Pylové zpravodajství

24. květen 2022 15:00

Dominantní alergeny: trávy, dub, ořešák, jírovec, borovice, platan, moruše, řepka

V uplynulém týdnu se na území České republiky objevovalo v ovzduší středně velké až velké množství alergenů. Smrky už odkvétají, postupně dokvétají i borovice, stejně tak pozvolna doznívá sezona květu dubu.

Jasně dominantním alergenem byl už pyl trav, osoby alergické na pyl břízy mohl ještě potrápit také pyl dubu. Vedle těchto alergenů se v ovzduší objevoval pyl ořešáku, moruše, platanu, jírovce, řepky olejky a smrku, v nižších polohách také pyl jitrocele a šťovíku.

Pro další dny s výhledem proměnlivého počasí očekáváme výrazné kolísání koncentrace pylových alergenů v ovzduší. Hlavním alergenem pro následující týdny bude jednoznačně pyl trav a obilovin. Vedle pylu trav se bude objevovat pyl jitrocele, šťovíku, na alergických potížích se bude rovněž podílet pyl dubu, ořešáku a jírovce.

V blízkosti kvetoucích polí řepky olejky může u osob s dráždivými dýchacími cestami vyvolávat potíže především vůně květů, protože pyl řepky velmi špatně létá a alergizuje jen minimálně. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní. Sezona dubu bude postupně doznívat.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio