Vánoční ozdoby z foukaných perliček vyrábějí v Poniklé už dvě stě let. Nyní jsou na seznamu UNESCO

23. prosinec 2020

Mezi tradiční řemesla západních Krkonoš patří už od 19. století výroba foukaných perlí. Do Poniklé a okolí se perlařská práce dostala z Jablonecka a Královehradecka. Podle dochovaného příběhu díky mládenci, který pracoval v jabloneckých Pasekách a zamiloval se do dívky z Poniklé. A do Poniklé si přinesl práci, která zaujala i sousedy.

Faktorský způsob, tedy domácí práce pro někoho, kdo zajišťuje materiál i odbyt, se v roce 1902 díky Stanislavu Hornovi uchytil i zde a Poniklá se stala centrem výroby vánočních perličkových ozdob. Dnes je to jediné místo na světě, kde se tato tradiční výroba zachovala.

První fází výroby je foukání perlí. To se děje u foukařských stolů domácích pracovníků a pracovnic. Ve firmě Rautis ale postup také uvidíte. Skleněná trubička se na jednom konci zataví. Druhým koncem se do nad plamenem natavené trubičky, vložené do formy foukne vzduch. Kvalitní řádku perlí, takzvaná klaučata, se perlaři učí i půl roku.

Další fází výroby je stříbření. Dnes se roztok se stříbrem do čirých perliček nasává vývěvou, dříve to bylo ústy přes hadičku. Říká se, že původně používaná látka dusičnan stříbrný, kterým se lidé potřísnili, na slunci hned černal, a tak se jim říkalo „černoši“.

Barvírna v Poniklé

Dalším provozem je barvírna, kde se klaučata namáčejí do barvy. Perličky se napíchají na prkénka s modelínou, aby se jich smočilo co nejvíc najednou, protože pokud jsou plechovky s barvami otevřené, nejde o zrovna zdravé prostředí. Po usušení se blíží závěrečné fáze – řez a montáž.

Větší perličky se oddělují na strojku s dvěma kulatými noži, ale na ty menší, nejvíc používané se musí vzít ruční nožík. Nemusí se řezat perličky po jedné, používají se i větší kousky, víc pospojovaných perliček a díky tomu ozdoby drží tvar. Konečnou fází je pak montáž. Opět většinou domácí práce, u které existuje řada fíglů na její zjednodušení a zrychlení. V katalogu je na dvacet tisíc ozdob, nejčastěji používaných vzorů je kolem patnácti set. Vedou hvězdičky a andílci.

Celý proces zní celkem jednoduše, ale není tomu tak. Exkurze ve výrobě je mnohonásobně delší než naše reportáž, trvá čtyřicet minut. O tom, že jde o opravdu něco výjimečného, svědčí fakt, že byla ruční výroba vánočních ozdob ze skleněných foukaných perliček z Poniklé zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová