Amoniak

28. červenec 2004

Dnes si uděláme prázdninovou výpravu do Egypta, do světa dávných egyptských bohů. Bude to výprava se čpavkem, tedy amoniakem, sloučeninou dusíku a vodíku. Je to bezbarvý, k slzení dráždící plyn. Je poměrně snadné ho zkapalnit na tekutinu s teplotou varu -33,4 stupňů Celsia. Znamená to, že se snadno vypařuje a přitom ochlazuje své okolí, čehož se využívá v průmyslových chladicích zařízeních. Za mého dětství byl čpavek běžnou součástí života, čistily se jím šaty a byl to smrad nesmírný.

Ale slíbil jsem egyptské bohy. Jedním z mnoha byl Amon. V dobách Nové říše, kdy hlavním městem Egypta byl Veset na horním Nilu, se stal dokonce vůbec nejvyšším bohem. Když se do Egypta za Alexandra Velikého dostali Řekové, poněkud je udivilo, že tu nacházejí jiné bohy, než na jaké jsou zvyklí. Ale pak všechno vyřešili nápadem, že bozi jsou stejní, jen v Egyptě mají jiná jména. Egypťané například říkají Amon řeckému nejvyššímu bohovi Diovi. Bohu Diovi-Amonovi pak v jedné oáze v severoafrické poušti postavili chrám. Pro zákulisí slova amoniak je podstatné, že v pouštních oázách bývá problém s topením. Pro nás obvyklá paliva jako dřevo či uhlí nejsou k dispozici, a tak se topí lecčím, v Amonově chrámu velbloudím trusem. V knize Slova vědy Isaak Asimov píše, že při takovém topení na stěnách a na stropě chrámu ulpívaly saze ze spalovaného velbloudího trusu, a ty obsahovaly bílé krystalky podobné krystalkům soli. Podle jména boha, jemuž byl chrám zasvěcen, se krystalkům začalo říkat Amonova sůl, tedy sal ammoniac, což se zkrátilo na amoniak, a tohle slovo se stalo oficiálním názvem látky, z níž se už od starověku získával čpavý plyn, kterému česky říkáme čpavek.

Michal Novotný

Druhdy nejvyšší egyptský bůh Amon se ale nedostal jen do odborného pojmenování čpavku. Derivátům amoniaku se říká aminy, aminové skupiny jsou součástí aminokyselin, což jsou jedny z nejdůležitějších stavebních prvků všech organismů včetně člověka. Pojmenování aminy se pak objevuje i v běžném výrazu vitamin. Takže vitaminy mají své jméno díky tomu, že v jakési africké oáze byl někdy před více než dvěma tisíci let chrám boha Amona, v němž se topilo velbloudím trusem.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.