Tuberkulózou se můžete nakazit i při cestě tramvají

2. únor 2022

Tuberkulóza je velmi infekční onemocnění. K nákaze stačí kratší pobyt s nemocným v uzavřeném prostoru. V posledních 10 letech je nárůst opět zaznamenán a je nutné být opatrný. Tuberkulóza je totiž širší problém, který hodně souvisí s cestováním a migrací jako takovou.

Ještě donedávna se proti onemocnění tuberkulózou očkovaly malé děti. Díky systému prevence se u nás výskyt této nemoci zásadně snížil a situaci pozitivně ovlivnily i zlepšené životní podmínky, lepší výživa i celková hygiena. Tuberkulóza je ale širší problém, který hodně souvisí s migrací jako takovou.

TBC se poznává obtížně. Při onemocnění se objevuje intenzivní protrhávané kašlání. Pokud někdo kašle delší dobu, je nutné, aby ho praktický lékař poslal na rentgen, aby se zjistilo, co je příčinou kašle. Případně je pacient poslán dále na plicní oddělení. Při dlouhotrvajícím kašli je proto na místě navštívit lékaře. Čím dříve je nemoc diagnostikována, tím větší jsou šance na úspěšné léčení.

Prevence nade vše

Většina naší populace je ještě proti TBC proočkována. Přestalo se očkovat až někdy v 80 letech a tuberkulóza byla u nás zcela vymýcena. Dnešní děti už bohužel očkovány nejsou.

Dříve bylo dokonce i povinné preventivní snímkování, na kterém se zachytila nejen tuberkulóza, ale také například rakoviny plic apod. Dnes už snímkování povinné není a záleží pouze na daném lékaři, jestli se rozhodne daného pacient poslat na rentgen, aby se zjistily změny na plicích.

Tuberkulózou může onemocnět každý

Jedná se o vysoce infekční onemocnění. Přenos je kapénkami, takže přenos je snadný. Největší riziko infekce je, pokud pobýváte v uzavřeném prostoru s infikovaným jedincem. Nemoc tak můžete získat v tramvaji nebo ve vlaku. Nebo například ve veřejném telefonu, kde nakažený člověk telefonoval krátce před vámi.

Nakazit vás může především člověk, který má otevřenou tuberkulózu. Těchto případů je u nás zatím stále minimálně, ale s otevřením hranic se počet nákaz zvyšuje. Onemocnění se navíc nemusí projevovat standardně, což stěžuje odhalení. Pokud se u někoho kašel projevuje více jak 3 až 4 týdny, je nutné navštívit lékaře a nechat udělat komplexní vyšetření se zamořením na eradikaci tuberkulózy.

Léčba probíhá pomocí antibiotik

V minulosti se na tuberkulózu umíralo a lidé jezdívali do plicních sanatorií. I dnes se jedná o velmi závažné onemocnění, které s sebou nese plno komplikací. Díky antibiotikům a antituberkulotikům je léčba poměrně úspěšná, ale stále je to závažné onemocnění právě pro svou epidemiologickou agresivitu.

Pro diagnostikování tuberkulózy je nutný především rentgenový snímek plic. Čím dříve se nemoc odhalí, tím lepší je šance na léčbu. Vše je pak otázka imunologické stavby organismu, jak na případnou léčbu bude reagovat.

Spustit audio

Související