Santiniho bazilika v kladrubském klášteře bere dech. Excelentně dokázal propojit gotiku s barokem

14. srpen 2018
Česko – země neznámá

Klášter v Kladrubech na Tachovsku je jednou z největších památek svého druhu u nás. Kvetl už od svého založení v roce 1115. Podle dostupných pramenů jej založil kníže Vladislav I. Mnichům se při správě panství dobře dařilo, a tak se klášter rozrůstal včetně spravovaných obcí.

Ve 14. století už byl klášter v Kladrubech jedním z největší a nejbohatších v českých zemích. Zdejší pozdně románská bazilika byla dokončena pravděpodobně už v roce 1233. Po vypálení husity stála několik desetiletí bez střech a kleneb. Kostel se dočkal obnovy na počátku 18. století. V roce 1710 zvítězil se svým architektonickým řešením přestavby baziliky Jan Blažej Santini.

Nejprve bylo přestavěno trojlodí a vybudována monumentální kopule, která je řešena jako koruna zavěšená nad dlouhou hlavní lodí.  V utváření exteriéru stavby byla největší pozornost věnována západnímu průčelí. Lucerna v kopuli je završena zmíněnou mariánskou korunou, která prosvětluje vnitřní prostory nad křížením kostela.

I neznaboh užasne

Při přestavbě Santini maximálně využil staré konstrukce zdiva, které odboural pouze v poškozených částech a doplnil je do ideálního stavu. Mimořádně prosvětlený, desetistranný oltářní prostor je doplněný oltářem podle původního Santiniho projektu a dramaticky uzavírá celou stavbu.

Takzvaná barokní gotizace pozoruhodné románské baziliky potvrzuje, že Santini byl ještě před završením prvé poloviny svého tvůrčího života schopen naprosto jedinečných výkonů. Právě v Kladrubech se díky uchování jak stavební tak i interiérové složky, včetně původního oltáře, můžete přesvědčit o dokonalé jednotě architektury a jejího náboženského obsahu.

I člověk, který není zvyklý do kostelů chodit natož se modlit k Bohu, užasne nad pestrou mozaikou symbolů a znaků. Baroko se tu snoubí s gotikou zcela přirozeně. Vedle hlavního oltáře po levé straně je náhrobek. Uloženy jsou v něm ostatky zakladatele kláštera knížete Vladislava I.

Druhý prohlídkový okruh vás provede expozicí svatého Jana Nepomuckého, interiérem zimního refektáře, lapidáriem soch M. B. Brauna a knihovnou rodu Windischgrätz. Za vidění samozřejmě stojí celý areál a volně přístupný obrovský areál. Klášter v Kladrubech můžete navštívit o prázdninách, tedy v hlavní turistické sezóně denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Více na www.klaster-kladruby.cz.

autor: Pavel Halla
Spustit audio

Spolupořadatel

Kalendář

Neděle 2. 9.
13:00–  14:00
Velké finále Hradozámeckého léta
Přímý přenos vyhlášení vítězů fotografické soutěže Hradozámeckého léta

Partneři