Muzeum vysídlených obcí Novohradska v obci Kamenná připomíná nelehký život lidí v pohraničí

Pozorovatelna Pohraniční stráže minulého režimu jako vstupní ukázka celé expozice Muzea vysídlení Novohradska
Pozorovatelna Pohraniční stráže minulého režimu jako vstupní ukázka celé expozice Muzea vysídlení Novohradska

Když se řekne „vysídlení pohraničí", napadne každého především odsun po roce 1945. Jenomže těch odsunů bylo v naší historii víc. Ať už odsun předválečný, který si připomínáme v souvislosti s událostmi roku 1938, nebo nejistota obyvatel při vyměřování hranic naší nové republiky v letech 1918 až 1920. Anebo vznik hraničního pásma a Železné opony v padesátých letech. Všechny tyto události dokládají, že život v pohraničí neměli lidé nikdy lehký.

A proto v dubnu roku 2015 otevřeli členové společnosti Novohradská renesance v jihočeské obci jménem Kamenná Muzeum vysídlených obcí Novohradska. A rozhodli se zmapovat ještě o něco málo víc než posledních sto let.

„Expozice muzea návštěvníky seznamuje s historií osidlování Novohradska a s proměnami krajiny souvisejícími s vysídlením obyvatel v různých obdobích," říká autor a spoluautor některých expozic Josef Šupler mladší. „Před několika lety mě oslovil investor, který tento, původně polorozpadlý statek koupil. Chtěl ho opravit a dát mu nějakou smysluplnou náplň," dodává Josef Šupler na vysvětlenou, jak se k práci na vzniku muzea dostal.

Muzeum zabírá takřka polovinu rozlehlého statku, přesně 490 metrů čtverečních, a vede návštěvníky do dvou podlaží. V nich postupně ukazuje základní údaje důležité pro pochopení historického vývoje regionu, například to, kdy a proč se na tomto území vzali německy mluvící obyvatelé. Chronologicky pak představuje různé důvody odchodu obyvatel do jiných krajů a zemí.

„Přehledně shrnutá fakta týkající se politického pozadí i praktického provedení odsunu Němců z Novohradska například ukazují, kolik lidí bylo odsunuto nebo co si museli vzít s sebou. A návštěvník pak může porovnat situaci Čechů vystěhovaných v roce 1938 se situací Němců po roce 1945," dodává Josef Šupler.

Samostatnou kapitolou je i Železná opona věnovaná vzniku hraničního a zakázaného pásma, technickým opatřením k „ochraně hranic“ i příběhům uprchlíků.

http://www.vysidlene-obce.cz/