Komunální volby 2022 – speciál z Nymburka

V letošním roce kandiduje v Nymburce 9 politických subjektů. Je to o 4 méně, než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 13 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?
  2. Jak se díváte na úvěrové zatížení města v souvislosti se zahájením výstavby nového plaveckého bazénu za stovky milionů korun?
  3. Investuje město dostatečně do městské nemocnice? Pokud ne, kolik byste investovali vy a odkud byste na to vzali finanční prostředky?
  4. Město letos do svého majetku převzalo zimní stadion. Může si město provoz (a nutnou rekonstrukci) stadionu dovolit? Pokud ne, jak byste postupovali vy?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Nymburce:

ANO pro Nymburk

  • Kandidující subjekt nevyužil možnosti prezentovat své postoje v tomto pořadu.

JISTOTA A BUDOUCNOST PRO NYMBURK

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město má fixované ceny energií do konce letošního roku. Cestu vidím v nákupu el, energie přes komoditní burzu na co nejkratší dobu, vedle toho musí město hledat i jiné zdroje el ,energie, např. budování fotovoltaických elektráren

2. Jak se díváte na úvěrové zatížení města v souvislosti se zahájením výstavby nového plaveckého bazénu za stovky milionů korun?

Vidím to jako velký problém, který může zatížit město na dlouhou dobu .Domnívám se , že máme důležitější stavby, které město potřebuje, např. školu ,školky autobusové nádraží

3. Investuje město dostatečně do městské nemocnice? Pokud ne, kolik byste investovali vy a odkud byste na to vzali finanční prostředky?

Město má schválený investiční plán na pět let, který dodržuje. Myslím že investice města do nemocnice jsou dostatečné. Nemocnice musí hledat i jiné zdroje. Např, v dotacích od EU, státu nebo kraje

4. Město letos do svého majetku převzalo zimní stadion. Může si město provoz (a nutnou rekonstrukci) stadionu dovolit? Pokud ne, jak byste postupovali vy?

Chceme jít cestou PPP projektu. Chceme vysoutěžit investora, který zrekonstruuje a poté bude provozovat ve své režii. Město ve splátkách zaplatí pouze investiční prostředky

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Kandidující subjekt na otázku neodpověděl.

2. Jak se díváte na úvěrové zatížení města v souvislosti se zahájením výstavby nového plaveckého bazénu za stovky milionů korun?

. Město si plavecký bazén zaslouží, ale ne v době krize, za tak vysoký úvěr.

Jsou potřebné jiné investice ( např. Škola, školky, městské byty, nemocnice )

3. Investuje město dostatečně do městské nemocnice? Pokud ne, kolik byste investovali vy a odkud byste na to vzali finanční prostředky?

O nemocnici by se dalo diskutovat, zda postavit novou nebo investovat do stávající nemocnice.

Další věc je postavit nový obchvat od Zveřínka.

4. Město letos do svého majetku převzalo zimní stadion. Může si město provoz (a nutnou rekonstrukci) stadionu dovolit? Pokud ne, jak byste postupovali vy?

Z jakých peněz budovat?

Problém je, že stát, potažmo obce se z  velké části majetku zbavili za nevýhodných podmínek. 

Nymburk s klidem

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město Nymburk už na zdražování energií reaguje a reagovalo. Již řadu let ve městě svítí veřejné osvětlení v úsporném režimu a funguje koordinované vytápění budov města a příspěvkových organizací, například škol. K těmto opatřením pomohly EPC projekty.

Aktuálně máme ceny elektrické energie fixované do konce letošního roku a máme před sebou přesoutěžení dodavatele pro další období. Řešíme nastavení kritérií, zda budeme soutěžit dodavatele přes komunitní burzu, jako tomu bylo doposud, nebo vypíšeme výběrové řízení. Druhým podstatným kritériem je, zda soutěžit pouze na měsíce dopředu nebo na rok a déle. Jsem v kontaktu se starosty okolních obcí a je jasné, že v tuto chvíli bude každé řešení špatné – jelikož povede ke zdražení. Záleží o kolik.

