Jana Sladká Ševčíková - zakladatelka a předsedkyně Rady sdružení O. s. Anabell

30. květen 2012
Tandem

Hostem Tandemu Jana Rosáka byla zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, která vám například řekla, čím se sdružení Anabell zabývá a jakou mají úspěšnost.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Příjemnou chvíli u rádia přeje z Tandemu Jan Rosák. Naše dnešní vysílání vám představí ženu, která se rozhodla postavit jedné z nejrozšířenějších chorob moderní doby. Neřeknu nic nového, když řeknu, že poruchy příjmu potravy jsou v mnoha směrech příznačným problémem současného světa. A právě s nimi pomáhá ženám, ale i mužům zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková. Dobrý den, vítám vás.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Hezký den přeji.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jsem rád, že jste si udělala čas a že taky trošku s Tandemem pomůžeme v osvětě dobré věci. Nejprve se ale budeme věnovat vám samotné. Ale všechno vezmeme hezky popořadě. Teď je čas na písničku.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Se zakladatelkou a ředitelkou sdružení Anabell, doktorkou, inženýrkou Janou Sladkou Ševčíkovou si teď probereme trošičku její životopis od narození. Tak co napíšeme do kolonky narozena tam a tam?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Jasně, rozumím. Bylo to v Brně, narodila jsem se v roce 68 mým rodičům, paní Olze a Karlovi. A byla jsem jejich první dítě, dcera samozřejmě. A čtyři roky poté přišel na svět můj bratr, takže jsme dva sourozenci.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Výborně, tak to máme tu první kolonku. A teď to začneme trochu rozšiřovat. Tak vaše dětství bylo, předpokládám, jaksi pohodové.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Myslím si, že naprosto běžné, normální jako každé zdravé, normální dítě.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Velmi správně, to si taky odškrtávám. A jaké byly vaše dětské touhy? Teď se ptám spíš na nějaké ty profesní.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Víte co? Můj tatínek byl lesák a hodně ho zajímala příroda a bylo to pro něj takové jako lákavé a já jsem hodně s ním byla tak jako spjata, protože mi to přišlo, že to je ta oblast, kterou chci dělat. Paradoxně tomu tak samozřejmě ve skutečnosti vůbec nebylo, ale myslím si, že, jestli si dobře vybavuji, tak do takových dvanácti, třinácti, čtrnácti let určitě jsem jako hodně mluvila o tom, že chci být lesním inženýrem nebo že chci, můj tatínek pracoval jednu dobu na pile.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Přeslechl jsem, že jste říkala, že jste bydleli v Brně?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Ano, v Brně.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A to je k lesu poměrně daleko, ne?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
To je sice pravda. Ale kousíček za Brnem jsou příměstské lesy, takže tam tatínek pracoval. Čili, to spojení s tou přírodou a s těmi lesy, to tak jako bylo pro mě hodně příznačné. Ale je pravda, že potom jsem se profesně vydala úplně jiným směrem a pomohl k tomu učitel na základní škole, který mé rodiče přesvědčoval, že mám znalosti a dovednosti, schopnosti na to vystudovat vysokou školu, věnovat se humanitním směrům. Takže odtud potom byla ta moje cesta k psychologii a ke zdraví a k prevenci.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To vás psychologie tolik bavila už na střední škole?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Velmi, velmi. To je skutečně prostě můj obrovský kůň, to ani není koníček, to je kůň.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, taky jste vystudovala, vystudovala jste. Jo, pozor, mám tady taky ekonomiku a řízení.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Já jsem se původně nedostala na lékařskou fakultu. Já jsem chtěla studovat medicínu. Až už jsem potom po tý maturitě, až už ty moje profesní zájmy byly takové více specifické nebo více tak jako zacílené k nějakým konkrétním oborům, na medicínu jsem se nedostala a život mě zavál na chvíli trošičku jiným směrem. Já jsem šla pracovat do Královopolské strojírny, protože tehdy byla taková doba, ono to nebylo jednoduché. No a pak stejně tak nebylo jednoduché z té Královopolské strojírny se zase dostat zpátky k těm humanitním směrům. Já jsem potom skončila na Vysokém učení technickém na oboru ekonomika a řízení a vystudovala jsem tedy ekonomii.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No, ale pak jste složila rigorózní zkoušku na pedagogické fakultě a to už byly obory, které jsou mnohem blíž tomu, co děláte dnes. Rodinná výchova, filozofie, pedagogická psychologie. Ale taky tady mám poznamenáno, že jste pracovala v televizi. Jak jste se k tomu dostala?