PROLEDCE! ale i pro Lázně Šternberk. Aneb přineste si své krumpáče a lopaty

20. březen 2020

Spolek PROLEDCE! stmeluje Ledečáky a dobrovolníky z malé obce Ledce na Kladensku. Jeho hlavní snahou je vytvoření příjemného místa pro obyvatele, i obnovu okolí kdysi slavných Lázní Šternberk. Dosud se členům spolku podařilo opravit léčivý pramen T. G. Masaryka, obnovit původní březovou alej, vyčistit velkou část bývalého lázeňského parku i obnovit dávnou ovocnou alej, která lázně propojuje s obcí.

Spolek PROLEDCE! podporují hlavně mladé rodiny. Dnes se na každé akci spolku sejde až čtyřicet dobrovolníků, přestože jádro spolku tvoří pouze devět členů. Za jeho vznikem v srpnu roku 2017 stojí dnešní předseda Jan Maňas, současný člen zastupitelstva obce.

Před lety začal vydávat čtvrtletník „Ledečák“, který se postupně stal hnací energií mnoha lidí, kteří se o obec a její rozvor živě zajímali. Začali Jana Maňase oslovovat a postupně vznikl nápad oficiálně se spojit a přispívat k zvelebení obce a jejího okolí.

Místo, kde se léčily slavné osobnosti 19. století

Ostatně hlavní snahou spolku PROLEDCE! je vytvoření příjemného místa pro obyvatele, i obnovu okolí kdysi slavných Lázní Šternberk, kam se kvůli vynikající a zdravé železité vodě sjížděly přední osobnosti českého kulturního a politického života 19. století.

Historie lázní začala v roce 1801 a zdejší ústav léčil chudokrevné a pacienty trpící křivicí a slabými nervy. Své zdraví si tu zlepšovali Josef Jungmann, František Palacký, Eliška Krásnohorská, Josef Dobrovský, Miroslav Tyrš či Karel Havlíček Borovský, který si tu v roce 1856 léčil tuberkulózu. Začátkem 20. století přestal být o lázně takový zájem, pacienti ubývali, a nakonec byly lázně před začátkem první světové války zrušeny. Místo má ale dodnes jedinečnou atmosféru.

Slánští skauti pomohli překlenout těžké začátky

Spolek PROLEDCE! dnes nepůsobí samostatně, ale spolupracuje s mnoha okolními institucemi jako je sociální podnik Farma Ledce Šternberk, Jezdecká škola Ledce, místní dětský domov nebo Malé asijské muzeum Ledce. V začátcích pomáhali i slánští skauti. Ostatně jejich pomoc byla skutečně zásadní.

Jak se říká, začátky jsou těžké. V případě spolku PROLEDCE! to platí obzvláště. V areálu lázeňské zahrady je totiž velké vlhko díky několika vydatným pramenům. Stromům a keřům se tu opravdu daří a rostou neobyčejně rychle. Každou akci je proto nutné začít vyčištěním a vykácením náletových dřevin a následně místo pravidelně udržovat.

Dnes si každý nosí svůj krumpáč i lopatu

V počátcích pomáhali s čištěním náletových dřevin skauti, dnes má už spolek své zažité pravidlo. Na každý leták s plánovanou akcí se dobrovolníkům připomene, aby přinesli z domova nářadí. Co kdo má, od krumpáčů po lopaty a křovinořezy. Naštěstí někteří členové spolku mohou vypomoci i zapůjčením těžší terénní techniky, bez které se renovace zarostlých částí parku neobejde.

Spolek PROLEDCE! obnovuje ve svém okolí březové a ovocné aleje

Své první akce spolek zaměřil na renovaci Lázní Šternberk a opravu hlavního léčivého pramene T. G. Masaryka. Obnovena byla i původní březová alej, která k prameni vede parkem. Březová alej se dochovala pouze částečně a bylo nutné vysadit nové břízy. Každý nově zasazený stromek adoptovali místní rodiny, stromek vysadili a dále o něj pečují.

Obnova alejí ale pokračuje i mimo samotný lázeňský areál. Kdysi dávno totiž cestu z obce do lázní lemovala ovocná alej, kterou spolek PROLEDCE! na podzim obnovil. Pomohla jednak finanční pomoc od Nadace Partnerství, ale především mnoho dobrovolníků, kteří pomohli s výsadbou přibližně dvaceti ovocných stromů. Zasazeny byly původní staré české odrůdy, které kdysi cestu lemovaly. Mezi nimi vévodí „Matčino jablko“, ale najdete tu i množství třeští a hrušní.

Spolek PROLEDCE! také v lázeňském areálu vyhlásil památný strom, pořádá kondiční cvičení pro ledecké ženy, organizuje procházky a zajímá se i o budoucnost obce. To je i důvod, proč mimo jiné stál na straně proti návrhu masivní suburbanizace obce. V ledeckém muzeu pořádá přednášky, vydává publikace a informuje veřejnost o své činnosti i o dění v obci.

Spustit audio