Pondělní Noční linka: Slova, která vždy naladí a potěší

23. listopad 2020

Jaká slova vás v životě nejvíce potěšila, kdo je pronesl? Měli jste i vy příležitost někoho svými slovy pochválit, povzbudit, potěšit? Domníváte se, že v současné době slyšíme málo chvály a povzbuzení?

Slovo je skupina hlásek tvořící ustálený celek a mající určitý ustálený význam, je označované za jednotku slovní zásoby. Pro člověka mají slova hluboký význam, vyjadřujeme jimi mimo jiné své pocity.

Spustit audio