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Jak jsem vystudovala tu první vysokou školu, tak bylo potřeba hledat práci samozřejmě, že. A má to takovou kuriózní zápletku, kdy jsem v těch svých dvaadvaceti letech byla nešťastná, že žádná práce není a nemohu nic sehnat. No a tu jsem šla jednou kolem České televize v Brně a byla tam obrovská cedule, že přijímají někoho do pracovního poměru na programově-provozní pracovnici. Tak jsem to šla zkusit a oni říkali: Tak nastupte hned.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Úplně hned?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Úplně hned nastupte. Takže já jsem tam šla v pátek a oni řekli: Tak buď nastoupíte v pondělí, nebo nechoďte vůbec. Takže já jsem prostě během dvou dnů dva dny po státnicích taky, takže během dvou dnů jsem měla pracovní místo v televizi a tam jsem se tak postupně vyprofilovala až na vedoucí výroby televizního studia.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Doktorka, inženýrka Jana Sladká Ševčíková se málem stala ředitelkou brněnské televize. To jsem trochu zafabuloval.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
To je dobře.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Z toho si nic nedělejte, paní doktorko, to já jenom tak, aby byla legrace. Ale vy jste to jaksi po dvanácti letech, to je slušně dlouhá doba, opustila a začala jste se věnovat tomu, co vás táhlo nejvíc, oblast zdravého životního stylu. Dneska jste zakladatelkou a ředitelkou sdružení Anabell. Já myslím, že o tomto sdružení už mnoho našich posluchačů minimálně něco slyšelo. Ale říkám minimálně, to znamená, že slyšelo o minimálně. Takže teď nám trošičku to naše poznání o Anabell rozšiřte.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Naše organizace se věnuje lidem s poruchami příjmu potravy, to znamená lidem, kteří se potýkají s anorexií, s bulimií, se záchvatovitým přejídáním, případně jinými niancemi těchto chorob. A my se snažíme na takovém jako komplexním principu jim poskytovat jak sociální, tak zdravotnické služby jak formou individuální, tak skupinovou, tak třeba tváří v tvář, ale také prostřednictvím internetu nebo prostřednictvím telefonické krizové pomoci. Nezapomínáme ani na rodiče, takže máme podobné programy pro ty, kteří vlastně s někým, kdo s tímto onemocněním bojuje, kdo s ním žijí a kteří také mají řadu problémů s tímto onemocněním svého blízkého spojené.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Vycházíte z toho, že to je opravdu onemocnění, že to není tak jaksi přejídání z koníčku.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Tak, ono to doopravdy onemocnění je, je to regulérní diagnostická značka mezinárodní klasifikace nemocí. A vlastně ta organizace vznikla i s tím záměrem bojovat proti jakési stigmatizaci tohoto onemocnění a toho, že to není záliba, že to prostě není nějaký rozmar nebo že to není nějaké hloupé jednání. Je to prostě, jak říkám, regulérní psychické onemocnění.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A to si určitě nevybírá v celém širokém spektru, to znamená pohlaví nerozhoduje, nerozhoduje věk samozřejmě třeba vůbec, protože já znám přejídající se juniory, ale opravdu hodně malé, před kterými bylo potřeba věšet na ledničku visací zámek. Ale s tím vy určitě taky máte svoje zkušenosti. Jak prakticky pracuje Anabell?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Prakticky jsme v podstatě psychiatři, psychologové, nutriční nebo výživoví poradci, sociální pracovníci a poskytujeme poradenství ambulantní, ambulantní pomoc. Čili, klienti se k nám objednávají a absolvují u nás různě dlouhé programy. Takže buď třeba jednorázové sezení nebo opakované schůzky nebo třeba víkendové programy od pátku do neděle.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ti klienti sami vyhledávají vás, to znamená, že vy jste připraveni na to, že oni přijdou k vám.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Ta moje taková jako ústřední myšlenka, kterou jsem do organizace vkládala, byla my víme, že potřebujete pomoci a přijďte kdykoliv, kdy to budete potřebovat, my jsme tady pro vás. Takže ano, klienti vyhledávají nás.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
To znamená, že to nefunguje tak, že třeba jdete po ulici a vidíte tlouštíka nebo naopak anorektičku a řeknete, nejvyšší čas, přijďte.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Tak asi bych lhala, kdybych říkala, že to nevidím. Jasně, ta profesionální deformace tam je, vidím to, ale neoslovujeme samozřejmě klienty na ulici.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak je, dejme tomu, jak funguje osvěta v tom smyslu, že se ti dotyční klienti rozhodnou k vám jít, nestydí se?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
