Ve Verměřovicích stojí kamenný most z 19. století. Zapsal se i mezi technické památky

30. říjen 2018
Česko – země neznámá

Mezi technické památky se čas od času zařadí i historické mosty. Jeden takový stojí v Pardubickém kraji v Podorlické obci jménem Verměřovice. Když po něm přijíždíte, ani vás nenapadne, že tam stojí už od konce 19. století. Ovšem stačí sejít kousek dolů k Tiché Orlici a uvidíte mohutné kvádry a pískovcové oblouky zabudované ve vodě.

 

 

 

 

V místech, kde dnes stojí ve Vermeřovicích most, byl dřív přes Tichou Orlici pouze brod. Vedla tudy důležitá obchodní stezka z Čech na Moravu, která se jmenovala Šilperský Sněžník. Později zde byla vybudována lávka a na konci 19. století, když pokrok postupoval dál a dál, tu vyrostl kamenný silniční most. Dnes je u mostu i lávka pro pěší.

Most byl vystavěn v roce 1895 a dodnes má stejné rozměry. Je 41 metrů dlouhý a 5,5 metru široký. Přesto, že byl pro naše století už nevyhovující a to hlavně pro chodce, památkáři jej nedovolili strhnout.

V roce 2007 byl tedy celý rozebrán, zůstala jen základní konstrukce a jednotlivé pískovcové kvádry byly přísně zaevidovány, popsány a uloženy. Když pak byla základní konstrukce opravená, sesadily se kvádry zpět a most se vrátil do původního stavu. Po letitém volání místních lidí památkáři dovolili, aby byla k mostu přistavěna tolik potřebná lávka pro pěší, která je tam dodnes.

Smírčí kříž

V obci Verměřovice je ale ještě jedna vyhledávaná památka, která je dnes k vidění už jen málokde. Je to smírčí kříž. Dnes byste ho našli hned u silnice, v zahradě místní mateřské školky. Smírčích křížů už není v republice mnoho a tento je opravdu zachovalý. A vztahuje se k němu i pověst.

Jednoho pozdního večera se vracela děvečka, která sloužila ve statku, z předení. Její milý si na ni počkal v křoví, aby ji vystrašil. Vybafnul na ni, ale ona byla žena činu, a protože měla v ruce kolovrat, praštila ho a on padl na zem mrtev. Od té doby stál na tomto místě smírčí kříž. Smírčí kříže jsou hrubě tesané kamenné kříže, které se zhotovovaly na důkaz odčinění viny. Je to památka, které přetrvává celá dlouhá staletí.

autor: BAL
Spustit audio