Nákup energií na příští období je jedna věc, druhá je úspora energie. Poptali jsme možnost vlastní výroby elektrické energie, jsme ve fázi přípravy projektů umístění fotovoltaik na budovy ve vlastnictví města a první vlaštovkou je projekt na fotovoltaiku  …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak se díváte na úvěrové zatížení města v souvislosti se zahájením výstavby nového plaveckého bazénu za stovky milionů korun?

Stavbu bazénu máme finančně zajištěnou. Ještě před tímto zásadním krokem jsme si nechali zpracovat studii, která ukázala, že je Nymburk ekonomicky zdravé město v dobré kondici a úvěr na bazén si může díky dobrému dlouhodobému hospodaření dovolit. Na výstavbu nového bazénu budou použity vlastní zdroje města, poskytnutý a zajištěný úvěr u České spořitelny a pevně doufám i věřím v získání dotačního titulu od Národní sportovní agentury.

V tuto chvíli máme na nový bazén stavební povolení a soutěžíme zhotovitele. Jsme ve druhém kole výběrového řízení, kde je jediným kritériem nabídková cena. Nepřekročitelnou, schválenou částkou je 390 milionů korun bez DPH. Nyní čekáme na nabídky a uvidíme, jak si s tím v této ekonomicky turbulentní době firmy poradí.

Samotná výstavba potrvá zhruba 14 měsíců a finančně jsme na ni připraveni. Poté nastane otázka samotného provozování bazénu a samozřejmě náklady s ním spojené. I přes všechna úskalí jsem přesvědčen, že si naše město nový bazén zaslouží.

3. Investuje město dostatečně do městské nemocnice? Pokud ne, kolik byste investovali vy a odkud byste na to vzali finanční prostředky?

Přijetím a schválením strategie rozvoje se město Nymburk zavázalo přispět částkou 112 miliónů korun v letech 2019–2025 do svých budov. Postupem času musím konstatovat, že se jednalo o velmi rozumné a systémové řešení. Nemocnice i město má jasnou vizi o dalším rozvoji, kterou se daří naplňovat. Jsem o to více rád, že ani nemocnice nezůstává pozadu a začíná tvořit rezervy na opravy. Je aktivní, s městem velice úzce spolupracuje a daří se jí získávat dotační prostředky na obnovu přístrojového vybavení, drobné stavební úpravy, ale i investiční záměry. Vážím si velmi dobré spolupráce s vedením nemocnice a palec nahoru, jakým způsobem nás provedla velmi těžkým covidovým obdobím.

Nemocnice Nymburk již dnes patří mezi zařízení, kterým záleží na pacientech a na růstu kvality služeb pro občany a finanční toky ze strany města jsou k tomu náležitě nastaveny. Peníze jsou využívány účelně a je vidět, že nemocnice se modernizuje, rozšiřuje a vzkvétá.

4. Město letos do svého majetku převzalo zimní stadion. Může si město provoz (a nutnou rekonstrukci) stadionu dovolit? Pokud ne, jak byste postupovali vy?

Byli jsme první, kdo na sebe vzal tíhu zodpovědnosti a převzal zimní stadion do majetku města. A mrzí mě, že stadion několik desítek let chátral až do stavu, v jakém jsme ho převzali. Existovaly v podstatě jen dvě varianty: zachovat status quo a dotovat dál provoz a údržbu, nebo převzít zimní stadion do svého majetku a snažit se o jeho rekonstrukci. Jdeme tou těžší, ale smysluplnější cestou pro zachování zimního stadionu pro Nymburáky. Podobně jako u bazénu bude prioritou zajistit vícezdrojové financování a postupně začít stadion rekonstruovat.