No, my už existujeme deset let a musím říct, že za těch deset let vidím v téhle té oblasti velký posun. To, jak se lidé velmi styděli na počátcích, dejme tomu, roku 1992, 5, 2000, tak dneska už to tak není. Dneska přichází lidé, nechci říct, že úplně sebevědomě, ale umí říci, potřebuji pomoc.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell, doktorka, inženýrka Jana Sladká Ševčíková, je dnes hostem Tandemu. Její životní pouť byla docela zajímavá přes studia oboru, které byly v podstatě dost vzdáleny tomu, co dneska dělá a přes práci také v médiích, konkrétně v České televizi, se dostala konečně k tomu, co ji nejvíc zajímá a k čemu opravdu směřovala, oblast zdravého životního stylu, sociální práce, psychologie, psychoterapie a podobně. Chci říct, to vaše Občanské sdružení Anabell je pochopitelně nezisková organizace, to znamená, nějakým způsobem musíte jaksi prostředky získávat. Je to formou sponzorství různých firem nebo jak?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
To je taková sisyfovská náročná práce, protože píšeme různé žádosti o dotace, někdy se nám daří, někdy se nám nedaří, ale stejně tak si musíme budovat síť různých dárců, sponzorů, lidí, kteří jsou ochotni přispět na naši práci a kteří věří tomu, že ta naše práce má smysl.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
No a jsou to i vaši klienti, kteří přispívají?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Já s tím mám trošičku problém, mně je žinantní žádat po našich klientech peníze. Je pravda, že některé naše programy jsou zpoplatněné, takže klient si některé naše poradenské aktivity nebo některé naše služby hradí, ale snažíme se, aby ty částky byly minimální, aby nebyly tak, jak jsou běžné na otevřeném trhu nebo v jiných poradnách, protože se domnívám, že ta cílová skupina není až tak finančně movitá, protože nejvíce postižení jsou mladí lidé ve věku plus minus od patnácti do pětadvaceti let a oni si těžko mohou zaplatit hodinu u psychoterapeuta za osm set korun třeba.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tím jste mě přivedla na myšlenku, teď nás poslouchá třeba, a já jsem přesvědčen dokonce, že určitě spousta lidí, kteří by vaši pomoc třeba potřebovali a zatím se nemohli rozhodnout. Zkuste udělat takovou malou osvětu, jak by to probíhalo, kdyby se vám někam ohlásili.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Musím říci, že našich poboček je po České republice celkem šest, takže určitě je potřeba podívat se na webové stránky www.anabell.cz a najít si to nejbližší příslušné kontaktní centrum a pak už jenom zavolat, nebát se, neostýchat se, objednat si termín a přijít. Ta schůzka vypadá tak, že je tam buď psycholog nebo psychoterapeut nebo sociální pracovník na takovou, říkáme tomu vstupní poradna, takový úplně vstupní prvokontakt s tím klientem a v podstatě si jenom povídají o tom, co toho klienta trápí, co je spojeno s tím onemocněním, jestli už se někdy léčil u někoho a kde, jak dlouho, s jakými úspěchy, jestli jde o opakovaný návrat té nemoci a tak dále a tak dále a pomalinku začínají společně rozplétat takové to klubko problémů, které s poruchou příjmu potravy souvisí. A je potřeba vědět, že, nadneseně možná, porucha příjmu potravy je způsob řešení jiných problémů skrze jídlo. Takže svoje velké opodstatnění v léčbě nebo v terapii má jak psychoterapie, tak práce s jídelníčkem. Člověk se musí naučit normálně, dobře, zdravě stravovat a musí rozumět své psychice.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Čili, pracujete s výživovými specialisty, kteří sestaví jídelníček třeba. I vzhledem k tomu charakteru onemocnění.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Ano. 

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Dostáváme se mezi klasiky českého humoru. Dnes tedy v Tandemu se zakladatelkou a ředitelkou sdružení Anabell, doktorkou, inženýrkou Janou Sladkou Ševčíkovou. Já nepochybuju, že i mezi, jak se říká celebritami, případně i významnými herci, zpěváky a tak dále a tak dále je spousta těch, kteří by třeba vaši pomoc potřebovali nebo dokonce možná i ji podstupují jaksi, kúru u vás. Ale to nebudeme teď tady říkat, protože to je v podstatě, by bylo prozrazování taky lékařského tajemství.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Přesně tak. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Výborně, dobře. No, Mirek Donutil, já si myslím, že to až tak moc nepotřebuje. Mirek je na tom asi tak jako já, kolísáme mezi tou ideální váhou a tou trochu nadideální. Ale Mirek Donutil je samozřejmě skvělý jaksi komik. Co se vám na něm nejvíc líbí?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Já mám velmi ráda jeho styl humoru a jeho způsob vyjadřování. Samozřejmě je to rodák z Moravy, tak nemohu vybrat nikoho jiného. Ale skutečně, když se chci hodně nasmát, hodně se chci pobavit, tak se dívám na pana Donutila nebo poslouchám.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Výborně. Tak se teď připravte na to, že se budete hodně smát.

