Ivo Toman: Od sociální smrti k úspěchu

5. září 2013

S marketingovým odborníkem a školitelem osobního rozvoje a motivace Ing. Ivo Tomanem jsme mluvili o tom, jak může člověk překonat sám sebe a mít úspěch v životě.

Probírali jsme i problémy, které na své cestě překonávají lidé s Tourettovým syndromem.

Když člověk překoná sám sebe

Ivo Toman se narodil s Touretteovým syndromem. I přes problémy způsobené tímto postižením absolvoval VŠLD ve Zvolenu.

Po ukončení studia se začal zajímat o prodej, marketing a aplikovanou psychologii. Ivo Toman se stal prodejcem v přímém prodeji. V prodeji měl úspěchy, proto ho požádali, aby školil jiné. Váhal, protože má tiky, dokonce i zvukové. Nakonec ale svolil a začal školit ostatní.

Touretteův syndrom se projevuje různými tiky

Touretteův syndrom je vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění (tzn. postihující mozek). Negativně ovlivňuje hybnost člověka a některé prvky chování. Pro onemocnění jsou typické především pohybové tiky, nejčastěji mrkání, trhání hlavou a končetinami, různé grimasy apod.

Obličej

Tiky mohou být i zvukové např.: posmrkávání, chrochtání, pískání, vykřikování slov a vět. Výkřiky i pohyby mohou mít nevhodný nebo neslušný obsah. Tiky se vyskytují mnohokrát za den a zhoršují se při stresu.

Typ, intenzita i tíže tiků, se může v čase měnit. Tikům předcházejí nepříjemné pocity, které pacienta nutí k tiku (např. pálení v očích před mrknutím, ztuhnutí šíje ustupující záškubem hlavy ad.). Po vykonání tiku nepříjemné pocity ustoupí a nastává dočasná úleva. Tiky jsou částečně potlačitelné vůlí.

Lidé s Touretteovým syndromem se potýkají i s poruchami chování

K častým příznakům patří i poruchy chování. Projevují se např.: neklidem, nesoustředěností, neposedností, nutkavým jednáním a myšlenkami, puntičkářstvím, prováděním různých rituálů, výbušností, agresivitou, sebepoškozováním. Tyto příznaky ale nemusejí být vždy přítomny.

Vztek (ilustrační foto)

První příznaky mohou být nenápadné, později následuje jejich plné rozvinutí. Přechodné zhoršení nastává na začátku puberty. V dospělosti obvykle tikové projevy ustupují a dochází k zlepšení a stabilizování potíží.

Zdroj informací: www.atos-os.czwww.ivotoman.cz

autoři: Alima Martinová , Ivo Toman , Ondřej Fiala
Spustit audio