Krypta pod bazilikou sv. Prokopa v Třebíči má dřevěné stropy. Vydržely díky speciální impregnaci

25. leden 2019
Česko – země neznámá

Bazilika svatého Prokopa v Třebíči na Vysočině, která je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO, ukrývá ve svém podzemí poklad. Možná by se tam našel i ten pravý se zlatem a stříbrem, ale každopádně je tam poklad historický. Jen pár schodů pod podlahou chrámu je sloupová krypta velká dvacet krát dvacet pět metrů.

Bazilika svatého Prokopa vznikala ve 13. století. Za prohlídku stojí už samotný chrám, spoustu příběhů ale dokáže vyprávět i jeho podzemní krypta. Ta původně sloužila k ukládání ostatků benediktinských mnichů. V 15. století dobyl město Třebíč Matyáš Korvín a velkou újmu při tom utrpěla i bazilika.

Dalších dvě stě let pak sloužila ryze praktickému účelu. Byl v ní pivovar a v kryptě pivovarský sklep. Vstup do něj byl vybouraný vpravo od dnešního oltáře. Tehdy kvůli tomu musel být odstraněn i jeden ze sloupů v kryptě. „Podepřeli to místo něj dřevem. A protože se ten původní sloup nedochoval, máme tu dodnes na tu dobu upomínku,“ ukazuje na jednoduchý kamenný sloup průvodkyně Lenka Saitlová. Znovu byla bazilika vysvěcena až v 17. století.

Při opravě krypty zanechali restaurátoři část stropu odkrytého. Mezi žebry klenby jsou tak vidět dřevěná prkna. Jde o původní, sedm set let starou výdřevu. Za to, že tak dlouho vydržela neporušená, může speciální impregnace. „Dřevo nařezali a vyhloubili jámy, do kterých to dřevo naskládali a zalévali vápenným mlékem,“ popisuje Lenka Saitlová. V jámách bylo dřevo naložené někdy až osmdesát let, během kterých získalo vlastnosti kamene. 

Stěny krypty jsou pokryté množstvím různých znaků. „Baziliku stavěla stavitelská huť, která přišla z Francie. Všichni kameníci měli své značky,“ vysvětluje průvodkyně. Takových znaků, které mohly být i jakýmsi dobovým účetnictvím, je v bazilice a kryptě přibližně šest set.

Ke kryptě se váže i pověst o tom, že z ní vede chodba až do části Třebíče jménem Sokolí. „Mniši snad za husitských válek tam ukryli poklad,“ říká Lenka Saitlová. Mělo jít o zlatou sochu Ježíše Krista a stříbrné sochy apoštolů.

V kryptě pod bazilikou svatého Prokopa je jednou za rok, vždy na Dušičky, sloužena mše. Odehrávají se tu ale i různé výstavy a koncerty.

    

Spustit audio