Zrenovovaný poutní areál Sázavského kláštera působivě připomíná odkaz svého zakladatele sv. Prokopa

26. březen 2022

Sázavský klášter je významné poutní místo ve středních Čechách. Na první pohled vypadá jako jedna z mnoha památek. Pokud si ale najdete čas na jeho návštěvu, pochopíte jeho význam v naší historii. V roce 2021 prošel kostel i jeho přilehlé části rozsáhlou rekonstrukcí. Ve zpřístupněných prostorách byl pak otevřen nový okruh nazvaný Český patron svatý Prokop.

Zakladatelem Sázavského kláštera se v roce 1032 stal patron české země sv. Prokop. Za pomoci přemyslovských knížat Oldřicha a Břetislava a biskupa Šebíře byl zbudován zprvu dřevěný, později zděný románský klášter s kostelem, bohatě obdarovaný pozemky. Sv. Prokop tam coby první opat kláštera obnovil cyrilometodějské učení i staroslověnskou liturgii. Sázava se tak stala významným centrem slovanské vzdělanosti s velkým mezinárodním vlivem.

V místě dnešního kostela postavil Prokop a jeho druhové první dřevěný chrám již v 11. století. Tam byl také po své smrti v roce 1053 pochován. Dnešní barokní podobu kostel získal v 18. století. Pyšní se bohatou barokní a rokokovou výzdobou.

V roce 2021 prošel poutní areál rozsáhlou rekonstrukcí a nyní nabízí i celoročně otevřený okruh nazvaný Český patron svatý Prokop. Zahrnuje přednášku o historii kláštera a jeho počátcích. Návštěvníci se také mohou poprvé dostat do míst, která byla po obnově nově zpřístupněna.

Ze zadní části kostela sv. Prokopa se po historickém točitém schodišti stoupá do Síně sv. Prokopa a do nově otevřené kaple svaté Barbory. Následuje přesun po kůru a prohlídka zrekonstruovaných barokních varhan. Z tohoto místa je překrásný výhled do hlavní lodě kostela a na velkolepý sázavský oltář.

Nově otevřená kaple sv. Barbory

V Galerii svatého Prokopa jsou vystavené vzácné historické a církevní předměty, zlaté monstrance a skulptury. Nejvzácnějším duchovním pokladem jsou svatoprokopské relikviáře a osobní světcovy předměty - barokně upravený dřevěný koflík a lžička sv. Prokopa.

Kostela sv. Prokopa a obnovená krypta

Sázavský kostel sv. Prokopa měl vždy mimořádný historický i duchovní význam. Díky důkladné rekonstrukci získal nyní zpět svůj lesk a velkolepost. Unikátní je například barokní Milostný obraz sv. Prokopa, tak zvaná Prokopova pravá podoba, proslulá již po několik staletí zázračnými jevy. Úchvatný je i samotný hlavní oltář, který po celkové obnově doslova září pozlacenými prvky.

Obzvlášť působivá je i návštěva krypty. Na pietní místo sem byla navrácena část ostatků sv. Prokopa. Krypta je nově zajímavě řešená. Gotické klenby jsou citlivě propojeny s prvky současné architektury. Na moderně pojatém lustru je pak staroslověnský text z tak zvaných Pražských listů, který připomíná staroslověnskou liturgii provozovanou na Sázavě v 11. století.

Obnovená krypta kostela sv. Prokopa

Klášter Sázava tak ve svatoprokopské linii uchovává vědomí, že právě zde se propojilo křesťanství i křesťané východní a západní Evropy. A Sázava je proto také místem, kde je možné hledat útěchu a duchovní posilu i v současnosti.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.