Dobrovolníkům v Lysé dnes odebírali krev kvůli toxickým látkám

29. leden 2004

Hygienici dnes odpoledne odebrali krev skupině vybraných dobrovolníků v Lysé nad Labem na Nymbursku. Testy jsou součástí chystané studie, která má zhodnotit zatížení lidí toxickými látkami včetně dioxinů. Většina dotázaných dobrovolníků řekla, že výzkum je zajímá, protože chtějí znát vliv životního prostředí na jejich zdraví. Výsledky studie budou známy v polovině dubna.

Celou akci vyburcovali ekologičtí aktivisté, kteří se snaží dokázat, že místní spalovna nebezpečných odpadů škodí životnímu prostředí i zdraví lidí. Postoj lidí k hrozbě spalovny je ale nejednoznačný. Zatímco někteří ji považují za škodlivou, jiní takové obavy nemají. "Konkrétní obavy nemám. Jednak my chybí nějaké podklady, ze kterých bych mohl činit závěr, jednak si myslím, že situace zase nebude tak krizová," řekl jeden z testovaných, třiapadesátiletý Petr Vojtíšek. Dalšímu testovanému, Petru Smolíkovi, se přítomnost spalovny nelíbí. Do testů se zapojil, protože chce znát stav životního prostředí, které se podle něho v posledních letech ve městě dost zhoršilo. Osmapadesátiletý muž, který si nepřál zveřejnit své jméno, výsledek testů nepřeceňuje. "Aspoň se ale člověk dozví, jestli něco jde z té spalovny nebo ne," prohlásil. Podle jeho názoru ale spalovna svému okolí škodí. Krev odebírali patnácti vybraným dobrovolníkům nymburští hygienici ve spolupráci s mělnickými kolegy, kteří mají podobné zkušenosti z výzkumu zdraví lidí v okolí neratovické chemičky Spolana. Mělnická hygienička Michaela Krchová, která dnešní akci koordinovala, upřesnila, že vzorky krve mají prokázat, zda v ní lidé nemají nadlimitní hodnoty perzistentních organických látek, tedy dioxinů, polychlorovaných bifenylů a některých chlorovaných pesticidů. Hygienici dnes odebírali vybraným mužům 50 mililitrů krve. Radnici se po několika týdnech podařilo sehnat 127 dobrovolníků, z nichž odborníci vybrali vhodné obvytele města ve věku 30 až 60 let. Součástí chystané studie, kterou pro kraj zpracuje Zdravotní ústav Ostrava, bude i odběr čtyř půdních vzorků a jednoho vzorku vody. Cílem projektu je zjistit, zda zdejší lidé a životní prostředí jsou zatíženi toxickými látkami více než ve městech, kde nemají spalovnu nebezpečných odpadů. Ekologům se ale nelíbí, že tato studie zřejmě neprokáže, zda a jak místní spalovna ohrožuje životní prostředí ve městě. Na připravovanou studii kraj poskytne 400.000 korun. Rozruch kolem hrozby dioxinů a polychlorovaných bifenylů v Lysé odstartovali ekologičtí aktivisté ze sdružení Arnika, když v loni v červenci zveřejnili výsledky testu kohouta z chovu nedaleko spalovny s vysokými hodnotami dioxinů.

Spustit audio