Pylové zpravodajství

4. květen 2021 16:00

Dominantní alergeny: bříza, dub, habr, vrba, platan, jasan

V uplynulém týdnu se opět v závislosti na počasí objevovalo v ovzduší velmi rozdílné množství pylových alergenů - v chladných dnech se srážkami bylo pylu jen málo, naopak v oblastech a dnech se slunečným počasím bylo pylu výrazně více.

Nejhojnějším alergenem byl pyl břízy, letošní sezona květu této dřeviny v nižších polohách již vyvrcholila, ve středních a vyšších polohách v těchto dnech vrcholí. Letošní sezona květu břízy je díky počasí velmi slabá. Vedle pylu břízy se objevoval také pyl habru, dubu, platanu a vrby. Sezona jasanu již končí.

Pro další období bude nejvýznamnějším alergenem stále ještě pyl břízy, sezona květu břízy již ale v nižších polohách pozvolna doznívá. Vzdušná koncentrace tohoto alergenu bude opět výrazně závislá na počasí - v oblastech a dnech s teplejším a sušším počasím bude koncentrace vysoká, v chladu a vlhku množství pylu v ovzduší výrazně poklesne. Postupně bude přibývat pylu dubu.

Z dalších pylových alergenů bude stále ještě poměrně hojný pyl habru, vrby, ve městech také parkových platanů. Trávy budou připravené vykvést na konci druhé dekády května, hlavní sezona trav se začne rozbíhat v závislosti na vývoji počasí v průběhu poslední dekády května.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na Internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio