Výuka doma, vysvědčení ve škole. Mnohým středočeským dětem už začaly prázdniny

Mnohé školy ve středních Čechách v pátek oficiálně ukončily výuku rozdáním vysvědčení. Pro ty si mohli žáci přijít i přesto, že se celé pololetí kvůli koronavirové pandemii učili doma. Část škol rozdá vysvědčení až v úterý 30. června. 

Převzetí vysvědčení využily děti i k setkání se spolužáky, s nimiž se měsíce neviděly.

Každé dítě muselo doložit čestné prohlášení o tom, že nemá příznaky virového infekčního onemocnění kvůli prevenci šíření onemocnění covid-19.