Komunální volby 2022 – speciál z Mladé Boleslavi

V letošním roce kandiduje v Mladé Boleslavi 8 politických subjektů. Je to o 1 méně, než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 9 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?
  2. Vyřeší podle vás plány na nové silnice v okolí města komplikovanou dopravní situaci ve městě?
  3. Jste pro zavedení parkovacích zón ve městě? Proč?
  4. Výstavba centra na zpracování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi už je v plném proudu. Jak se díváte na toto řešení likvidace odpadu ve městě? Měli by mít obyvatelé města svoz odpadu zadarmo?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Mladé Boleslavi:

ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Zabýváme se městskými náklady za energie. Chceme umisťovat fotovoltaické panely na naše budovy. V chystaném centru na zpracování komunálního odpadu si budeme vyrábět vlastní bioplyn pro autobusy MHD. Co se týče dopadů energetické krize přímo na Boleslaváky, v rámci vedení města jsme se rozhodli, že chceme být pro naše obyvatele oporou. Připravili jsme proto balíček opatření. Odpustili jsme platby za svoz komunálního odpadu seniorům, dětem a studentům. Zavedli jsme roční jízdné v MHD za tisícovku. Nezdražili jsme vstupy do našich městských provozů, aby například koupaliště nebo bazény zůstaly dostupné. Zároveň nechceme, aby kvůli krizi musely děti končit se sportováním a dalšími aktivitami. Sportovním klubům, které v příštím roce nebudou zdražovat příspěvky, proto pomůžeme částkou 600 korun za jednoho člena. Zároveň máme připravených dalších 250 korun, pokud oddíly o stejnou částku své příspěvky sníží. Podobnou podporu jsme nachystali i pro organizace nabízející volnočasové aktivity a sociální  …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Vyřeší podle vás plány na nové silnice v okolí města komplikovanou dopravní situaci ve městě?

Přetíženým úsekům musíme v první řadě ulevit a pomoci by nám mělo 11 projektů, na které se nám podařilo vyjednat podporu vlády a jsou součástí jejího usnesení z října 2018. Jde o projekty za více než 7,5 miliardy korun. Projekty by měly mít zásadní vliv na zlepšení situace v Mladé Boleslavi a regionu. Mezi tyto investice patří zkapacitnění křižovatky s Kosmonosy, výjezd na Řepov, ale třeba i stavba nové nádražní budovy, kterou opravdu potřebujeme. Hledáme také alternativy, jak řešit automobilovou dopravu po městě. Aktuálně máme rozpracovaný projekt telematiky, což je řízení světelné signalizace na křižovatkách podle aktuálního provozu. Díky novému ročnímu tarifu za tisícovku je ještě dostupnější MHD a pravidelného cestujícího, který se dopravuje dvakrát denně například do práce a z práce, vyjde jedna jízda na cca dvě koruny. Velmi dobrou zkušenost máme se sdílenými koly. Lidé využívají hustou síť cyklostezek, kterou dlouhodobě budujeme, a v počtu intenzity využívání sdílených kol patříme …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Jste pro zavedení parkovacích zón ve městě? Proč?

Jsem pro postupné zavádění parkovacích zón, které ale musí reflektovat parkovací kapacity v dané lokalitě. Uvedu to na příkladu: postavili jsme parkovací dům u Klaudiánovy nemocnice. Díky tomu máme dostatečné parkovací kapacity v lokalitě Slovanka, a proto nebyl problém se zavedením parkovacích zón na tomto místě. Pomohlo to jak obyvatelům z okolí, tak těm, kteří dojíždějí do nemocnice a okolí.

4. Výstavba centra na zpracování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi už je v plném proudu. Jak se díváte na toto řešení likvidace odpadu ve městě? Měli by mít obyvatelé města svoz odpadu zadarmo?

