Pylové zpravodajství

20. červenec 2021 15:00

Dominantní alergeny: trávy, jitrocel, merlíkovité, kopřiva, plísně

V uplynulém týdnu jsme registrovali spíše nižší koncentraci pylových alergenů v ovzduší, opět s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Stále dominoval pyl trav a obilovin, většina trav ale v nižších polohách již dokvétá a pylu ubývá. Hojný byl také pyl minimálně alergizující kopřivy. Přibývá pylu merlíkovitých.

Vedle těchto alergenů byla v menším množství registrována také pylová zrna lípy a jitrocele. Ojediněle se objevovala jednotlivá pylová zrna pelyňku. Koncentrace spor plísní se držela na vysoké úrovni.

Pro příští období opět nepředpokládáme žádné významnější změny v druhovém zastoupení vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude stále pyl trav, jeho koncentrace v ovzduší bude nadále klesat. Poměrně hojný bude pyl merlíkovitých, velmi hojný potom minimálně alergizující pyl kopřivy. Vedle těchto alergenů se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele a vzdušných plísní.

Koncentrace spor vzdušných plísní se bude dlouhodobě držet na vysoké úrovni. Začátek hlavní sezony květu pelyňku očekáváme počátkem srpna, vrchol sezony mezi 5.-15. srpnem.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio