Arktický

Zákulisí slov

Nevím, jaké je dnes počasí, protože toto povídání předtáčím kvůli dovolené hodně dopředu. Doufám, že je spíš teplo a že se tedy pro kontrast hodí promluvit o přídavném jménu arktický. V jeho zákulisí najdeme medvědy. Slova arktický, Arktida a také Antarktida a antarktický totiž vznikla z řeckého slova arktos, což znamená medvěd. Když se staří Řekové podívali k severu, viděli tam na obloze medvědy, tedy souhvězdí Velké medvědice a Malého medvěda. Severní kraje byly podle nich hlídány medvědy, řecky arktos, byly to tudíž arktické kraje, zkráceně Arktida. Oblast ležící kolem jižního pólu, tedy proti - řecky antí - Arktidě, byla pak logicky nazvána Antarktida.

Pokud vám názvy souhvězdí Velká medvědice a Malý medvěd nejsou povědomé, vězte, že jde o notoricky známý Velký vůz a méně známý Malý vůz, což jsou pojmenování neodborná. Přesně je to tak, že Velký a Malý vůz jsou součástí souhvězdí Velká medvědice, latinsky Ursa maior, a Malý medvěd, Ursa minor. Ale myslím, že pokud se v běžné řeči i nadále přidržíme vozů, nepochybíme. Už proto, že Vůz nebo Velký vůz výraznému souhvězdí na severu nezávisle na sobě říkaly i jiné kultury. Například indiáni v Severní Americe a také Arabové. Ve středověké Evropě se tyto hvězdy nazývaly Karlova bryčka. Angličané však našemu Velkému vozu říkali a dosud říkají Pluh, Francouzi pak vidí na severní obloze Pánev.

Michal Novotný

Staří Egypťané kreslili tuto část nebe jako průvod s býkem, vysokým mužem - což snad byl některý bůh - a hrochem majícím na zádech krokodýla. Jinak, ale také složitě, si toto seskupení hvězd vykládali staří Číňané. Ti si zde představovali nebeského úředníka, který sedí na mraku a je doprovázen na své cestě kolem severního pólu žadateli o jakési úřední rozhodnutí. V souhvězdí, kterému my neoficiálně říkáme Malý vůz, Číňané viděli mísu na chléb a také císařský kočár, Egypťané hrocha, Arabové skupinu lidí plačících nad hrobem a staří Kazaši skupinu koní. O řecké legendě, která vysvětluje název na severní obloze se točících souhvězdí si povíme zítra.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz.