Náhrobek jako dominanta kostela. Vojtěch z Pernštejna odpočívá v Pardubicích už 490 let

19. březen 2024

Vojtěch z Pernštejna je pochovaný v kryptě pardubického kostela sv. Bartoloměje. V jeho presbytáři připomíná velkou postavu českých dějin už od dob renesance působivý náhrobek. Na mramorové desce je Vojtěch zpodobněný ve zbroji a podle závěrů nedávného archeologického průzkumu by tímto způsobem mohl být i pochován.

Vojtěch z Pernštejna pocházel ze starobylého moravského rodu Pernštejnů. Byl synem Viléma z Pernštejna, který se na sklonku 15. století stal majitelem pardubického panství a začal ho zvelebovat. Pernštejnové zásadně proměnili tvář celého historického jádra Pardubic a tamní zámek přestavěli na reprezentativní sídlo.

Vojtěch se narodil 4. dubna roku 1490 v Moravském Krumlově. Od útlého dětství ale vyrůstal v Pardubicích. Během života Viléma měl Vojtěch svoje hlavní sídlo na Hluboké, neboť mu otec postoupil funkci nejvyššího hofmistra, správce královského dvora. Po Vilémově smrti se Vojtěch vrátil do Pardubic a pokračoval ve stavebních úpravách a výzdobě zámku v duchu rané renesance.

Pernštejn vytesaný do „rodného“ kamene

Náhrobek Vojtěcha z Pernštejna v pardubickém kostele působí skutečně monumentálně. Tvoří ho mramorová deska s Vojtěchovu postavou ve vysokém reliéfu o rozměru 224 krát 110 centimetrů. Leží na podstavci ze čtyř plasticky zdobených pískovcových desek. Mohutný blok kamene, z něhož je vytesána náhrobní deska, byl podle odborníků a mineralogického posudku Moravského zemského muzea v Brně s největší pravděpodobností vytěžen v „Hradním lomu“ u Pernštejna. Pochází tedy z bezprostřední blízkosti původního rodového sídla Pernštejnů.

Vojtěch zemřel 17. března 1534 v Praze, v pouhých 44 letech. Příčinu jeho smrti se dosud nepodařilo odhalit. V souvislosti s jeho úmrtím se ale objevila celá řada příběhů a spekulací. Týkají se hlavně události, při které dva dny před skonem odsoudil k smrti hladem Kateřinu z Komárova za týrání a vraždění služebných.

Pohled do prostor hrobky Vojtěcha s Pernštejna, vpravo neporušená rakev s Vojtěchovými ostatky

Hrobku Vojtěcha z Pernštejna zkoumali archeologové v roce 1995 a nyní zveřejnili výsledky dalších průzkumů z posledních let. Podle slov archeologa Jana Frolíka odhalil průzkum pohřební komory provedený pomocí speciální kamery Vojtěchovu rakev, která tam byla uložena jako poslední. A jako jediná je neporušená, navíc pokrytá kvalitní malbou s Kristem na kříži.

Kvůli celistvosti rakve archeologové neodebrali vzorek kosterních pozůstatků pro analýzu DNA. Díky kameře ale nahlédli do rakve úzkou mezerou mezi prkny víka. Objevili dva rozměrnější předměty, zřejmě plechy z kovu, což je vede k domněnce, že Vojtěch by mohl být pochovaný ve své zbroji.

Pohled do úvodní části návštěvnického okruhu Pernštejnská rezidence - nejstarší renesance v Čechách

V rámci pokračování projektu 500 let renesance ve východních Čechách a Roku Vojtěcha z Pernštejna připravila řada pardubických institucí speciální programy, a to v průběhu celého roku 2024.

Na zámku v Pardubicích si Pernštejny můžete připomenout v rámci prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách a obdivovat dodnes zachované renesanční figurální nástěnné malby, které nemají obdoby v celé střední Evropě. Východočeské muzeum pro návštěvníky připravilo i řadu speciálních akcí, které proběhnou mimo jiné i na unikátních valech pardubického zámku.

Spustit audio

Související