Vínek

7. duben 2005

Dnes si popovídáme o zajímavém slově vínek. Samo o sobě tohle slovo zní hodně starobyle, knižně, v běžné řeči se neobjevuje. Poměrně běžné je však ve spojení dát někomu něco do vínku, které znamená, jak se dočteme ve Slovníku spisovného jazyka českého, dát někomu, zejména dítěti dar, který tvoří základ k něčemu. Dnes se toto slovní spojení spíš než v konkrétním významu nějakých dejme tomu peněz darovaných někomu do začátku užívá obrazně, podobně jako v příkladech uvedených ve slovníku: "dostat do vínku krásu a moudrost" nebo "příroda dala zvířeti do vínku jisté pudy a dovednosti".

Na otázku, co je to ten vínek je, by asi většina z nás s menším či větším váháním odpověděla, že by mohlo jít o menší věnec. Že vínek je zdrobnělina od věnec. Jenže co mají věnce, ať už malé, nebo velké, společného s dary, notabene dětem do začátku neboli do života... Abychom všemu dobře porozuměli, musíme si říct pár slov o původu slova věnec. Ten není nijak překvapivý, věnec skutečně souvisí se slovesem vít s měkkým i. Věnec je předmět uvitý z různých částí rostlin, z květů, ze stonků, z listí. Jenže vít se může i leccos jiného, nejen věnce, také kytičky, nitě, sítě, jak se píše v jedné básni Adolfa Heyduka, a zavíjíme také nemluvňata. Když jsem byl malý já, byl jsem dáván do povijanu, po narození mých dcer se tomu říkalo zavinovačka a za našich předků se to nejspíš jmenovalo vínek. Ano, slovo vínek sice opravdu znamená malý věnec, ale jak se přesvědčíme nahlédnutím do Slovníku spisovného jazyka českého, je to jen jeden ze čtyř významů tohoto slova. Další jsou "stužka ovinutá kolem čela", druh společenské taneční zábavy jinak zvaná věneček a konečně to, co objevuje v našem slovním spojení.

Michal Novotný

Co konkrétně to bylo, odborníci nevědí, ale nejspíš zavinutá peřinka nebo možná pruh látky, který se dítěti ovíjel kolem hlavy při biřmování. A buď do peřinky, nebo do biřmovací stužky se dávaly narozenému dítěti dary. Na konec musím dodat, že někteří etymologové dříve, jak se dnes soudí nesprávně, říkali, že vínek s vinutím neměl nic společného, že to slovo pochází souvisí se slovem věno; že věno a vínek je prostě něco věnovaného.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.