Bioplynová stanice by v konečné podobě měla fungovat tak, že zjednodušeně řečeno vyhozené odpadky ze sídliště neskončí na skládce a místo toho budou odvezeny na místo zpracování, kde vznikne plyn pro naše autobusy a zároveň palivo, které může sloužit k vytápění domácností prostřednictvím Centrothermu. Je to výzva, která je před námi. Na projekt máme předjednanou podporu ze SFŽP. Stanice má důležitou souvislost i s MHD. Už v minulém období jsme z peněz z EU výhodně obnovovali vozový park dopravního podniku vozy s pohonem na CNG a budeme v tom dál pokračovat. Právě vlastní výroba paliva v bioplynové stanici je důležitým předpokladem pro budoucí získávání peněz z EU. My toto splníme a tím ušetříme, protože nebudeme muset pořizovat mnohem nákladnější autobusy na vodík nebo elektriku. Už nyní jsme svoz odpadu výrazně zlevnili pro rodiny, jelikož zdarma ho mají děti, studenti a senioři. Až bude hotový celý koloběh, umím si představit, že se za svoz odpadu nebude platit vůbec, jelikož se bude  …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

HLAS PRO BOLESLAV

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město musí začít hlavně s energiemi dobře hospodařit. V minulosti jsme hodně zateplovali, ale tím to skončilo. Máme zde přestárlé veřejné osvětlení, stále ještě hodně nezateplených budov. S využitím solárů a tepelných čerpadel jsme téměř na nule. Až nyní jsme začali, s velkou podporou společnosti Ško energo, realizovat první studie a věřím, že příští rok začneme masivněji osazovat střechy veřejných budov solárními panely.

Samostatnou kapitolou je podpora a pomoc občanům. Zde mám plán, který ale teprve představím.

2. Vyřeší podle vás plány na nové silnice v okolí města komplikovanou dopravní situaci ve městě?

Mladoboleslavané si občas namlouvají, že nové silnice a velké křižovatky vyřeší zdejší hustou dopravu. Kdo z politiků jim to tvrdí, neříká pravdu. Minimálně v hodinách, kdy se střídají v automobilce a dalších firmách směny, bude Boleslav vždy dopravně velmi komplikovaná. Je to daň za úspěch a nikdo s tím nic neudělá. Bohužel tomu výrazně přispívá i masivní výstavba v okolních obcích, kdy se lidé ráno přesouvají do škol a zaměstnání do Boleslavi po silnicích, které na svém vjezdu na to absolutně nejsou dimenzované. Nové silnice, rychlá železnice a právě budované telematické řízení dopravy rozhodně pomůžou, ale s ohledem na zdejší životní rytmus nejsou stoprocentním řešením.

3. Jste pro zavedení parkovacích zón ve městě? Proč?

Rozhodně jsem pro zavedení parkovacího systému, je velkou chybou, že se v končícím volebním období pro to nenašla politická odvaha. Velmi jsem podporoval alespoň dílčí řešení ve vybraných ulicích či malých částech města, kde si to vyžádali místní lidé. Parkovací systém jednoznačně pomůže trvale žijícím obyvatelům zajistit parkování. Zvýhodní a pomůže těm, kteří zde reálně žijí a odvádějí daně, což je naprosto správné.

4. Výstavba centra na zpracování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi už je v plném proudu. Jak se díváte na toto řešení likvidace odpadu ve městě? Měli by mít obyvatelé města svoz odpadu zadarmo?

Výstavbu centra jsem podporoval vždy a v roce 2006 jsem stál i u prvních jednání mezi městem a společností Ško – energo o možné spolupráci a synergii. Řešení je to správné, moderní a hlavně jde pouze o první etapu. Ta další bude zahrnovat nejen bioodpad, ale i třídění a využití dalších složek odpadu. Dnes, kdy bojujeme s nedostatkem energií se ukazuje vlastní „bioplynka“ jako prozíravý způsob, jak zajistit ekologický pohon do autobusů městské dopravy.

