Na Sázavě je omezená splavnost. Vodáci musí lodě přenášet

6. červen 2018

Kvůli stavebním pracím je na řece Sázavě v některých místech omezena splavnost. Jenom omezeně se dá projíždět třeba v samotném městě Sázavě - a to kvůli stavbě protipovodňového opatření.

Lodě tam vodáci přenášejí po pravém břehu řeky. Podle mluvčího Povodí Vltavy Hugo Roldána je omezený provoz i na jezu Černé Budy, a to kvůli opravě koruny jezu.

Sázava je v současnosti splavná pouze v některých úsecích. Horní úseky splavné nejsou, vodáci tak mohou využít až střední úsek Sázavy z Ledče nad Sázavou a dolní úsek od Želivky. Z Týnce nad Sázavou na spodním úseku řeky se pak po vodě dostanou již jen některé typy lodí.

Ve Středočeském kraji si mohou vodáci za cíl zvolit kromě Sázavy třeba také Berounku, Labe a Vltavu.

Spustit audio