Kuliferda

13. květen 2004

Včera jsem tu na námět od jednoho posluchače mluvil o výrazu ferina a vyslovil jsem názor, že toto slovo, které z největší pravděpodobností pochází z latinského ferinus, tedy zvířecí či šelmí, do češtiny v posunutém významu "chytrák, vtipný člověk" uvedl F.M. Klácel. Tento přítel Boženy Němcové totiž napsal českou variantu oblíbených francouzských vyprávění o chytrém, vtipném a lstivém lišákovi, kterého pojmenoval Ferina. Název Klácelova dílka je sáhodlouhý a já ho zopakuji: Ferina Lišák z Kuliferdy a na Klukově čili Kratičká historie zlopověstných kousků starého Reinecka.

Včera jsem říkal, že Reineck bylo německé jméno původem francouzského lišáka, ale úplně jsem opomenul další slovo obsažené v názvu Klácelova díla, totiž výraz kuliferda. O něm budu mluvit dnes. Slovník spisovného jazyka českého říká, že kuliferda je čtverák, lišák, chytrák, což je téměř stejná charakteristika, jakou najdeme u feriny. Také Karel Čapek ve svém sloupku Ze života slov, z něhož jsem citoval včera, obě slova spojoval: "Jungmann to slovo odvozuje od kulifaj, stařík," píše Čapek, "ale spíš bychom v tom ferdovi mohli hledat ferinu, kuliferda je ferina vykutálený..." Dále spisovatel připomíná slova kulich a kulihrášek a spekuluje, že by to všechno mohlo pocházet ze jména literárního hrdiny Gullivera. S touto myšlenkou souhlasili etymologové Holub a Lyer, kteří ve svém slovníku uvedli názor, že jméno Gulliver se přiklonilo k expresívnímu ferda.

Michal Novotný

Podle současného etymologa Jiřího Rejzka tu však přece jen hlavní roli sehrál Čapkem zmíněný u Jungmanna se vyskytující kulifaj. To podle Václava Machka bylo nejen dávné pojmenování starocha, ale i loudala, hlupáka, nimrala a také větroplacha. Slovo kulifaj zkrátka mělo různé hanlivé významy a nejspíš opravdu dalo vzniknout našemu dnešnímu kuliferda.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.