Zda mají mít občané odpad zadarmo? Nic není zadarmo, takže ty desítky milionů za likvidaci odpadu musí zaplatit městská kasa. Jeden politik rád říkal, že za rumunské daně nemůžeme mít německé služby. A toto je podobný příklad. Každé zrušení nějaké platby veřejnému rozpočtu znamená, že se omezí nějaká služba. Možná, že kdyby lidé těch pár stovek ročně platili, bylo by více peněz na to, aby město bylo znovu čisté a ne zaneřáděné nepořádkem, jako je nyní. Je úkolem politiků, aby s občany férově komunikovali a uměli se s nimi dohodnout, že …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

KRÁSNÁ MLADÁ BOLESLAV

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

a) Koordinace s vládním řešením.

b) Využití společností města na pomoc občanům např. Centrotherm s.r.o..

c) Individuální přístup v rámci možnosti vybudování alternativních energetických zdrojů (solární panely na střechách, rekuperace a jiné)

2. Vyřeší podle vás plány na nové silnice v okolí města komplikovanou dopravní situaci ve městě?

Částečně. Dlouhodobě neřešená situace v dopravě v návaznosti na narůstající výrobu v Škod Auto a.s. a přidružených firem, které dodávají do podniku součástky, bylo a je časovanou bombou. To, že se nyní začíná tato problematika řešit, je již pozdě. Jelikož se současně v této době rozrůstá podnik Škoda Auto a.s. a tím znovu zhoustne doprava.

3. Jste pro zavedení parkovacích zón ve městě? Proč?

Ano, jsme pro zavedení parkovacích zón. Důležité však je, nejvíce pamatovat na občany, co doopravdy žijí v těchto zónách (volné parkování). Město Mladá Boleslav, která je součástí výrobního podniku, do kterého dojíždí tisíce zaměstnanců, jsou parkovací zóny nutností. Ukázkou je hřbitov, který je nyní již součástí výrobních hal a i tam parkují zaměstnanci podniku.

4. Výstavba centra na zpracování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi už je v plném proudu. Jak se díváte na toto řešení likvidace odpadu ve městě? Měli by mít obyvatelé města svoz odpadu zadarmo?

Je to jako s dopravní situací řešeno pozdě. Nic méně s touto částí řešení jsme pro. Musí však proběhnout komplexně s ukončení skládkování Michalovice a následné řešení v rámci spalování atd. Jsme pro svoz odpadu zdarma pro občany Mladé Boleslavi. Platilo by z peněz, které bude generovat třídírna, spalovna a jiné.  

 Levicoví občané

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Mladá Boleslav by měla pokračovat v pomoci občanům, kteří jsou v opravdu těžké situaci se zaměřením na ohrožené skupiny obyvatel. Dále by měla podporovat rozvoj alternativních zdrojů energie, jako jsou tepelná čerpadla, či voltaické panely, a to jak na vlastních budovách města (např. školách) tak bytových domech.

2. Vyřeší podle vás plány na nové silnice v okolí města komplikovanou dopravní situaci ve městě?

Mladá Boleslav je specifická na automobilovou dopravu. Je to prostě město automobilů. Mnoho obyvatel má více než jedno auto. Plán na nové silnice v okolí i plány na zkapacitnění některých silnic ve městě můžou částečně pomoci. Úplně však komplikovanou dopravu ve městě, hlavně v určitých časových úsecích, nevyřeší. Velkým ulehčením dopravní situace ve městě by bylo dotažení některých projektů, o kterých se dlouhodobě mluví, např. výjezd z průmyslové zóny směrem na Jičín.

3. Jste pro zavedení parkovacích zón ve městě? Proč?

Než začneme řešit parkovací zóny ve městě, musíme vyřešit dostatek parkovacích míst dostupných obyvatelům v daných částech města. První vlaštovkou je výstavba parkovacího domu u staré sportovní haly, o kterém se bohužel dlouho mluvilo a začal se stavět až nyní. Další parkovací domy musí následovat (např. u zimního stadionu, na Rozvoji, v Severním sídlišti).

