Skála Belko v Hrádku ve Slezsku připomíná loupeživého rytíře a jeho černé svědomí

31. červenec 2018
Belko sice není skutečná historická postava. Jeho sochu si ale můžete prohlédnout v centru Hrádku

Nad pokojně plynoucí řekou Olší, které tady neřekne nikdo jinak než Olza, se tyčí skála ve tvaru hřibu. Kdysi na ní stávala malá tvrz. Podle legendy v ní žil loupežník a mordýř, rytíř Belko.

Příležitostí k obživě měl dostatek, Hrádkem vedla stará kupecká cesta do Uher, zvaná měděná. A po ní jezdili s plně naloženými vozy obchodníci. Život mnohých z nich vyhasl právě zde. Pokojné spaní ale Belko neměl. Za jedné zvláště neklidné noci vyšel se svého hradu na skálu a obtížen černým svědomím skočil do pěnících vod rozvodněné řeky Olzy.

Není jisté, zda Belko skutečně existoval. Ovšem tvrz na skále, která dnes nese jeho jméno, opravdu kdysi stávala. A nebyla jediná. Na druhém konci kaňonu, do kterého se za věky zařezala řeka Olza, stávala další. Alespoň to potvrdily archeologické nálezy ze 14. století. Historici uvádí, že v roce 1447 byla obě hradiště vypálena Uhry. Jméno vesnice a stejně tak její obecní znak s cimbuřím připomíná jejich existenci.

Skála Belko se nachází v zajímavé geologické lokalitě. Zmíněný kaňon řeky Olzy je kilometr dlouhý a deset metrů hluboký. Ve skále, která tvoří dno tohoto úseku, řeka vyhloubila jakési okrouhlé jámy. Místní jim říkají talíře nebo kotle. Prohlédnout si je můžete zejména v létě, kdy je hladina řeky nízká a jen lehce přeskakuje kameny. Na jaře je tento úsek Olzy rájem vodáků.

Skála Belko a kaňon Olzy je oblíbeným výletním místem nejen místních. Na břehu stojí hospůdka, lavičky v lese lákají k posezení. Venkovní dřevěný parket pod skálou pak svádí k tanci. V srpnu se zde konají obecní Slavnosti Belka. Pódium pro účinkující je umístěno přímo v korytě řeky. A když se setmí, hladina řeky se rozzáří světly namířenými na skálu. Do daleka tak září místo, kde špatné svědomí dohnalo loupeživého rytíře k osudovému skoku do vody.