Oceněný zámek Třebešice otevře nově zrekonstruované prostory během vánoční výstavy betlémů

Zámek Třebešice
Zámek Třebešice

Zámek Třebešice u Benešova ve středních Čechách je významnou kulturní památkou. Přesto je zapsán v rejstříku ohrožených památek. Letos na sebe ale upoutal velkou pozornost. Jeho současní majitelé, Eliška a Igor Valdovi, za jeho záchranu získali ocenění Národního památkového ústavu v oblasti památkové péče.

Zámek opravují od roku 2009 a v letošním roce dokončují poslední část rekonstrukce. Objekt otevírají pro veřejnost při různých akcích. Během adventu a Vánoc bude možné zámek navštívit u příležitosti vánoční výstavy historických betlémů.  

Zámecký areál tvoří zámek, klasicistní konírny, barokní špýchar a hospodářské  budovy bývalého lihovaru a pivovaru. Objekty mezi sebou svírají rozsáhlé nádvoří. Zámek byl jako renesanční sídlo založen ve druhé polovině 16. století. Výraznou barokní proměnou prošel ve druhé polovině 17. století, při níž bylo podstatně prodlouženo východní křídlo směrem k severu.

Větší stavební úpravy přineslo i 19. století, kdy došlo ke klasicistní přestavbě. V této době bylo třebešické panství ve vlastnictví Emauzského kláštera a jeho podoba se, s výjimkou drobných úprav, zachovala dodnes. V době pozemkové reformy v roce 1924 byl zámecký areál prodán poslednímu nájemci Františku Šestákovi. On a jeho rodina v něm žili do roku 1951, kdy z něj byli násilně vystěhováni. Poté zámek sloužil potřebám jednotného zemědělského družstva a částečně byl využíván k bytovým účelům.

Zámek pomohla zachránit citlivá práce

Zámek Třebešice byl před rokem 2010 v katastrofálním stavu. Přitom jde o významnou kulturní památku a velmi cenný doklad stavebního vývoje od prostší tvrze v pohodlnější zámek ve středočeské vesnici. V roce 2009 zchátralý objekt koupili manželé Eliška a Igor Valdovi. A jak sami tvrdí, byla to náhoda a oni vůbec netušili, co je čeká. Dnes jsou rádi, že mohli tuto nádhernou stavbu zachránit.

Stálo za tím jednak jejich nadšení a také pečlivý výběr schopných restaurátorů a řemeslníků. A i jejich snaha vdechnout stavbě původního ducha. To se podařilo díky citlivým opravám a pečlivé renovaci. A také díky dotacím. Podle slov Elišky Valdové by rekonstrukce nebyla možná bez finanční pomoci ministerstva kultury a programu Záchrany architektonického dědictví.

Kdo dnes stojí před opraveným zámkem a konírnou, skoro nechce věřit fotografiím z roku 2009, kdy noví majitelé zámek koupili. Na snímcích je stavba bez střechy s vytlučenými okny. A na dvoře takové množství náletových rostlin, že do zámku téměř nebylo možné projít.

Opravené konírny, které byly před zánikem

Dnes zcela opravená konírna a hospodářské budovy, fasáda zámku i celé původně reprezentační první patro. To je nově stylově zařízeno a díky smyslu pro detail i citlivým zásahům působí všechny místnosti jako původní. Oprava probíhala v letech 2012 až 2013.

Poslední práce před otevřením

V současné době probíhají poslední restaurátorské práce v přízemí, které se otevře pro veřejnost během soukromé výstavy betlémů. Na zem se pokládá nová dlažba, kterou ovšem tvoří zachovalá dlažba z jiného historického objektu. Vše proto působí zcela autenticky. V přízemí jsou ve velkém sále vidět pozůstatky černé kuchyně, klenby původní kaple i nejstarší část zámku, renesanční sál, který byl kdysi součástí původní tvrze. Na očištěných stěnách je možné vidět původní výmalbu, kterou nyní restaurátoři citlivě renovují.

Majitelka zámku Eliška Valdová má nejen cit pro obnovu zámku. Kromě starožitností má ráda také historické betlémy, které už několik let sbírá. Výstava betlémů se bude na zámku v Třebešicích konat už po páté, ale letos v novém hávu. Poprvé se návštěvníci budou moci podívat nejen do konírny, ale také do přízemí zámku, kde budou zpřístupněny nové opravené prostory.

A bude rozhodně co obdivovat. Nejen opravený vnitřek zámku, ale také rarity, které budou k vidění na zmíněné výstavě. Například četné exponáty historických sáněk. Připraveno je i svařené víno a pravá vánoční atmosféra. Výstava začne v neděli 9. prosince. Dále pak bude otevřena ve dnech 15., 16., 22. a 26. prosince 2018 vždy od 12 do 17 hodin.