Vědci zřejmě našli v žehuňské kostnici pozůstatky z koster husitských bojovníků z bitvy u Lipan

23. leden 2020 09:54

Vědci z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy nejspíš našli v kostnici v Žehuni na Kolínsku kosti husitských bojovníků, kteří se mohli zúčastnit bitvy u Lipan. Vyplývá to z výsledků testu, které provedla radiodiagnostická klinika univerzity v Praze a radiokarbonová laboratoř v polské Poznani. Bitva se odehrála 30. května 1434.

"Na kostech, které jsme v žehuňské kostnici našli, byla specifická zranění, která se vyskytovala právě jen v období husitských válek. Jasně je vidět například poranění od cepu nebo sudlice a dalších válečných zbraní tohoto období," vysvětluje paleopatolog Václav Smrčka, který vede výzkumný tým. 

Kresebná rekonstrukce poranění lebky cepem od Mgr. Jana Kacvinského z Anatomického ústavu 1. LF UK

Deset z dvaačtyřiceti vědci odeslali do Radiodiagnostické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a další anonymní vzorek také do radiokarbonové laboratoře v polské Poznani. Tam určili, že vzorek s 95procentní pravděpodobností pochází z období 1408-1458 a s 65procentní pravděpodobností z let 1420-1444. 

prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, archiv 1. LF UK.jpg

Smrčka je přesvědčen, že by mohlo jít o pozůstatek koster husitských bojovníků, kteří byli při bitvě zraněni. "Je to i otázka pro historiky, na tohle téma by mělo být v březnu do Žehuně svoláno sympozium," doplnil vědec. 

autor: jum
Spustit audio