Poslední předválečný starosta Duchcova

4. leden 2019

Dnes vám představíme posledního předválečného starostu Duchcova. Jmenoval se Karl Schlein a narodil se 4. ledna 1897 v Břežánkách na Teplicku.

Vyučil se klempířem a toto řemeslo vykonával na dole Františka u Ledvic. Byl činný v hornických odborech a také členem německé sociální demokracie.

Na přelomu 20. a 30. let stanul v čele městské organizace sociálních demokratů v Duchcově. Po komunálních volbách v roce 1933 se stal místostarostou města. V témže roce byl duchcovský starosta Adolf Hartig odvolán kvůli otevřeným sympatiím k nacistickému režimu a spolu s ním odešli i někteří členové městské rady.  Zastupitelé pak novým starostou zvolili právě Karla Schleina.

Podpořili ho i čeští zastupitelé. Jen čeští národní socialisté se zdrželi hlasování. Nelíbilo se jim, že Schlein neumí česky. Po volbách v roce 1938 ho ale na post starosty podpořili už bez problémů.

Schlein si svým protinacistickým postojem a podporou Československa získal i je. Volba Karla Schleina starostou Duchcova v červnu roku 1938 byla velkým fiaskem pro místní henleinovce, kteří po volbě na protest opustili sál.

Radost demokratů ale netrvala dlouho. O zhruba čtyři měsíce po té, po připojení Sudet ke Třetí říši, musel Karl Schlein utéct do Československa. Zde nějaký čas pobýval na zámku ve Světlé nad Sázavou, pak se mu podařilo odejít do Švédska. Zde žil až do své smrti v roce 1966.

Im Jubiläum der Woche stellen wir ihnen den letzten Vorkriegsbürgermeister von Dux vor: Karl Schlein wurde am 4. Januar 1897 in Briesen bei Teplitz geboren. Schlein ist ein ausgelernter Klempner und übte diese Tätigkeit im Franziskaschacht bei Ladowitz aus. Schlein war tätig in der bergmännischen Gewerkschaft und war Mitglied der deutschen Sozialdemokratie.  Zwischen den 20er und 30er Jahren führte er die städtische Organisation der Sozialdemokraten in Dux. Nach den Kommunalwahlen  im Jahre 1933 wurde Schlein stellvertretender Bürgermeister.

Im gleichen Jahr wurde der Duxer Bürgermeister Adolf Hartig wegen seinen offenen Sympathien zum Nazi-Regime abgerufen. Mit ihm gingen auch einige Stadträte. Zum neuen Bürgermeister wurde dann Karl Schlein gewählt. Bei der Wahl unterstützten ihn auch die tschechischen Vertreter. Nur die tschechischen Nationalsozialisten enthielten sich der Stimmen, weil Schlein nicht Tschechisch konnte. Bei der Wahl im Jahre 1938 haben sie ihm aber ohne Probleme unterstützt. Schlein hat er sie mit seiner Anti-Nazi Einstellung gewinnen können.

Die Wahl Karl Schleins zum Duxer Bürgermeister im Jahre 1938 war ein großes Fiasko für die örtlichen Heinlein-Anhänger, die aus Protest nach der Wahl den Saal verließen. Die Freude der Demokraten dauerte aber nicht lange. Vier Monate später, nach dem das Sudetenland ans Dritte Reich angeschlossen wurde, musste Karl Schlein in die Rest-Tschechoslowakei fliehen. Einige Zeit weilte er am Schloss Swietla ob der Sasau und dann gelang es ihm nach Schweden zu gehen. Dort lebte er bis zu seinem Tod im Jahre 1966.

Spustit audio