4. Výstavba centra na zpracování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi už je v plném proudu. Jak se díváte na toto řešení likvidace odpadu ve městě? Měli by mít obyvatelé města svoz odpadu zadarmo?

Z mého pohledu Mladé Boleslavi chybí ucelená dlouhodobá koncepce likvidace komunálního odpadu. Výstavba centra měla probíhat daleko dříve a bylo zde několik problémů, které to neustále oddalovalo. Vzhledem ke stavu michalovické skládky, kdy dojde k v brzké dobé k naplnění její kapacity, je toto jedna z alternativ jak řešit komunální odpad. Nejsem si však jistý, že to bude dostačující opatření. Svoz odpadu zadarmo považuji za dlouhodobý populistický předvolební bod programů, který používá mnoho stran. Za hlavní považuji motivaci občanů ke třídění odpadu

Občanská demokratická strana, TOP 09 a nezávislí kandidáti

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Jednou z našich priorit jsme nazvali „Pomáhat v krizi“ je to naše priorita č. 2 v našem programu. Obsahuje několik projektů, například:

Městský dotační program na podporu fotovoltaik a tepelných čerpadel, pro soukromé domy a byty, a to do výše 50% nákladů, plus bezúročná půjčka na 50% spoluúčast a na dobu 8 let. Celkem až 425 tisíc Kč. Cílem je pomáhat občanům snižovat náklady na energie pro bydlení. Detailně a podrobně je tento projekt včetně pravidel popsán na straně 17 našeho programu. nasprogram.cz

Městaká banka základních potravin pro registrované obyvatele Mladé Boleslavi v nouzi: tento projekt je zaměřen na seniory s příjmem menším než 20 tisíc na domácnost, na rodin s dětmi s měsíčním příjmem 26 tisíc u rodiny s jedním dítětem + 2 tisíce na každé dítě, a s měsíčním příjmem menším než 20 tisíc u zdravotně postižených. Ty co splní podmínky, se zaregistrují a budou každý měsíc dostávat balíček základních potravin, jako například těstoviny, mouka, cukr, rýže, olej, brambory atd. …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Vyřeší podle vás plány na nové silnice v okolí města komplikovanou dopravní situaci ve městě?

U těchto projektů jsme prakticky od počátku a jsme jedni z jejich iniciátorů. Věříme tomu, že tyto projekty výrazně zlepší dopravní situaci, jinak bychom na nich tak intenzivně nepracovali. Víme však, že je třeba i další opatření, jako například, dopravní telematika, která bude pomáhat dopravu v Mladé Boleslavi řídit, a tu už realizujeme a finišujeme nyní.

3. Jste pro zavedení parkovacích zón ve městě? Proč?

Revoluční a jedinečný parkovací systém máme připravený léta a postupně ho zavádíme. Slíbili jsme občanům, že ho nejprve s nimi projednáme a až při souhlasu výrazné většiny ho zavedeme. V minulých letech jsme ho z důvodu pandemie a omezení možnosti se setkávat stihli projednat jen v několika lokalitách, a tam jsme ho zavedli. Jsme přesvědčeni, že systém bude fungovat a to i protože velmi dobře funguje tam, kde ho už máme. Platí ale stále ten slib, že ho nikde nezavedeme bez toho, aby s tím v dané lokalitě souhlasila výrazná většina. Toto téma je na straně 30 našeho programu. www.nasprogram.cz

4. Výstavba centra na zpracování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi už je v plném proudu. Jak se díváte na toto řešení likvidace odpadu ve městě? Měli by mít obyvatelé města svoz odpadu zadarmo?