Šli jsme do toho na jaře i s rizikem, že si vytáhneme „černého Petra“ – tedy například dojde ke zdražení energií, nezískáme dotaci a budeme muset zimák zavřít. Já ale udělám vše pro to, abychom tuto službu v Nymburce zachovali.

První krok už jsme udělali – zahrnuli jsme zimní stadion do majetku města, řešíme nákup potřebných energií a zpracovává se koncesní smlouva ohledně provozu a následné rekonstrukce. Dáme to.

Nymburští demokraté

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

_Investovat do úsporných opatření na stávajících budovách, všude kde je to možné – zateplení obvodových plášťů, rekuperace, výměna spotřebičů za úspornější apod. Je řada možností dotací na solární panely umístitelné na městské budovy. Dále optimalizovat spotřebu, analyzovat úspory všude kde je to možné, tedy vědět kde se dá ušetřit, pokud možno včetně hierarchie potřebnosti. A pak se také připravit na situaci, kdy se dostanou s energiemi do nesnází domácnosti a jednotliví občané, připravit krizové scénáře.

2. Jak se díváte na úvěrové zatížení města v souvislosti se zahájením výstavby nového plaveckého bazénu za stovky milionů korun?

_Považuji to za nerozumné. Vysoký úvěr, budiž, ale na něco, co město nezbytně potřebuje a v budoucnu se mu to vrátí. Bazén naopak vytváří do budoucna další vysoké výdaje, provoz bude draze dotován z městského rozpočtu, na vstupném se to zdaleka nevybere. Měl být navržen skromněji, byla chyba již poněkolikáté podlehnout optimismu při předběžných propočtech investičních nákladů, přitom jsme na to marně a opakovaně upozorňovali Skromější návrh by vedl i k mnohem nižším provozním nákladům. Při rostoucích cenách energií se může také stát, že stavbu navržené velikosti město nezvládne ekonomicky provozovat vůbec.

3. Investuje město dostatečně do městské nemocnice? Pokud ne, kolik byste investovali vy a odkud byste na to vzali finanční prostředky?

_Vyšší částky, než do nemocnice ročně v posledních mnoha letech z rozpočtu města jdou, by si Nymburk mohl těžko dovolit. Přitom tento komplex stále potřebuje další výrazné investice do budov i lékařské techniky. Tyto prostředky by měl nemocnici vrátit Středočeský kraj, který je od ní odklonil k tzv. "svým" nemocnicím. Otázka tedy je, zda jsou vůbec vize a plány rozvoje nemocnice reálné či zase skončí pouze na papíře, protože logicky je důležité dát nejdříve kompletně do pořádku stávající budovy. Stále jsou tam části působící spíše jako krizové provizorium. Dále je tedy třeba investovat do vybavení, v Nymburce by například bylo prospěšné zřízení magnetické rezonance, ale zcela zásadní je kvalitní a hlavně kvalifikovaný personál. A to také něco stojí a nejsou to pouze peníze.

4. Město letos do svého majetku převzalo zimní stadion. Může si město provoz (a nutnou rekonstrukci) stadionu dovolit? Pokud ne, jak byste postupovali vy?

_Zimní stadion je stávající stavba, v Nymburce má zimní stadion tradici a hojné využití, těší se oblibě veřejnosti a  je tedy třeba jej brát jako prioritu. Domnívám se, že Nymburk si ho dovolit může, ale ne současně se všemi dalšími avizovanými investičními plány: předražený plavecký bazén, plánované rozšiřování nemocnice, ale třeba i nákladný projekt na Starém děkanství, přitom je nevyhnutelná rekonstrukce celého Kostelního náměstí, revitalizace přednádražního prostoru a mnohé další. Od některých plánovaných investic bude třeba upustit, na všechno v dohledné době finanční prostředky prostě nebudou.

