Do Vlčic za Komenským, na Hrádeček za Václavem a Olgou a na Břecštejn za romantikou

3. leden 2023

V obci Vlčice na Trutnovsku v Královéhradeckém kraji si můžete udělat hezký pěší výlet. Od místního zámku kolem kostela sv. Vojtěcha, v jehož věži údajně chvíli pobýval Jan Amos Komenský, až k romantické zřícenině hradu Břecštejna a k Hrádečku Václava a Olgy Havlových.

Ve Vlčicích původně stála tvrz. První zmínky o ní pocházejí z roku 1416, kdy i s okolním panstvím patřila vladyckému rodu Zilvárů. Za účast ve stavovském povstání v letech 1618 až 1620 byly ale tvrz i panství tehdejšímu majiteli Adamu Zilvárovi zkonfiskovány a majetek získal Albrecht z Valdštejna, který ho roku 1627 postoupil císařskému plukovníkovi Danielovi Hebronovi.

V roce 1792 koupil vlčické panství velkopodnikatel Jan František Theer. Na místě zpustlé tvrze nechal postavit nový jednoduchý klasicistní zámek. Ten je dnes opravený a nachází se v soukromých rukách. Nachází se asi jeden kilometr od železniční zastávky na trase Trutnov - Hostinné.

Ve Vlčicích pak určitě nepřehlédněte ani kostel sv. Vojtěcha. Zaujme vás především takzvaný branský dům neboli renesanční hřbitovní brána s věží se šindelovou střechou, která je pozůstatkem někdejšího kostelního opevnění. Podle legendy pobýval v roce 1627 několik dní ve věžní komůrce Jan Ámos Komenský, který zde studoval bohatou knihovnu vlčického zámku.

Kostel sv. Vojtěcha s unikátní hřbitovní bránou v obci Vlčice

Nicméně pamětní deska na fasádě připomíná, že na zdejší faře Komenský strávil poslední noc v roce 1628 před svým odchodem do exilu v polském Lešně.

Než se vydáte na území přírodního parku kolem Hrádečku, zastavte se ještě u zříceniny hrádku Horní Vlčice z druhé poloviny 13. století, která byla objevena teprve v roce 1974. Jeho poloha na skále napovídá, že byl nejspíš strážním hradem. Dnes patří mezi nejmalebnější zaniklé hrádky u nás.

Ostře sledovaná podkrkonošská víska

Vlčice leží mimo Krkonošský národní park i jeho ochranné pásmo. Přilehlý Hrádeček s přírodním parkem na chráněné fenomény ale těsně navazuje. V lesním areálu jsou cenné bukové lesy a další, nejen přírodní zajímavosti. Připomíná totiž i nedávné dějiny spojené se sídlem bývalého prezidenta Václava Havla a jeho ženy Olgy.

Hrádeček je malá víska s několika málo domy ukrytými v lesích Mladobucké vrchoviny. U serpentiny silnice, která spojuje Vlčice s Mladými Buky, stojí chalupa, nejvíc sledovaná státní bezpečností ve druhé polovině dvacátého století.

Zasněžený Hrádeček a vzpomínka na Václava Olgu Havlovi

Do konce druhé světové války chalupu obývala německá rodina Fischerova. Po poválečném vysídlení v roce 1946 se jejím majitelem stal pan Kulhánek. Od něj v polovině šedesátých let koupil stavení čp. 221 Václav Havel. Konaly se tu Divadelní sešlosti, Třetí festival druhé kultury, vystupovala řada skupin a umělců, například The Plastic People of the Universe nebo Marta Kubišová.

Po roce 1968 se zde připravovala Charta 77 a petice Několik vět. Za své aktivity v disentu byl Václav Havel na konci 70. let minulého století odsouzen k půlročnímu domácímu vězení, které strávil na své chalupě pod dohledem bezpečnostních složek.

Vzpomínkové místo na Václava a Olgu u chalupy na Hrádečku

Po revoluci se na Hrádečku uskutečnilo i několik diplomatických jednání. Chalupa se stala i posledním místem života Václava Havla. Ve svém „druhém“ domově, kde to měl moc rád, zemřel 18. prosince 2011.

Břecštejn vyniká rudohnědou barvou zdiva

Další zajímavostí Vlčic je Břecštejn, nověji Břečtejn (též Bruštejn či Silberštejn). Hradní zřícenina asi šest kilometrů západně od Trutnova. Stojí nad osadou Hrádeček. První zmínky o hradu jsou z roku 1336 s původním jménem Stein, kdy na Trutnovsku žil rytíř Otto Lapide.

Hrad vyrostl na strmé skalní kře. Od severozápadu, kde je skalní stěna téměř svislá, byl prakticky nepřístupný. Na východě a jihovýchodě musel být chráněn dvojím příkopem a valem. Už v 17. století byl uváděn jako pustý.

V romantické hradní zřícenině hradu Břecštejn je třeba se pohybovat obezřetně a tak i bezpečně

Dnes jeho existenci připomíná zřícenina s pozůstatkem klenutého přízemí paláce, obvodových zdí a malé budovy. Jako vchod slouží bývalé sklepy. Pozornost kolemjdoucích upoutá hlavně rudohnědá barva jeho zdiva. Břecštejn je volně přístupný po celý rok.

Spustit audio