K centru ekologického zpracovávání odpadů: Zatím stavíme první etapu, ve které budeme biologicky rozložitelný odpad (například z kuchyní) měnit na bioplyn, ten využijeme pro výrobu elektřiny pro vlastní potřebu a zbytek bude dodáván do sítě. Druhá etapa, která právě začíná, umožní bioplyn měnit na CNG, který použijeme jako pohonnou hmotu pro naše autobusy MHD. Z nadsázkou se dá říct, že naše MHD bude jezdit na kuchyňský odpad od našich obyvatel. Třetí etapa je třídící linka na směsný odpad, ze které získáme surové recyklovatelné materiály, které budeme prodávat. Čtvrtá etapa je technologie na zpracovávání vytříděného surového recyklovatelného odpadů na přímo využitelný materiál pro průmyslovou výrobu. Například, tato technologie bude zpracovávat surový vytříděný plast na plastový granulát, který má na trhu podstatně vyšší cenu než má jen vytříděný a neupravený plast. Po dokončení všech etap, bude toto centrum výkladní skříní a zářným příkladem jak řešit likvidaci odpadu, ekologicky a hospodárně …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Není bohužel s silách města pomoci rodinám se splátkami energií. Ve svém hospodaření však město podle mého názoru určitý prostor na úspory má. Může se jednat například o minimalizování vcelku přebujelého vánočního osvícení města, a také by asi připadala v úvahu částečná redukce veřejné osvětlení. Nechtěli bychom však naopak omezovat vytápění škol, domovů důchodců a podobných zařízení v péči města.

2. Vyřeší podle vás plány na nové silnice v okolí města komplikovanou dopravní situaci ve městě?

Nové silnice v okolí města jistě trochu  zlepší situaci s dopravou ve městě, ale nevyřeší všechny problémy. To by se musel výrazně snížit počet automobilů ve městě, a to bohužel v Mladé Boleslavi nehrozí.

3. Jste pro zavedení parkovacích zón ve městě? Proč?

Parkovací zóny ve městě musí být, což souvisí s odpovědí na předchozí otázku. Počet automobilů je obrovský, běžně tu mají rodiny 2 i 3 automobily. Navíc do města přijíždí za zaměstnáním hodně lidí z okolí a je zde také mnoho zahraničních pracovníků, ti všichni mají auta. Město by se mělo postarat o své občany, a v co největší možné míře jim umožnit parkování. Pro ostatní je třeba hledat detašované parkovací plochy například typu P+R.

4. Výstavba centra na zpracování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi už je v plném proudu. Jak se díváte na toto řešení likvidace odpadu ve městě? Měli by mít obyvatelé města svoz odpadu zadarmo?

Řešení likvidace odpadu je složitý problém. Centrum na zpracování komunálního odpadu je krok správným směrem. Měli jsme zde již i další plány na zpracování odpadu, které bohužel, ne vinou Compagu či města, nedopadly dobře. Svoz odpadu zadarmo je možnost, kterou dobře hospodařící město může využít. Je to však zásah do rozpočtu, který je potřeba vykrýt jiným příjmem nebo úsporou na jiném místě. Chápu však, že nyní mají i občané napjaté domácí rozpočty, a tak je to pro ně jistá úleva.

Svoboda a přímá demokracie

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Na narůstající ceny energií by měla primárně reagovat vláda vytvořením vhodných podmínek. V dlouhodobém horizontu by město část energetických zdrojů mohlo samo zajištovat případně s ohledem na přítomnost Ško Energo se na výrobě spolupodílet. Do této strategie by se mělo zakomponovat i případné spalování odpadů. Otázkou je, zda třeba nepostavit solární elektrárny na střechách parkovacích domů, což vyžaduje nejprve studii proveditelnosti.

V krátkodobém horizontu bychom se měli více zaměřit na potenciály případných úspor. Někde topit či svítit méně, ale ne na úkor zdraví občanů. Druhá věc je odpovídající zateplení. Tam, kde to jde zajistit alternativní zdroj energie. Ale vše musí být opět zváženo a zakomponováno do souboru opatření. V těch nejhorších případech a jen jako krátkodobé řešení je to samozřejmě přímá pomoc v podobě sociálních dávek nejrizikovějším skupinám občanů. Nebudeme ale v žádném případě podporovat nepřizpůsobivé. Slušný občan na prvním místě!

