Svatá Barbora měla za minutu dvanáct

Kutná Hora s. Barbora

Oprava chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře bude pokračovat i v následujícím roce. Příští týden začnou dělníci stěhovat lešení k venkovní zdi presbytáře. Její oprava bude proti původním předpokladům zřejmě nákladnější. "Kamenné prvky jsou totiž víc poškozené, než jsme očekávali," řekla Dagmar Fundová, která zajišťuje technický dozor opravy památky.

Průzkum ukázal, že ozdobné kamenné prvky, tedy fiály (špičaté věžičky) a květy, jsou silně narušeny. Aby přečkaly zimu, musí je dělníci svázat dráty. "Budeme muset nechat udělat víc kopií, než jsme předpokládali," zdůvodnila Fundová prodražení stavby. Kolik bude další etapa opravy stát, proto nedokázala odhadnout. Za dva roky, co rekonstrukce trvá, dosáhly náklady 35 milionů korun. Oprava je plánována na celkem pět let a má stát 100 milionů korun. Dosud šly peníze přes Ministerstvo financí, od příštího roku bude rekonstrukci financovat přímo Ministerstvo kultury, dodala Fundová. V předchozích dvou letech se podařilo na jižní části chrámu restaurovat kámen a staticky zajistit opěrné oblouky, které hrozily zřícením. "Zbývají ještě opravit plechové střechy nad loděmi a osadit jedno vitrážové okno," dodala Fundová.

Podle Kamila Bahbouha z firmy Gema Art Group, která opravu zajišťuje, jsou práce na chrámu technologicky komplikované. "Památka dostala skutečně na frak," nezastíral. Rekonstrukce podle něj začala "za minutu 12". Firma si musela dokonce vytvořit i několik speciálních postupů, například při upevňování vnějších pilířů. "Každá zakázka v památkové oblasti je svého druhu specifickým kusem, který nezná srovnání," dodal Bahbouh. Oprava chrámu svaté Barbory je první větší rekonstrukcí po 100 letech, na konci 90. let se pouze podařilo vyměnit břidlicovou střechu. Předloni v říjnu upozornili statici na zoufalý stav památky a na nebezpečí zřícení části jejího opěrného systému.