 Občanská demokratická strana

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií

Město Nymburk již v předchozích letech reagovalo na snížení mandatorních výdajů v oblasti energií a to výměnou všech prvků veřejného osvětlení ve městě za LED moduly. Dále zateplení objektů především Mateřských škol a polikliniky včetně, domů pro seniory. Výhodnou je též napojení objektů na centrální zdroj tepla, kde vzhledem k současnému zamluvení je nárůst cen o přijatelných 7.9%

V neposlední řadě je prověřováno využití fotovoltaiky na objektech města mimo památkovou zónu.

2. Jak se díváte na úvěrové zatížení města v souvislosti se zahájením výstavby nového plaveckého bazénu za stovky milionů korun?

Na úvod je třeba říci, že se jedná o veřejnou službu jak ve vazbě k občanům, tak k povinné výuce plavání dětí ze Základních škol a dalších dvou plaveckých oddílů. Vzhledem k zůstatkům na účtech a současnému doplacení úvěrů, které město čerpalo je město schopno čerpat a splácet úvěr. Předpokladem je také získání dotace 90 mil. Kč. Nejsem toho názoru, že města by měly stopnout investice vzhledem k současnému vývoji inflace, energetické krizi a vyčkávat. Jednoduše řečeno odklad rozhodně investici bazénu nezlevní.

3. Investuje město dostatečně do městské nemocnice? Pokud ne, kolik byste investovali vy a odkud byste na to vzali finanční prostředky?

Město má schválen plán rozvoje nemocnice do roku 2026, podle kterého se řídíme a k němuž jsou vázány investiční prostředky, což znamená, že máme jasnou koncepci. Za velkého úsilí se podařilo vedení nemocnice ve spolupráci s městem získat evropské dotační prostředky především do zastaralého přístrojového vybavení a to ve výši 150mil., které již čerpáme, kdo to se nikomu do současné doby nepodařilo. Nemocnice není jen o investicích, ale i kvalitě personálu a zde je třeba poděkovat za poslední tři roky intenzivní práce pro naše pacienty.

4. Město letos do svého majetku převzalo zimní stadion. Může si město provoz (a nutnou rekonstrukci) stadionu dovolit? Pokud ne, jak byste postupovali vy?

Pokud by město nepřevzalo stadion jsem přesvědčen, že už by se po letní odstávce nenapustil led a jednalo by se tak o konci hokeje, krasobruslení, veřejného bruslení v Nymburce, kde současnému provozovateli a majiteli s ohledem na potřebné investice došel dech. Město získalo zimní stadion za korunu, kde hodnota majetku je 65mil. a jasně konstatovalo pokud investice, tak do vlastního majetku. Máme hotovou studii rekonstrukce haly zimního stadionu a budeme pokračovat dál do projektové fáze. Zde je prostor pro energetické úspory při realizaci v podobě instalace FVE panelů na střešní plášť a úspoře provozních nákladů. Realizace bude prostřednictvím PPP projektu, tedy spojení sil města a soukromé firmy, kde tyto typy projektů zimních stadionů se realizují napříč ČR. Cílem je zachovat službu veřejnosti proto město si vzalo Zimní stadion pod svá křídla.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Na celorepublikové úrovni je to v kompetenci vlády, která ale tento problém neřeší jako prioritu, i když se výrazně dotýká všech našich občanů. Konkrétně by město mělo vystupovat jako řádný hospodář a hledat úspory, kde je to možné. Aktivně spolupracovat se subjekty, které zajišťují dodávky energií, a následně se snažit vyjednat ty nejvýhodnější podmínky a ceny. Dodávka a přenos elektrické energie je v Nymburce vybudována s minimálními nároky na rozšiřování, neboť energetická síť je kapacitně dostatečná. Město Nymburk má též tu výhodu, že je plně plynofikované.

Naše návrhy řešení spočívají v tom, že v krátkodobém horizontu bychom se měli více zaměřit na potenciály případných úspor. Někde topit či svítit méně, ale ne na úkor zdraví občanů. Další možnost úspor je v odpovídajícím zateplení budov a v možném čerpání dotací na zateplení. Tam, kde by to bylo vhodné, využívat alternativní zdroje energie. Vše musí být kompetentně zváženo a zakomponováno do souboru opatření strategických plánů města …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak se díváte na úvěrové zatížení města v souvislosti se zahájením výstavby nového plaveckého bazénu za stovky milionů korun?

Určitě jsme pro vybudování nového bazénu, neboť fungující bazén do okresního městě patří. Současná výše jeho ceny blížící se půl miliardě korun je opravdu vysoká, ale zároveň si musíme uvědomit, že nemůžeme očekávat, že by v budoucnu byla finančně lepší situace. Je nutno získat státní podporu na jeho provoz, neboť bazén by měl sloužit též pro sportovní vyžití (plavání) dětí všech typů škol v Nymburku a blízkém okolí. Investování do sportovních aktivit nejen dětí, ale všech občanů je podle nás cesta správným směrem.

3. Investuje město dostatečně do městské nemocnice? Pokud ne, kolik byste investovali vy a odkud byste na to vzali finanční prostředky?

Město Nymburk rozhodně potřebuje mít zajištěnou kvalitní péči pro své občany, což definuje v našem volebním programu pro Nymburk. Zastáváme názor, že na financování nemocnice by se měl podílet prioritně stát, konkrétně Středočeský kraj, kdy nejlepší variantu spatřujeme převedení nemocnice pod správu Středočeského kraje. Město by se ale nezřeklo finanční podpory na výstavbu nových oddělení a ambulancí, které v současné nemocnici chybí. Naši občané si zaslouží kvalitní zdravotní péči na té nejvyšší úrovni poskytovanou profesionály. Velice si vážíme práce všech pracovníků pracujících v nymburské nemocnici.

4. Město letos do svého majetku převzalo zimní stadion. Může si město provoz (a nutnou rekonstrukci) stadionu dovolit? Pokud ne, jak byste postupovali vy?

Ohledně zimního stadionu zastáváme stejný názor, jako na plavecký bazén. Zimní stadion jako i plavecký bazén prostě do Nymburka patří. Pokud si chce město zachovat statut moderního města podporující sportovní aktivity svých občanů, tak by mělo investovat do moderního zimního stadionu. Zde je opět nutnost zajištění dotačních financí od státu (Národní sportovní agentury). Dalším důležitým úkolem pro město bude, stejně jako v případě plaveckého bazénu zajistit jejich co největší využívání veřejností.

TOP 09 a KDU-ČSL - Společně pro Nymburk

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město nakupuje energie na komoditní burze v Kladně, což se dosud jeví jako ekonomicky vhodný způsob jejich zajištění. Vzhledem k předpokládanému růstu cen je ale důležité hledat úspory v provozu městských budov a dalších zařízení a zároveň maximálně podpořit využívání alternativních zdrojů energií při stavbách a rekonstrukcích. To se týká zejména energeticky náročných budov, jako jsou plánované nové aquacentrum, stávající bazén, zimní stadion či školská zařízení. Necháme vypracovat energetické audity a budeme prosazovat vyhotovení ucelené energetické koncepce (např. ohledně využití sdružené solární energie či tepelných čerpadel apod.).

2. Jak se díváte na úvěrové zatížení města v souvislosti se zahájením výstavby nového plaveckého bazénu za stovky milionů korun?

Vzhledem k dramaticky rostoucím cenám úvěrů, stavebních prací, energií a inflaci je třeba prověřit, jaké skutečné náklady na výstavbu a provoz si investice vyžádá. Otázka bazénu se v Nymburce diskutuje asi třicet let. Bývalá vedení města několikrát změnila plány a prováhala ideální dobu pro realizaci této investice. Přitom město disponuje značnými prostředky (více než 300 milionů), které by tuto investici pokryly. Avšak v důsledku průtahů se město dostalo do obtížné situace: jednak vzrostly náklady, jednak prostředky trpí inflací (letos je to znehodnocení o více než 60 milionů). Zde se projevuje nedostatečná dlouhodobá investiční strategie města, včetně minimálních závazků pro developery při bytové výstavbě. 

