DIVADLO

12. listopad 2002

Divadelní sezóna je v plném proudu, a tak jistě není od věci promluvit si o jazykovém zákulisí českého slova divadlo. Většina z vás asi ví, a často se to přímo takhle říká, že slovo divadlo je od slovesa dívat se a že do blízkého příbuzenstva patří například výraz podívaná. To všechno je pravda a vypadá to nezajímavě jen na první pohled.

Nejprve o slovese dívat se. Je slovanské, ale ne všeslovanské, kromě češtiny existuje jen ve slovenštině a v lužičtině. Z toho odborníci usuzují, že u západních Slovanů vzniklo z praslovanského diviti sě jako jeho varianta. Ostatně staročeské dívati sě mělo dva významy, jednak dívat se a jednak divit se. Takže do příbuzenstva slova divadlo asi patří nejen výrazy dívat se, podívaná a divák, ale i divit se, podivit se, udivit a také div a divný. Při hledání původu slovesa divit se odborníci umějí dojít až k indoevropskému deiuos, z něhož pocházejí litevské dievas, které znamená bůh, a latinské divus, tedy božský. Indoevropské deiuos pak souvisí s dei- zářit a z něj je například české den. Aby to všechno bylo ještě složitější, někteří odborníci spojení sloves dívat se a divit se odmítají a poukazují na indoevropský kořen dhei- vidět, z něhož naše dívat se může pocházet přímo. Ale to jsme zabředli do příliš malých podrobností. Vraťme se k divadlu.

Češi slovo divadlo znají už opravdu velmi dlouho, skoro by se chtělo říct, že ještě déle než samotné divadlo. V každém případě, když naši předkové ještě na počátku 15. století řekli divadlo mysleli tím něco jiného než my dnes. Například Padeřovská bible slovem divadlo označuje hrůznou podívanou na Kristovo umučení. Jan Hus zase používá spojení "hrozné divadlo", když chce charakterizovat úpadek lidského těla při nemoci a ve stáří. V českém překladu Trojánské kroniky se pak mluví o přeutěšeném divadle, když se chce říct, že na ozdobné zdi Priamova hradu bylo krásné pohledět.

Slovem divadlo se v češtině do 15. století zkrátka označovaly neobvyklé podívané, ať už hrozné, nebo pěkné. A protože neobvyklou podívanou byla i taneční představení, rytířské turnaje, závody v lukostřelbě a také předvádění toho, čemu se v jiných zemích říkalo komedie nebo tragedie, slovo divadlo se začalo používat také pro tyto řekněme akce či události. Nejdřív pro všechny jmenované a postupně jen pro dnes bychom řekli inscenace her. Jako pojmenování pro místo, kde se takové hry provozují, slovo divadlo prvně užil Jan Amos Komenský ve svém spise Dveře jazykův otevřené.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Mimozemští roboti, červí díry, kosmické elektrárny... je lepší být ve střehu.

Tomáš Vacek, šéfredaktor a moderátor Rádia Junior

Tomáš Vacek

Komplet 3CD Vladana a Prasopes

Koupit

Co se stane, když se desetiletá holka rozhodne být intergalaktickou strážkyní? Sci-fi seriál o útěku z domova, vzpouře strojů a přátelství s jedním zvláštním kouzelným zvířetem.