Královský hrad Týřov kdysi hlídal řeku Berounku. Dnes je z něj působivá zřícenina

24. říjen 2023

Pokud máte rádi výlety do krásné přírody spojené s dotykem české historie, pak by se vám určitě líbila zřícenina hradu Týřov na západním okraji Středočeského kraje. Předtím byste se ale měli stavit v Památníku Joachima Barranda ve Skryjích, kde mají model hradu Týřov v dobách jeho největší slávy i některé cenné archeologické nálezy.

Královský strážní hrad Týřov nechal počátkem 13. století nad řekou Berounkou vybudovat král Václav I. Z nepřístupného místa hlídal plavební koridor i okolní křivoklátské lesy, které byly někdejší královskou loveckou doménou. Václavův syn Přemysl Otakar II. později dostavěl spodní část hradu s množstvím obranných věží. Týřov dosáhl svého vrcholu v 15. století. Poté začal v důsledku své nedostupnosti chátrat. I dnes je před turisty schovaný v křivoklátských lesích.

Ještě před tím, než se na cestu k němu vydáte, určitě oceníte zajímavou expozici v Památníku Joachima Barranda ve Skryjích. Prohlédnete si tu 3D model hradu Týřov z dob jeho největší slávy i archeologické nálezy, které během několikaletého archeologického výzkumu objevil prof. Tomáš Durdík. Cenné jsou dochované kamnové kachle a různé drobné předměty, které svědčí o komfortním vybavení hradu, včetně důmyslného systému vytápění.

Výhled na Berounku je úchvatný

Stavební materiál na stavbu hradu byl získán vykopáním mohutného obranného valu přímo v buližníkové skále. Na ozdobu i architektonické úpravy byly pak dovezeny pískovec a opuka. Dodnes menší kousky opuky nebo pískovce najdete v areálu hradu. V okolí hradu nejsou žádné rozvaliny. Pod současnou úrovní bývalého nádvoří i obou dochovaných věží jsou přibližně tři metry kamenné sutě, která v hloubce ukrývá mnoho archeologických památek.

Archeologické nálezy vystavené v Památníku Joachima Barranda ve Skryjích

Hrad nikdy nebyl dobyt a pozvolným chátráním se nakonec sesypal dovnitř. Zachovala se pouze torza obytné a obranné věže. Obytná věž (donjon) stojí na špičce vysokého ostrohu, na kterém byl hrad postaven. Právě z tohoto místa je úchvatný podhled do údolí řeky Berounky. A je to také jediné místo, které bylo možné od řeky spatřit. Jinak byl hrad zcela ukrytý v lesích. Od řeky byl nepřístupný díky strmým skalám. Z druhé strany k němu vedla přibližně pět kilometrů dlouhá, těžko přístupná cesta lesem.

Obytná věž byla čtvercového tvaru, měla několik pater a kdysi k ní náleželo provozní zázemí, postavené pravděpodobně ze dřeva, umístěné na nádvoří horního i dolního hradu. Při příchodu k hradu vás ale nejprve uvítá válcová obranná věž. Do jejího tubusu byl v 19. století prokopaný nízký vchod. Zdi jsou tu přibližně tři metry široké a uvnitř věže je možné spatřit krásně dochované neporušené zdivo. Pod hlavní obrannou věží jsou pak zbytky zdí spodního hradu, přistavěného Přemyslem Otakarem II. Impozantní je hluboký příkop kolem celého hradu.

Pohled z Týřova do údolí řeky Berounky

K hradu Týřov vede přibližně dva kilometry dlouhá žlutá turistická trasa. Začíná u mostu přes Berounku u Skryjí a vede po vrstevnici. Cesta je místy náročná, proto se na ni raději nevydávejte za vlhkého počasí. Krásné podzimní zabarvení křivoklátských lesů ale zážitek naopak umocní. Pohled z torza věže na řeku Berounku je skutečně úchvatný, stejně jako pocit z návštěvy tohoto bývalého královského hradu, který je dodnes schovaný v tajemných lesích Křivoklátska.

Spustit audio