Hejtman Řihák se na Příbramsku zajímal o pitnou vodu a ochranu Brd

11. únor 2013

Jak se zrušení vojenského prostoru v Brdech dotkne okolních měst a obcí, to je otázka, která už víc jak rok trápí jejich obyvatele. Většina měst a vesnic totiž z Brd čerpá pitnou vodu a ochrana vodních zdrojů je pro ně prioritou. O pomoc proto požádaly i Středočeský kraj.

Úpravna pitné vody v Kozičíně u Příbrami je jedním z nejvýznamnějších vodních distributorů pro město Příbrama okolí. Úpravna prošla v letech 2003–2004 celkovou rekonstrukcí. Během ní se zvýšila kvalita, spolehlivost a kapacita při úpravě vody. Současný výkon úpravny je 105 litrů za sekundu.

Voda je čerpána především z nádrží Lázská a Pilská, ty pokrývají 97 % kapacity. Zbylou část úpravna získává z podzemních zdrojů. Kozičínská úpravna pracuje již při vstupu s kvalitní vodou, která je díky svému zdroji uprostřed Brd bez chemických a průmyslových kontaminantů. Díky své poloze může vodu do Příbrami distribuovat bez větší energetické náročnosti.

Na jednáních, která se za tímto účelem konají, by 1. Středočeská vodárenská, která dodává pitnou vodu do Příbrami a okolí, chtěla dosáhnout vyhlášení ochranného pásma zdrojů pitné vody na celé Brdy.

„My právě chceme, aby se to pro obyvatele neprojevilo nijak, to znamená, že teď je nějaký stav a my bychom v žádném případě nechtěli, aby se tento stav zhoršil, takže to vyhlášení ochranného pásma by mělo zajistit konzervaci toho současného stavu,“ říká ředitel 1. Středočeské vodárenské Ivan Eis.

Úpravna pitné vody v Kozičíně

Kvalitu pitné vody z Brd i její důležitost pro Příbram zdůraznili i středočeský hejtman Josef Řihák (ČSSD), který debatoval se zaměstnanci úpravny především o ochraně povrchových vod v přilehlých Brdech.

„Je potřeba poukázat na to, že město Příbram bere z Brd 80 % velice kvalitní pitné vody, a proto uděláme všechno proto, aby ty Brdy nebyly znečištěné,“ řekl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Podle něj by se obce i města v okolí Brd měla podílet už nyní na jejich ochraně. Důvodů je prý hned několik, ať už zvýšený provoz přes vojenský prostor mezi Obecnicí a Zaječovem, kde cesta vede v blízkosti vodní nádrže Octárna, nebo vznik černých skládek či zvýšená těžba dřeva.

„Pokud tato potřeba vznikne, tak určitě budeme jednat o tom, jak se bude město Příbram podílet na hlídání,“ říká příbramský starosta Pavel Pikrt (ČSSD).

autor: Radek Ctibor
Spustit audio