Zadumaná místa u Zátluckých rybníků inspirovala Erbena. Najdete tu klid, romantiku i dávné příběhy

27. září 2022

Přibližně čtyři kilometry západně od Dvora Králové nad Labem se v lese nachází soustava Zátluckých rybníků. Sice nejsou tak rozsáhlé jako ty jihočeské, ale nabízejí zadumanou krásu a dávné příběhy. U Zátluckých rybníků není těžké si představit vodníka ze sbírky Kytice. Právě tam se totiž Karel Jaromír Erben inspiroval při psaní svých balad.

V lese, nedaleko od zeleně značené turistické cesty, se ukrývá prostřední a nejromantičtější ze tří rybníků, který s příkopem na západní straně tvoří vodní opevnění někdejší tvrze Zátluky. První zmínka o tvrzi je z roku 1396. Zanikla pravděpodobně za husitských válek nebo za vlády Jiřího z Poděbrad. V roce 1496 je v Zemských deskách uvedena už jako pustá tvrz, hospodářský dvůr Zátluky patří k panství Ples. V roce 1521 už lesy náležely k panství Velký Vřešťov.

Tvrz byla postavena na poloostrově u velkého rybníka a dochovala se z ní jen malá kamenná zídka, na které byl v padesátých letech 20. století vybudován altán, který se ale nedochoval. Nový byl postaven v roce 2010. Dnes je to zasněné místo s malou fontánkou, romantickou vodní plochou a také ohništěm, které mohou turisté využít.

Původní louka okolo velkého rybníka byla po roce 1911 postupně zalesněna, o patnáct let později se vodní plocha dočkala úpravy v rozloze 0,93 hektaru pro chov ryb. Zpočátku byla využívána i ke koupání. To bylo ale později zakázáno, protože škodilo rybí násadě.

Místo bývalé Zátlucké tvrze je dnes romantické relaxační místo

Traduje se, že se Karel Jaromír Erben inspiroval právě tímto zátluckým rybníkem v baladě Štědrý den ze sbírky Kytice. Ještě coby student totiž rád vyhledával se svými vrstevníky osamělé rybníky a jiná zádumčivá místa.

Od rybníku k rybníku po udržovaných cestách

První rybník je od silnice vzdálen asi 200 metrů a odbočuje k němu lesní cesta. Je vytvořen umělým, třicet metrů dlouhým náspem. Bývala to nádrž na vodu, která sloužila k napouštění vodního příkopu okolo tvrze v případě ohrožení.

Přibližně padesát metrů je vzdálená druhá nádrž, tak zvaný Velký rybník s poloostrovem a altánkem, s umělým náspem vysokým asi dva metry a dlouhým šedesát metrů. Tato hráz vytvoří při napuštění vodní příkop okolo kruhové vyvýšeniny, na které stávala tvrz. Třetí rybník o velikosti 30 krát 70 metrů se nachází o necelých dvě stě metrů dál. V lesích jsou ještě další menší rybníčky, které pomáhají zadržovat vodu v krajině.

Rybniční oko dnešní retenční nádrže

Kolem Zátluckých rybníků vedou lesní cesty, které ústí na silnici Doubravice-Bílá Třemešná. Dodnes se jí říká Císařská cesta. Byla vybudována v letech 1756 až 1763, v době sedmileté války Rakouska s Pruskem. Vedle bývalé tvrze pokračovala hlubokým úvozem zvaným Volavka směrem k Záhoří. Bylo tu totiž nutné volání, protože nijak by se povozy nevyhnuly.

Lokalitu se třemi rybničními vodními plochami a s dalšími mokřady dnes najdete v královédvorských městských lesích. Všechny rybníky spojuje síť udržovaných cest a pěšin.

Spustit audio