Řevničtí baráčníci nacvičují k 95. výročí svého založení Českou besedu

24. květen 2024

Řevnická obec baráčníků se letos připravuje na výročí 95. let od svého založení. Oslavy proběhnou 14. září a místní baráčníci se už nyní připravují na slavnostní program. Vzali si na sebe velký úkol - nacvičit tanec Česká beseda. Tento tradiční český salónní tanec je řadový a značně náročný. Jeho nácvik je pro tanečníky výzvou a pro jeho úspěšné nacvičení je nutné, aby se pokaždé všichni sešli. O to více Česká beseda řevnické baráčníky stmeluje.

Právě zítra (25. 5. 2024) se v pražském paláci Žofín uskuteční celostátní oslava 150 let českého baráčnictva. Tyto nepolitické spolky dobrovolníků udržují národní tradice a své členy vedou k lásce k vlasti. V slavnostních krojích se oslav zúčastní i Obec baráčníků Řevnice.

Řevnická obec byla založena 10. srpna 1929. Zakládajících členů bylo 20, z toho 17 „sousedů“ a 3 „tetičky“. Jak šel čas, změnilo se i složení. Baráčnickou obec Řevnice dnes tvoří 4 sousedé a 23 tetiček.

Spolky dobrovolníků uchovávají národní tradice

První řevničtí baráčníci před 95 lety slavnostně slíbili, že budou ctít národní tradice, budou čestní a spravedliví vlastenci, ale budou ctít také baráčnické tradice a symboly, které byly dány o 55 let dříve ve městě Kolíně při založení Svobodné obce baráčníků. Jejich hlavní náplní je uchovávat národní tradice.

Novoroční koncert baráčnické obce v Řevnicích 2024-01-14

Baráčníci mají zvláštní oslovování, které nás vrací do dávných časů. Každé první oslovení na baráčnických akcích začíná slovy „Počestné právo, vážený rychtáři, moudří a opatrní konšelé, milé tetičky, milí sousedé, vážení hosté“… Běžné je oslovení tetičko a sousede, ale baráčníci mají mezi sebou také Pantatíka a Panímaminku, Rychtářku, Syndičku, Škrabáka, Berní, Slídila účtů, Vzdělavatele, Švandymistra, Šafářku, Gratulační, Praporečníka, Drába, mohl by být i Poslíček a Ponocný. Každý má ve spolku svou jasnou úlohu i povinnosti. Důležité místo má i paní “Maminka“, která se stará o správnost i stylovost baráčnických krojů a dbá také na dobré vztahy mezi členy.

Kroje, které si předávají generace baráčníků

Udržovat odkaz, který se v baráčnických obcích za dlouhou dobu jejich existence nashromáždil, je významný úkol. Za dobu svého trvání nashromáždila řevnická baráčnická obec množství krojů, a to nejen spolkových, zvaných Mařenky.

Slib nových členek na valném sedění

V současné době se baráčnickou prioritou staly lidové kroje z různých krajů. Ostatně za své mluví i samotná slova baráčnické hymny: „Baráčník být, to má je slast milovat vždy svou drahou vlast. Já rád vždy dám co mého jest, bych zachoval svých předků čest. Ty Čechy mé vlast předrahá jest Baráčníků otčina. Úkol náš jest čestným vždy být, vždy darovat kde nutno jest, by rád vždy Čech tu v Čechách žil, by blahobyt vždy u nás byl. Ty Čechy mé vlast předrahá, jest Baráčníků otčina. Nuž spojme se v železný kruh, při dobrých srdcích stojí Bůh.“

Baráčníci často řeší existenční problémy

Bohužel často se baráčníci jako nevýdělečné spolky potýkají s nedostatkem financí a prostorů na uskladnění lidových krojů a starých kronik, ve kterých je často vepsána zajímavá historie dané oblasti.

Důležitá je i kontinuita členů. Současná rychtářka Obce baráčníků Řevnice, Jiřina Cvancigerová, se proto snaží do spolku získat „mladou chasu“. Postupně si vychovávají pět mladých zájemců, kteří chtějí pomáhat se zachováním národních tradic.

Baráčníci v Řevnici při nácviku České besedy

Kromě prostoru na skladování krojů a dalšího hmotného odkazu měli ale letos řevničtí baráčníci další starost – zajistit prostor na nácvik České besedy. To se nakonec podařilo v menším sále v místní sokolovně. Každý týden se tu schází, aby se pod vedením „Tetičky“ Ivanky Zrostlíkové postupně učili komplikované kroky i různá přehazování a proplétačky partnerů.

Česká beseda je řadový tanec o 13 částech a tanečníci od začátku do konce projdou celou paletou českých národních tanců. Pro páry je ale Česká beseda značně náročná, tanečníci se totiž různě střídají v párech a tanec je ve své podstatě společný. Pro jeho úspěšné zvládnutí je nutné, aby se pokaždé všichni tanečníci sešli. O to více Česká beseda řevnické baráčníky stmeluje.

Ostatně právě sobota 25. května odkaz i význam baráčníků připomíná. V Praze se bude konat velká oslava 150 let českého baráčnictva. Pražské celonárodní oslavy baráčníků začínají v sobotu 26. května v 10 hodin slavnostním průvodem z Palachova náměstí na Žofín, kde pak následuje celodenní program.

Spustit audio