Naší snahou bude projekt bazénu upravit tak, aby byl energeticky co nejméně náročný a pro město i občany finančně únosný, aby neohrozil další nutné investice (např. do školství) a aby bylo možné na jeho realizaci získat dotaci z Národní sportovní agentury.

3. Investuje město dostatečně do městské nemocnice? Pokud ne, kolik byste investovali vy a odkud byste na to vzali finanční prostředky?

Investice do městské nemocnice pokládáme za dostatečné. Vše probíhá podle zastupitelstvem schválené strategie. Za velké téma a problém, který je třeba řešit, považujeme zajištění dostupnosti ambulantní péče. Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu obyvatel, na který město není podle našeho názoru připraveno, se to týká zejména zajištění dostatečného počtu praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, stomatologů a dalších odborností. Chceme připravit pobídky, které by do Nymburka přilákaly nové lékaře, a to ve spolupráci s městskými poliklinikami a nemocnicí. Prověříme také možnost užší spolupráce nymburské nemocnice s nemocnicí v nedalekém Městci Králové a chceme řešit i další možnosti rozvoje městských zdravotnických zařízení.

4. Město letos do svého majetku převzalo zimní stadion. Může si město provoz (a nutnou rekonstrukci) stadionu dovolit? Pokud ne, jak byste postupovali vy?

Zimní stadion je vzhledem k „nepéči“ předchozího majitele ve velmi špatném, až havarijním stavu. Je nutná jeho rozsáhlá přestavba včetně zásadní modernizace technologického zázemí. Je ale otázka, zda si město může takovouto investici dovolit nejen s ohledem na plán výstavby nového aquacentra, ale také na nutné investice do školství, intenzifikaci čistírny odpadních vod atd., které souvisejí s očekávaným nárůstem počtu obyvatel. Současné vedení města plánuje sdruženou investici formou PPP projektu, což podporujeme. Je tedy stěžejní nějakého takového investora najít. Za alternativu považujeme získání státní dotace z Národní sportovní agentury či z evropských zdrojů. V úvahu připadá i společný projekt s Českým olympijským výborem, který v Nymburce provozuje sportovní centrum. Nymburský zimní stadion, který v minulosti sloužil i jako základna československé a později české hokejové reprezentace, by mohl být vhodným doplňkem infrastruktury plánovaného Národního olympijského centra.

ZMĚNA PRO NYMBURK

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město by mělo reagovat především včas! To, že ceny energií výrazně porostou je jasné již od podzimu minulého roku. Je sice pravda, že nikdo nečekal takový nárůst, jaký způsobuje válka na Ukrajině dnes. Ale to nemění nic na tom, že opatření k řešení této situace měla být vidět již v rozpočtu na tento rok.

Co se dá dělat hned jsou dvě věci. Instalace solárních panelů na střechy budov v majetku města a zateplení všeho, kde je to jen trochu možné. Současné vedení města v tomto směru neudělalo nic a Základní škola RAF je nejspíš poslední nezateplená škola tohoto typu v Čechách.

V případě fotovoltaiky často slýcháme výmluvu, že nejsou kapacity. Ale to není pravda, kdo se do toho pustil v lednu, většinou dnes již používá elektřinu z vlastní elektrárny. Kdo si tohle řešení objednal před měsícem, stihne to před příchodem zimy, a především před dalších růstem cen od 1.1.2023.

Je potřeba hledat, a především realizovat úspory. Některá města omezují osvětlení v nočních hodinách, někde přizpůsobují chod  …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak se díváte na úvěrové zatížení města v souvislosti se zahájením výstavby nového plaveckého bazénu za stovky milionů korun?

