Hrad Věžka na Plzeňsku býval velkou majestátní stavbou. V minulosti byl často cílem hledačů pokladů

14. leden 2024

Ves Druztová leží jen pár kilometrů severovýchodně od Plzně a ačkoliv se to třeba na první pohled nezdá, má turistům co nabídnout. Najdeme tady například starobylý kostel sv. Maří Magdalény a jen malý kousek opodál za rybníkem pozůstatky někdejšího majestátního hradu Věžka.

„Historie hradu se začala psát v době prvních Lucemburků, kdy zde sídlil Racek z Věžky, který tu nechal postavit i nedaleký kostel sv. Maří Magdalény. V dobách husitství tehdejší majitel Petr zvaný Prase Věžku opustil a odešel za kariérou do Prahy. Zhruba na dvě hodiny se pak stal dokonce účastníkem celonárodních dějin, kdy figuroval v zatčení známého fanatického kazatele Jana Želivského,“ říká archeolog plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu Filip Kasl.

Proč se majiteli Věžky říkalo Prase, není úplně jasné. „Zřejmě proto, že jeho povaha nebyla úplně nejčistší. Existují záznamy o tom, že zle působil na své poddané, bral je k výslechům při právu útrpném a podobně. V dobách husitství byl hrad dobyt. Nejprve tedy za Václava IV., ale nejspíš i v době občanské války za Jiřího z Poděbrad,“ dodává Filip Kasl.

Filip Kasl a Petr Sokol z NPÚ

Původně šlo o velký výstavní hrad s věží, což byla reprezentativní palácová stavba. Byly zde i hospodářské budovy, ale bohužel se z nich mnoho nezachovalo. Hrad Věžka je zajímavý jak pro laickou veřejnost, tak pro archeology.

„Pro odborníky je hrad známý především způsobem zániku v novodobé historii. Pozůstatky hradu byly zakryty terénem, ale díky činnosti historického kroužku v 60. až 70. letech 20. století došlo k plošnému odkrytí všech zděných zbytků. Jelikož se ale nepodařilo tyto zdi dostatečně kvalitně zajistit, v následujících desetiletích to, co bylo vykopáno, odkryto a ukázáno lidem, potom velmi rychle zase zaniklo. A to už nenávratně,“ popisuje ředitel plzeňského pracoviště NPÚ Petr Sokol.

Manželka semetrika

Co se pověstí týče, váže se k hradu Věžka několik legend o pokladech. „Ty pověsti jsou spjaty s realitou. Hrad byl v minulosti neustále překopáván hledači pokladů. Ti jej celý vyrubali a de facto zničili.

Další pověst o hradu se tváří poměrně realisticky. Zdejší majitel Racek měl zlou manželku, semetriku, před kterou utíkal do své trucovny v poslední komůrce ve věži. Jednou při obědě poslala jeho manželka služebnou, aby Racka přivedla, ale služebná jej v jeho komůrce na vrchu věže našla zmrzlého,“ přidává další legendu Filip Kasl.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio