Zánik starého Mostu přežil jen kostel Nanebevzetí panny Marie

15. květen 2023

O osadě Most, německy Brüx, se poprvé dočteme už v Kosmově kronice. Jméno bylo odvozeno od faktu, že zdejší močálovitou krajinou vedlo několik dřevěných lávek.

Město leželo už tehdy na důležité obchodní trase. V průběhu let bohatlo kromě obchodu i díky pěstování vinné révy. V devatenáctém století pak byly objeveny obrovské zásoby uhlí, což lokalitě přineslo velký rozvoj průmyslu, ale zároveň i drastické zásahy do krajiny.

I přes první potíže způsobené tekutými písky a poddolováním se město dál rozvíjelo a rostlo. V 50. letech 20. století došlo k dramatickému rozšíření těžby a pro nové horníky a jejich rodiny bylo třeba budovat moderní bydlení.

Tehdy ještě nešlo o destrukci starého města. V roce 1963 ale vláda rozhodla, že staré město stojící nad bohatými ložisky musí těžbě ustoupit a nové se postaví vedle. Postupně tedy historické město, jehož jádro se hodnotou mohlo rovnat všem současným památkovým rezervacím v zemi, srovnávaly buldozery se zemí.

Jednou z mála staveb, která zkáze unikla, je kostel Nanebevzetí panny Marie. Ten byl po kolejích přesunut o 841 metrů dál a získal tak zápis do Guinessovy knihy rekordů jako nejtěžší objekt přepravený po železnici.

Spustit audio