Vnímáme to jako hazard s ekonomickou stabilitou města. Dojem, že město je ve výborné kondici vychází ze stavu z roku 2021. Letos se situace dramaticky změnila. Inflační spirála a nárůst cen energií do raketové výše zamávaly celou českou ekonomikou. Není možné oddělit dění v Nymburce od zbytku České republiky.

V této chvíli si totiž myslíme, že ceny vzešlé ze zimní projektové dokumentace dávno neplatí. Sice běží soutěž, ale stavební firmy nebudou schopny dostát svým závazkům a bezpochyby budou v průběhu realizace požadovat navýšení částky. Domníváme se, že původně vyhrazených 390 miliónů bez DPH nemůže na pokrytí nákladů stačit. A to se bavíme pouze o výstavbě. Při dnešních cenách energií bude významnou zátěží pro městský rozpočet i samotný provoz bazénu. Proto od podobných investic ustupují i mnohá města v okolí. Stávající bazény zase snižují teplotu vody.

Jako problematické vidíme i to, že doposud nebylo rozhodnuto o způsobu určení výše vstupného. Přitom jde o významnou položku – nízké  …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Investuje město dostatečně do městské nemocnice? Pokud ne, kolik byste investovali vy a odkud byste na to vzali finanční prostředky?

Jak zajistit úspěšný rozvoj nymburské nemocnice je již 15 let jednou z hlavních starostí nymburského zastupitelstva. V roce 2007 město Nymburk totiž koupilo nemocnici za 87 mil. Kč. Za tu dobu bylo předloženo a schváleno několik koncepcí rozvoje, osobně si pamatuji koncepce z roku 2011,2014 a 2016. Nyní nemocnice jede podle koncepce z roku 2019 a v mnohém navazuje na výbornou práci jednatelky Aleny Havelkové, jež řídila nemocnici v letech 2015-2019. Stávající plán počítá jak s vlastními zdroji, tak s městskými penězi. Pochopitelně tyto peníze ani zdaleka nestačí, aby se nymburská nemocnice vyrovnala, co do investic krajským zařízením.

Přestože jsme nyní v opozici na městě, v rámci možností se stále snažíme pomáhat. A protože jsme na kraji jako STAN součástí vládnoucí koalice, podařilo se nám poprvé v historii Středočeského kraje nabídnout dotační program i nekrajským poskytovatelům akutní lůžkové péče na přístrojové vybavení. V minulém roce i letos byl o něj veliký zájem. I naše Nemocnice  …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

4. Město letos do svého majetku převzalo zimní stadion. Může si město provoz (a nutnou rekonstrukci) stadionu dovolit? Pokud ne, jak byste postupovali vy?

Koupi zimního stadiónu jsme podpořili, neboť v té chvíli nebylo jiné řešení, když stávající vlastník nebyl schopný získat jinou cestou peníze na tolik potřebnou celkovou rekonstrukci objektu. Současně jsme si však z opozičních řad posteskli, že nabídka na převod zimního stadiónu padla již před více jak 20 let za starosty Kutíka. Tehdy ležel na stole návrh za 1 korunu, dnes je to přibližně za 65 miliónů korun. Majitel si totiž v nové smlouvě vymínil, že si tuto částku vyčerpá prostřednictvím "odbydlení" 1000 hodin ročně zdarma po mnoho dalších let.

Jestliže do této chvíle jsme radu podpořili, tak zvolené řešení, že rekonstrukce proběhne formou PPP projektu, vnímáme jako značně kontroverzní. Pro město a občany je to nevýhodné. Ve finále se totiž městu stavba výrazně prodraží. Město bude další léta splácet nemalé částky v řádu desítek milionů, a to se zákonitě projeví tak, že nebudou peníze na jiné aktivity města.

Domníváme se, že navíc město není finančně natolik silné, aby utáhlo dvě tak …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Spustit audio