2. Vyřeší podle vás plány na nové silnice v okolí města komplikovanou dopravní situaci ve městě?

Nevyřeší. Město má 50.000 obyvatel, řada lidí dojíždí za prací jinam, jiní zase sem. A řada místních se přepravuje po městě (školky, školy, zaměstnání, kroužky atd. atp. Značná část provozu tedy vzniká ve městě. Ne mimo město). Pokud chceme regulovat dopravu ve městě, vytvořme příjemnější podmínky k životu lidem tady bydlícím. Pokud má někdo jezdit do práce na kole nebo koloběžce, tak se potřebuje v práci osprchovat apod. Pokud má někdo využívat MHD, tak se mu to musí časově vyplatit a cesta pro něj musí být alespoň ne nepříjemná. Zrušení linky do Prahy ze sídliště a zpět, to považujeme za velmi nepříjemný pokus na lidech. A autor tohoto opatření by si měl nafackovat. Napojení automobilky přes budovaný přivaděč naopak kvitujeme. Dobré by bylo navíc koordinovat termíny oprav a uzavírek mezi jednotlivými vlastníky (obec, kraj, stát…). Diskutovat by se měla i organizace přepravy lidí interně ve Škoda Auto a jejich chrlení do interní dopravy města. Máme návrhy, ale je třeba komunikovat.

3. Jste pro zavedení parkovacích zón ve městě? Proč?

Otázka je téměř irelevantní. Parkovací zóny tu již jsou a naše město již roky buduje a rozšiřuje parkovací systém. My prosazujeme, aby parkování bylo pro Boleslavany co nejjednodušší a hlavně dostupné. Pro naše občany zajistíme parkování na prvních 30 minut bez nutnosti registrace, takže zdarma a bez práce. U některých automatů člověk stráví více času, než samotným parkováním. Tady určitě potřebujeme zároveň investovat do osvěty používání parkovací aplikace. Zavedení parkovacích zón do sídliště by bylo přínosné, ale za mě, by mělo být pro lidi s trvalým pobytem zdarma. Ten, kdo tu bydlí, tu může pracovat, utrácet apod. Proč, by měl platit za to, že nechá své auto na parkovišti „před“ domem? Naopak, pracujícímu Boleslavanovi bychom měli zajistit, že když přijede z práce nebo z nákupu domů, tak nebude mít ulici plnou přespolních fotbalových či hokejových nájezdníků nebo dojížděčů za prací, kteří se nechtějí mačkat na firemních parkovištích. Boleslavan na prvním místě!

4. Výstavba centra na zpracování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi už je v plném proudu. Jak se díváte na toto řešení likvidace odpadu ve městě? Měli by mít obyvatelé města svoz odpadu zadarmo?

V 21.století považujeme za nezbytné, abychom odpady efektivně recyklovali. Není možné z nich stavět hory a ty pak zalesňovat a čekat, co nám odtamtud jednoho dne vyteče nebo odpaří. Čím lépe budeme třídit, tím lépe můžeme odpad využít. Je velkou ostudou našeho moderního města, že se zpracováním bioodpadu začínáme zabývat, až nyní. Ale díky bohu za to! Za mě by každý region měl mít nejen bioplynku ale ideálně i spalovnu komunálního odpadu, čímž by se zároveň přispělo k výrobě elektrické energie. Jsem toho názoru, že pokud chceme lidi motivovat k třídění nějakého konkrétního odpadu, neměli bychom ho zatěžovat poplatkem, protože ten lidi vede k myšlence, že si přeci za odpad platí, tak co by jej třídili. Rozhodně by za odpad měli platit všichni, co tu dlouhodobě bydlí, ale nemají tu trvalé bydliště. Pokud ale budeme umět odpad využít jako surovinu, pak není nutné občany zatěžovat poplatky. Chovat se ekologicky znamená chovat se ekonomicky racionálně.

