ŠIML

15. listopad 2002

Když se řekne, že úřední šiml zařehtal nebo že úředník rajtuje na šimlu, nikdo z nás se nediví tomu po pravdě řečeno dost podivnému spojení šimla, tedy bílého koně, s úřednickou činností, s byrokracií. Popovídejme si tedy dnes na téma, jak bílý kůň na úřady přišel.

Nejdřív si ve Slovníku spisovného jazyka českého ověřme, že je to tak, že slovo šiml má v češtině skutečně ty dva už na první pohled zcela nesouvisející významy. Slovník výraz šiml opravdu uvádí ve dvou významech, vlastně přesně řečeno zaznamenává dvě slova šiml, která nijak nespojuje. Nejprve má jedno heslo šiml, ke kterému píše: "bělouš, bílý kůň" a jako příklady užití uvádí "drožkářský šiml" a "strýček Nimra koupil šimla", a pak má druhé heslo šiml, kde tento výraz charakterizuje jako "bezduché, byrokratické úřadování; vzor, podle kterého se postupuje, podle kterého se vyřizují obdobné případy, šablona".

Jde tedy o dvě různá slova, což by nám měla potvrdit ? eventuálně vyvrátit ? etymologie, tedy původ slov šiml. Podívejme se do slovníku etymologického. Tam se dozvíme, že označení bílých koní slovem šiml pochází z němčiny a že jde vlastně o pojmenování obrazné. Německé označení bílého koně výrazem Schimmel pochází z původního významu slova Schimmel, tedy plíseň. Šiml je kůň jakoby plesnivý, plesnivé barvy. Což by nás mohlo vést k nápadu, že právě tady by mohla být souvislost se zkostnatělými úředníky. Ti nejstarší, nejšedivější, tedy už jaksi na pohled nejplesnivější úředníci jsou přece ti, kteří na úředním šimlu rajtují nejraději.

Michal Novotný

Ne, není to tak, to, co jsem právě předvedl, je takzvaná lidová etymologie, tedy přemýšlení o původu slov ne na základě vědeckých metod. Slovo šiml v onom úřednickém, byrokratickém významu jsme přejali, tedy naši předkové žijící v Rakousko-uherské monarchii přejali z rakouské němčiny, kde existovala slova Amtsschimmel, tedy úřední šablona, a Schimmelreiter čili úředník pracující podle šablony. Ano, i náš Slovník spisovného jazyka českého, jak jste si před chvilkou možná všimli, říká, že úřední šiml je vzor, podle kterého se postupuje, podle kterého se vyřizuje, že šiml je šablona. A jsme u kořene věci. Rakouské slovo Schimmel ve významu bezduchý způsob vyřizování úředních záležitostí vzniklo žertovným přetvořením latinského podstatného jména simile, šablona, vzor, obdoba. Takoví úředníci, kteří neumějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří všechno bez ducha, bez přemýšlení a bez fantazie vyřizují jen podle předpisů, dávno platných vzorů, podle šablon, latinsky simile a z toho žertovně "rakousky" schimmel, rajtují na úředním šimlu.

Vysílá se v pátek 15.11.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Děsivá freska válečné krajiny, u které se nepřestávám smát.

Petr Gojda, slovesný dramaturg, Centrum výroby Českého rozhlasu

Osudy dobrého vojáka Švejka

Osudy dobrého vojáka Švejka KOMPLET

Koupit

Pro jedny šťastný blb a ignorant, pro druhé vychytralý šašek. Pro nadporučíka Lukáše boží dobytek. Pro jedny ikona totálního odcizení a nihilismu, pro jiné bojovník proti válce, pro další anti světec a antihrdina. Čte Oldřich Kaiser