Rozhledna na vodojemu u Bratčic na Brněnsku citlivě propojila technickou stavbu s krásnou vyhlídkou

13. únor 2019
Česko – země neznámá

U Bratčic na Brněnsku stojí rozhledna. Slouží sice především jako vodojem, ale místní si před lety položili otázku, zda by se tato technická stavba nedala využít i jinak. A protože i zpracování samotné stavby chtěli řešit s ohledem na okolní přírodu, vzniklo zajímavé dílo, které teď slouží nejen pro zásobování Bratčic pitnou vodou, ale i všem příchozím. Tedy i těm, kteří se do Bratčic vydají třeba jenom na výlet.

S rozšiřováním menších obcí jižně od Brna vznikla potřeba dostatečně zásobovat obyvatele pitnou vodou. Variant bylo několik, přičemž vybudování vodojemu se nabízelo jako optimální řešení. Nebylo ale možné ho vybudovat jako podzemní. Minimálně jeho část musela být nad terénem. Taková technická stavba ale obvykle do přírody vizuálně příliš nezapadá. V minulosti proto vznikaly věžové vodojemy připomínající tvrze, později se stavěly koule na úzké noze, případně vodojemy připomínající létající talíř.

A tak si zastupitelé Bratčic položili otázku, zda by se nenašlo nějaké řešení, které by se vyhnulo nevzhledné technické stavbě a přitom dobře plnilo účel. Oslovili proto architekty s požadavkem na vodojem, který ráz krajiny nenaruší a zároveň, pokud to bude možné, půjde využít i jinak. Inženýři dali hlavy dohromady a přišli s návrhem vodojemu, který bude částečně pod povrchem, díky čemuž nebude muset být příliš vysoký, a jeho nadzemní část bude sloužit jako turistické místo s rozhlednou.

Na přelomu let 2002 a 2003 tak mezi Bratčicemi a Sobotovicemi, uprostřed polí na vyvýšeném místě, vznikla stavba o šestihranném půdorysu a výšce přibližně šesti metrů. Plášť budovy je z režných cihel, aby do krajiny přirozeně zapadl. Po obvodu vodojemu jsou betonové schody opatřené zábradlím. A plochá střecha budovy slouží jako prostorná plošina pro vyhlídku do širokého okolí.

Za ideálních podmínek jsou vidět i Alpy

Z bratčické rozhledny, ač nevyčnívá nijak zásadně nad okolním terénem, je toho k vidění opravdu hodně. Samozřejmě záleží na počasí, ale pokud panují dobré podmínky, severním směrem můžete vidět brněnskou aglomeraci, jihovýchodně pak Pálavu a za naprosto ideálních podmínek je prý možné zahlédnout i vrcholky Alp. A pokud se podíváte na západ, spočine váš zrak na samotné obci Bratčice.

Bratčický vodojem stojí přímo u silnice, která spojuje Bratčice se Sobotovicemi. Malý provoz umožňuje bezpečnou cestu jak pro pěší, tak pro cyklisty. Architekti přitom mysleli i na odpočinek, a tak je u vodojemu vybudováno i příjemné posezení. Cyklisté uvítají také stojany pro kola. A jelikož se jedná o vodojem, je tu samozřejmě i kohoutek s pitnou vodou. Každý znavený poutník si tak může nejen odpočinout, ale také se osvěžit. Jen přes zimu voda z kohoutku neteče, aby v něm nezamrzla.

Bratčická rozhledna je příkladem chytrého řešení praktické technické stavby. Spojuje decentní architektonický přístup, zachovává funkčnost a přitom nabízí ještě něco navíc. Možná i proto si vysloužila svoji turistickou známku. A to nejlepší na závěr. Rozhledna je přístupná celoročně a zdarma.

Spustit audio