Na jaro se těší všichni, kromě alergiků

15. duben 2020

Jaro je nejobávanějším obdobím pro všechny alergiky. Někdo je alergický pouze na určitou květinu, někdo na celkové množství pylů. Přelom dubna a května bývá pro mnohé velmi obávaným obdobím. Postupně rozkvétá velké množství květin, okrasných keřů i stromů. Radí MUDr. Petr Grenar.

Alergie se ale nevztahují pouze na pyl. Reakce se mohou začít poprvé objevovat až v dospělosti. Chronické alergie nejsou životu ohrožující. Opakem je ale rychlá alergická reakce například na vosí či včelí bodnutí.

Nejrůznější alergie se mohou objevit hned po narození a často objevují již v dětství, ale není to pravidlem. Za určitých okolností a po určité látce se může alergie projevit i u dospělého, který nikdy alergiemi netrpěl. Někdy to může být tak náhlé, že nečekané alergické reakce mohou končit i fatálně.

Alergie se někdy projevují jako slabší vleklá rýma nebo zánět spojivek

Může se stát, že právě nyní na jaře poprvé ucítíme nepříjemné reakce na sliznicích. Často se alergie projevují jako zánět spojivek nebo chronická rýma, která nás sice sužuje, ale výrazně neomezuje. Tyto symptomy ale nepodceňujte. Je nutné je vyšetřit a diagnostikovat. Praktický lékař udělá prvotní screening a primární vyšetření, výtěry a různé testy. Pokud se jedná o alergii, může nasadit primární léčbu antihistaminiky, které u lehčích alergií postačí.

Pokud je stav vážnější, vyžádá si další vyšetření na ORL nebo u očního lékaře. Jestliže vše nasvědčuje na alergii, alergolog testy odhalí specifický alergen. Většinou jsou to alergeny, které jsou běžně rozšířené v přírodě a v našem okolí a nemůžeme je eliminovat. Po prvotní léčbě antihistaminiky se přistoupí k desenzibilační léčbě. Ta je dlouhodobější a je zde již potřeba důkladná diagnostika a stanovení přesného postupu, aby léčba měla dostatečný efekt.

Velkým nebezpečím jsou nečekané silné alergie. Například na hmyzí bodnutí

Chronické alergie jsou pro pacienta dlouhodobým problémem, který nevyžaduje život zachraňující postupy. Vážnější situace ale je, když jsme alergičtí na hmyzí jed nebo včelí žihadlo. To ani nemusíme tušit. Často se ale stává, že člověk s běžnou alergií může neadekvátně reagovat na vosí nebo včelí bodnutí. Pak opravdu může vzniknout vážný problém. Pokud se alergická reakce neřeší včas, může způsobit vážný kolapsový stav, případně smrt.

Tady je potřeba předem vědět, jak postupovat, protože tyto situace nelze podceňovat. Je nutné včas zajistit kontinuální péči transportem do zdravotnického zařízení nebo přivoláním záchranné služby na čísle 155. V těchto případech může alergická reakce přejít do anafylaktického šoku, který je již vitálně ohrožující situací.

Spustit audio