Vesnicí roku Středočeského kraje 2018 je Cítov. Ocenění získalo i 10 dalších obcí

Jinočany - radnice

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 je Cítov na Mělnicku. Obec se zúčastnila této soutěže už popáté. V roce 2016 získala Bílou stuhu za činnost mládeže a v roce 2017 Modrou stuhu za společenský život. Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola soutěže, jehož hodnocení proběhne první zářijový týden, a vyhlášení výsledků se uskuteční dne 15. září 2018 na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Ocenění za dílčí aktivity získaly i další středočeské obce

Do soutěže se mohou přihlásit obce, města i městyse vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce nebo programem obnovy vesnice.
"Do krajského kola soutěže se v letošním roce přihlásilo sice pouze 13 obcí, nicméně kvalita prezentací všech zúčastněných obcí byla obrovská. Celkové dojmy hodnotící komise ze všech návštěv byly velmi pozitivní. Právě z důvodu nízkého počtu přihlášených obcí mohly být v souladu s Podmínkami soutěže uděleny pouze čtyři stuhy. Komise se po důsledném posouzení všech hodnotících kritérií nakonec rozhodla neudělit Zelenou stuhu (za péči o zeleň a životní prostředí)," vysvětlila mluvčí kraje Helena Frintová.

„Blahopřeji vítězi soutěže i všem oceněným. Je vidět, že tato soutěž má opravdu smysl a že jsou lidé ochotni zapojit se sami od sebe do společného díla a nadchnout se pro společnou věc. A právě z toho, že lidé dokážou spojit síly, vzniká ten nevětší užitek,“ řekl během slavnostního vyhlášení soutěže radní Martin Draxler.

Držitelé dalších ocenění:
obec Drahouš (okres Rakovník) – Modrá stuha za společenský život
obec Pravonín (okres Benešov) – Bílá stuha za činnost mládeže
obec Svrkyně (okres Praha - západ) – Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem

obec Třebotov (okres Praha západ) Diplom za vzorné vedení kroniky a Diplom za spolupráci se zemědělským subjektem na zadržování vody v krajině a zvyšování biodiverzity

obec Jinočany (okres Praha - západ) Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za všestranný rozvoj obce

obec Ledčice (okres Mělník) Fulínova cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci a diplom za podporu spolkového života

obec Kmetiněves (okres Kladno) Diplom za revitalizaci veřejného prostranství pro volnočasové aktivity

městys Louňovice pod Blaníkem (okres Benešov) Diplom za podporu alternativních metod vzdělávání

obec Kamberk (okres Benešov) Diplom za netradiční formy volnočasových aktivit

obec Libovice (okres Kladno) Diplom za harmonické začlenění „JEDLÉHO PARKU“ do okolní krajiny a Diplom za rozvíjení lidových tradic

obec Břežany (okres Rakovník) Diplom za zachování historické paměti za pomoci nejmodernějších technologií

Cena naděje pro živý venkov – obec Ledčice (okres Mělník)

Koláčová cena – obec Drahouš (okres Rakovník)

Zlatou cihlou se v dobrovolné části soutěže oceňují příkladné stavby, realizované v duchu Programu obnovy venkova. Cílem vyhodnocení Zlaté cihly je získání evidence a přehledu o těchto stavbách, jejich ocenění a zveřejnění v každoročně vydávané propagační publikaci Stavby venkova. Krajská hodnotící komise se shodla v názoru, že Zlatou cihlu udělí obci Břežany (okres Rakovník) za stavbu „Špýchar – muzeum obce“.