ŠANCE PRO MLADOU BOLESLAV (KOALICE STRANY ZELENÝCH A KDU-ČSL)

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město především zaspalo vhodné příležitosti dříve, přestože miliardy z městského rozpočtu odtekly do soukromých kapes. Nevznikly ani cenově dostupné byty, ani se nehledaly úspory za energie, nepřešlo se na alternativní zdroje. Nyní je nutné pomoci těm nejohroženějším. Některé obce již v předchozím období zateplovaly budovy, mají ve veřejných budovách např. kotle na štěpku z obecní zeleně nebo na školkách solární panely, systematicky se připravovaly na horší časy. Některé obce jsou vytápěny komunitními systémy, rodiny využívají tepelných čerpadel a solárních panelů. Město např. může zajistit podrobnou analýzu možností pro různé typy nemovitostí skrze vlastní společnost spravující bytové domy. Občanům lze pomoci účelnou osvětou, poradenskými službami, půjčkami či nabídkou dostupnějšího bydlení. Lze řešit komunitní vytápění i masivnější využití alternativních zdrojů.

2. Vyřeší podle vás plány na nové silnice v okolí města komplikovanou dopravní situaci ve městě?

Dle vyjádření zpracovatelů nového územního plánu je řešení dopravy ve městě skutečně složité. Situace se zkomplikovala i výstavbou nového areálu automobilky podél řeky, čímž dochází k zahuštění dopravy v této části města a na výjezdových tepnách z centra. Výstavba nových silnic spíše může vést k dalšímu zahušťování města auty. Pomoci naopak může budování záchytných parkovišť na okraji města s podporou kvalitní a spolehlivé veřejné dopravy, rozvoj bezpečných, příjemných a zastíněných ulic pro chodce a cyklisty, i nastavení srozumitelných a jasných pravidel provozu. Nepříjemnosti působí vysoká rychlost cyklistů a koloběžkářů tam, kde se vyskytují chodci – zejména v centru dochází ke křížení funkcí, neboť cyklostezky nejsou od chodníků odděleny. Chodci raději využívají cyklostezky kvůli lepšímu povrchu, než jim nabízí chodník podél cyklostezky.

3. Jste pro zavedení parkovacích zón ve městě? Proč?

Parkování je příliš levné a dostupné pro přijíždějící do města, avšak místní mají často během dne problém zaparkovat. O víkendech a dovolených je město takřka prázdné od aut i lidí. Parkovací zóny tuto nerovnost řeší, také by pomohla jasnější pravidla pro parkování včetně úprav ceníku. Nyní lze parkovat v centru města v ulicích zdarma a placená parkoviště jsou za nízké ceny. Absurdní pak je snaha vybrat co nejvíce pokut za špatné parkování do městského rozpočtu. Městští policisté jsou tedy aktivní především ve vybírání pokut, přestože občany nejvíce trápí bezpečnost a značný počet problematických osob v ulicích města.

4. Výstavba centra na zpracování komunálního odpadu v Mladé Boleslavi už je v plném proudu. Jak se díváte na toto řešení likvidace odpadu ve městě? Měli by mít obyvatelé města svoz odpadu zadarmo?

Soukromá firma s podílem města staví na městském pozemku zatím jen extrémně předraženou bioplynovou stanici, zadanou bez výběrového řízení, a to za městem v jiné průmyslové zóně. Doprava do těchto míst však ve špičce způsobuje kolony aut i v časech, kdy neprobíhají opravy silnic. Městská skládka odpadů je naplněna, likvidace komunálního odpadu dořešena není, vozí se na jiné skládky v okolí. Odpady jsou obrovským ekologickým problémem, proto by služby neměly být pro občany zdarma. Maximalizovat třídění a využití vytříděných surovin má být prioritou, cena služeb pro občany může být motivačním faktorem. Je proto absurdní, že kvůli volbám je zrovna tento typ služby v našem městě občanům poskytován takřka zdarma, avšak zůstává jednou z nejvyšších výdajů z městského rozpočtu i přesto, že občané se službami nejsou příliš spokojeni.

Spustit audio