Královský hrad Bezděz se pyšní nejhodnotnější ranně gotickou kaplí

15. srpen 2018
Česko – země neznámá

Nezaměnitelnou a zdaleka viditelnou dominantou Máchova kraje, tedy Českolipska, je kamenný hrad Bezděz vystavěný králem železným a zlatým Přemyslem Otakarem II. na stejnojmenném vrcholu.

I když se hrad počátkem 19. století stává zříceninou, z doby vzniku na konci 13. století se dochovala hradní kaple ve své ranně gotické podobě. A vlastně i celý hrad dokladem čisté architektury 13. století, protože Bezděz neprošel žádnými romantickými přestavbami na pohodlnější sídla jako většina našich hradů.

Kaple byly vždy nedílnou součástí středověkých hradů, protože byl takřka stoprocentní zbožnost. Kaple na Bezdězu je na dobu svého vzniku velice zdobná nejen díky obrovskému klenutí, ale také díky rostlinným motivům na patkách. Stálá duchovní služba byla na hradě nejen za králů, ale i za dalších šlechticů a význam kaple ještě stoupl v klášterních dobách hradu Bezděz v 17. a 18. století. V kapli byla vystavena kopie černé madony monseratské a Bezděz se tak stal významným poutním místem. Podle záznamů byla roční návštěvnost kolem 50 000, jak dokládá evidence prodaných odpustků.

Dnešní stav kaple je výsledkem restaurátorských prací, během kterých byly před první světovou válkou doplněny chybějící články výzdoby a poškozené opraveny. V 60. letech minulého století byla kaple omítnuta, dočkala se dlažby a vitrážových oken. Chrámová okna se skleněnou mozaikou jsou opravována i v posledních letech stejně jako břidlicová střecha. Návštěvníky uchvátí nejen okna členěná hrotitými oblouky a svislými pruty, ale především dvě pole křížových kleneb. Kaple má v patře i klenutý ochoz a tribunu, ze které bohoslužby sledoval panovník.

Za pozornost stojí i další prostory hradu, který vykoupil i navštívil Karel IV. Nejrozsáhlejším palácem je Palác královský, dále tu je Palác manů, Purkrabský palác a také letos dokončený a zpřístupněný Templářský palác. Hrad má dvě věže – menší Čertovu věž a Velkou věž. Hrad Bezděz se nachází nad obcí Bezděz, kam lze dojet autobusem nebo autem a to nechat na parkovišti a odtud se vydat na kilometrovou procházku a hrad. Přímo k hradu se dojet nedá a od spodní hradní brány je cesta poněkud náročnější ale lemovaná Křížovou cestou. Více informací včetně otevíracích hodin a vstupného najdete na webu NPÚ zde https://www.hrad-bezdez.eu/cs.

Spustit audio

Spolupořadatel

Kalendář

Neděle 2. 9.
13:00–  14:00
Velké finále Hradozámeckého léta
Přímý přenos vyhlášení vítězů fotografické soutěže Hradozámeckého léta

Partneři