Cyril a Metoděj přišli do naší země zvěstovat křesťanskou víru na objednávku

5. července máme každý rok volno, slavíme totiž svátek Cyrila a Metoděje. Víte ale proč? Těmto bratrům, kteří pocházeli ze Soluně, se říká slovanští věrozvěstové. To proto, že přišli do naší země zvěstovat křesťanskou víru.

Nedělali to z vlastní vůle, ale na objednávku. V polovině 9. století vládl Velké Moravě kníže Rostislav, který se rozhodl sjednotit víru svého lidu. Chtěl potlačit pohanské zvyklosti a čelit vlivu biskupů ze západu. Bližší mu byl východ, proto požádal byzantského císaře Michaela III., aby mu poslal učence. Císař vyhověl a vybral bratry Konstantina a Metoděje.

Na svou misi se dobře připravili, Konstantin dokonce vytvořil nové písmo – hlaholici. A spolu s bratrem přeložili z latiny do staroslověnštiny texty pro konání bohoslužeb. Na Velkou Moravu přišli na jaře roku 863 a zejména díky své autoritě a také podpoře knížete Rostislava jejich mise triumfovala.

Kázali v jazyce, kterému obyčejní lidé rozuměli, a tak je rychle přivedli ke křesťanské víře. Konstantin a Metoděj tak položili základy církve, která přetrvala na našem území až do současnosti.

A kde se vzal Cyril? Je to řeholní jméno, které přijal Konstantin, když po své misi vstoupil v Římě do kláštera. Symbolem cyrilometodějské tradice je Velehrad, kde se každý rok konají oslavy na počest slovanských věrozvěstů.

autor: Jan Herget
Spustit audio