V Kladně už do autobusu nastoupíte i prostředními a zadními dveřmi. Urychlí se tím odbavování cestujících

1. srpen 2018

V Kladně by mohl být konec dlouhým frontám u autobusů. Ode dneška můžete nastupovat i prostředními a zadními dveřmi.  Neplatí to ale na všech linkách a pro všechny cestující.  A na tzv. černé pasažéry se dopravce chystá s více revizory.  

ČSAD MHD Kladno ročně odbaví 10 až 11 milionů cestujících, z nichž na 70 procent používá předplatní kupony nebo má nárok na jízdné zdarma. „Sedm cestujících z deseti tak nepotřebuje kontakt s řidičem,“ říká ředitel ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa.

Neplatí to pro cestující na třech linkách MHD (tj. 607 do Libušína a 609 a 612 do Slaného) které jedou mimo Kladno. „U těchto linek při jízdě ve směru z Kladna budou muset všichni cestující nastupovat dveřmi u řidiče,“ dodal Landa.

Dopravce se zároveň připravuje i na skutečnost, že díky novému systému odbavování cestujících může přibýt i tzv. černých pasažérů. „ Jsme si vědomi, že někteří cestující v souvislosti s tím projeví „tarifní nekázeň“, proto budeme mít v akci i víc revizorů. V současné době u nás pracují čtyři revizoři na plný pracovní úvazek, náš cílový stav je 8-10 revizorů, aby mohly být v terénu pravidelně 4 dvojice revizorů,“ vysvětlil Landa.

Základní otázky a odpovědi k novému systému odbavování cestujících v MHD v Kladně

Na kterých zastávkách lze využít nástup prostředními a zadními dveřmi?

Pouze na zastávkách v obvodu katastru města Kladna (v obvodu MHD Kladno, v zóně SID 1).

Na kterých linkách a spojích lze nastupovat prostředními a zadními dveřmi?

Linky 601, 602, 603, 604, 605, 606, 610, 611, 613, 614 a 616 - na všech spojích nástup možný všemi dveřmi.

Linky 607, 609 a 612 - pouze na spojích ve směru do Kladna je možné využít nástup prostředními a zadními dveřmi, na spojích ve směru z Kladna nástup možný pouze předními dveřmi s odbavením a kontrolou jízdních dokladů u řidiče (vyjma přepravy kočárků s dítětem).

 Kteří cestující mohou využít k nástupu prostřední nebo zadní dveře?

držitelé karet OBČANSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ, ŽÁKOVSKÁ - s platným předplatním jízdným pro zónu SID 1 (plnocenné za 380 Kč/měsíc; studentské VOŠ, VŠ za 190 Kč/měsíc; žákovské - studentské - důchodcovské - 365 Kč/rok - nový tarif od 1. 8. 2018; předplatní jízdné pro SID),

držitelé průkazů PID, karty LÍTAČKA - s platným předplatním vícepásmovým jízdným obsahujícím také pásmo PID 3,

cestující s jízdenkou PID využívající jízdné dle tarifu PID (plnocenné jízdné v hodnotě 18 Kč a vyšší, v případě započetí jízdy je nutné označit jízdenku v označovači v blízkosti dveří),

osoby přepravující se v MHD Kladno bezplatně.

Které osoby se v MHD Kladno přepravují bezplatně?

osoby nad 70 let,

držitelé platební karty V - volná,

děti do 6 let,

držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a vodícího psa a invalidního vozíku,

jedna osoba doprovodu dětského kočárku s dítětem,

příslušník Policie ČR ve služebním stejnokroji,

příslušník Městské policie Kladno ve služebním stejnokroji, nebo v civilním oděvu po prokázání se služebním průkazem a odznakem

důchodci držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR a Ústřední radou Svazu PTPVTNP.

 Kteří cestující musí i nadále nastupovat předními dveřmi a odbavují se u řidiče?

držitelé karet, kteří se odbavují za jednotlivé jízdné placené z karty (plnocenné jízdné za 14 Kč, poloviční za 7 Kč, jízdné za 1 Kč atd.),

cestující bez předem zakoupené jízdenky,

cestující, kteří nastupují do spojů linek 607, 609, 612, které dále pokračují směrem mimo město Kladno (vyjma přepravy kočárků s dítětem).

Mám zakoupené předplatní jízdné na kartě a nastoupím-li prostředními/zadními dveřmi, musím přikládat někam kartu?

Kartu nikam nepřikládáte, žádnou jízdenku nedostáváte. V případě přepravní kontroly předkládáte kartu pověřené osobě (revizorovi), ten na mobilní čtečce karet zkontroluje, zda máte platné předplatní jízdné.

Mám předem zakoupenou neoznačenou jízdenku pro PID a nastoupím-li prostředními nebo zadními dveřmi, kde si jízdenku označím?

Jízdenku si označíte v označovači ve vozidle, nemusíte chodit dopředu k řidiči. Jízdenku označujete pouze jednou a to při započetí Vaší cesty, při dalším přestupu již jízdenku opakovaně neoznačujete - viz. tarif PID. V obvodu MHD Kladno je možné použít pouze vícepásmové jízdenky PID s platností delší než 15 minut (plnocenné jízdné za 18 Kč nebo za cenu vyšší, neplatí zde jízdenky PID za 12 Kč).

Mám jízdenku PID zakoupenou z odbavovacího zařízení u řidiče, označuji pak tuto jízdenku v označovači v autobusu?

Jízdenku pak již neoznačujete a to ani při přestupu, všechny nutné údaje byly na jízdenku vytištěny, jízdence započala její platnost okamžikem prodeje.

Zdroj: https://www.arriva.cz/cs/o-spolecnosti/dcerine-spolecnosti/csad-mhd-kladno/moznost-nastupu-prostrednimi-a-zadnimi-dvermi-v-mhd-kladno-od-1.-8.-2018

autoři: Lukáš Sapík , Von
Spustit audio