důležitou roli v rituálním chování. Nálezy z doby bronzové ukazují, že jeskyně nebyla obývána jen lidmi. Paleobotanický výzkum přinesl informaci, že jsou nálezy z této doby plné ovčího trusu, což znamená, že jeskyně sloužila i jako příbytek pro ovce. Tím je možné vysvětlit i ohlazené stěny v interiéru velké jeskyně.

Postojna je domovem zvířat i v současné době, a to netopýrů. Stala se zimovištěm vrápence malého, a proto ji ochránci přírody na zimu uzavřeli, aby měli netopýři na zimování klid. Jeskyně bude pro veřejnost přístupná opět na jaře.

Jeskyně Velbloud

I když jsou vnitřní prostory jeskyně velké, vstup je úzký a nízký, téměř plazivý. Mnozí návštěvníci skal se proto spokojí s obdivem okolí. Třeba nedalekého skalního portrétu Mistra Jana Husa nebo obecně skal, mezi kterými rostou zejména buky a borovice. Žlutá turistická značka vede nad Klokočské průchody, kde je rozcestí. A potom dál na zříceninu hradu Rotštějn. Červená značka pak míří do skalního masivu Klokočských průchodů.

Spustit audio