/ Ukázka /

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Občanské sdružení Anabell vzniklo v roce 2002, založila a šéfuje mu paní doktorka, inženýrka Jana Sladká Ševčíková, která je hostem dnešního Tandemu. Dává ruku pomocnou těm, kteří přijdou sami a potřebují pomoci se svým problémem, který se může týkat bulimie, anorexie, chyb zdravého životního stylu. Jakou máte, paní doktorko, úspěšnost? To mě docela zajímá.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
No, to není zrovna jednoduchá otázka, protože průměrná doba léčby se pohybuje kolem pěti.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Otázka je to jednoduchá, odpověď bude těžká. 

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
No, tak máte pravdu, máte samozřejmě pravdu. Ta průměrná doba léčby je velmi zdlouhavá, je náročná, ale není nemožné se vyléčit. A tím pádem nám se těžko hodnotí úspěšnost, protože i v průběhu té léčby klienti prožívají období, kdy mají pocit, že mají všechno pod kontrolou, že už nás vůbec nepotřebují, to znamená, buď ukončí léčbu nebo se domluvíme, že teď nastává ten okamžik, kdy si myslí, že to budou zvládat sami a pak odchází. A pak uplyne rok, dva a oni se nám vrací zpátky a říkají: Nepodařilo se, my bysme ještě něco potřebovali. Takže já se na tu úspěšnost snažím dívat jiným úhlem pohledu a ten pohled spočívá v tom, že je pro nás důležité, že klient v té terapii zůstává, že má motivaci s tím problémem něco dělat a že nás neopouští po té první, případně hnedka druhé, že v tom začátku skutečně do toho takzvaně šlape. A takovouto úspěšnost máme tak kolem sedmdesáti, pětasedmdesáti procent.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Čili, se vám jaksi ozývají pacienti nebo klienti, kteří prošli vašimi kurzy, vaší terapií?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Tak, tak, naší terapií, naším poradenstvím.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A hlásí, je to v pořádku, vydržel jsem?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Až takto to není, spíš že vydrží po nějakou dobu a v té terapii dochází na schůzky s našimi pracovníky a v průběhu té terapie jsou schopni nám sdělovat ano, už nezvracím tak často nebo podařilo se mi přidat do svého jídelníčku takzvaných povolených potravin něco, co jsem dříve nejedl nebo nejedla a tak dále. Takže není to tak, že bysme měli úplně zpětnou vazbu, že se cítí vyléčeni, to ne.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Já bych řekl, že tenhle ten problém jaksi toho, že člověk se chová ke svému tělu takovým macešským způsobem, je srovnatelný třeba s alkoholismem nebo s kouřením, protože tak jak se strašně těžko přestává kouřit a už, nedejbože, jak se strašně těžko zahazuje ta láhev a odsouvá sklenička, tak stejně těžko se člověk jaksi vzdává toho koláče a té husy. Nebo naopak toho nejedení.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Máte trošku pravdu. Ale já vám nabídnu ještě jiný pohled na tu věc. Já to srovnání s tím alkoholismem nemám moc rád, protože lidé, kteří se vyléčí z alkoholové nebo drogové závislosti, se musí naučit žít bez té drogy, kdežto lidé s poruchou příjmu potravy se musí naučit žít s tím jídlem. Čili, tam si myslím, že to podhoubí je trošičku, trošičku jiné. I když existují studie o tom nebo dočtete se na internetu i v odborné literatuře, že ta podobnost mezi oběma problémy je.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Stává se, že člověk, který sám má určité problémy a zbaví se jich, tak se potom ne vždycky samozřejmě, ale někdy věnuje jaksi šíření, popularizaci toho způsobu, jakým se mu to povedlo. Ovšem tohle to není určitě případ mého dnešního hosta, paní doktorky, inženýrky Jany Sladky Ševčíkové, protože vy jste určitě neměla problém s žádnou bulimií, anorexií, že ne?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Ono to zdání klame, já jsem opravdu vyléčená z mentální bulimie a to, že to zdání klame, je celkem typický příznak samotné nemoci i v jejím průběhu. Takže domnívat se, že třeba kolem sebe máte spoustu žen, které nemají problém s poruchou příjmu potravy, je někdy krátkozraké. Odborné studie nebo odborná čísla říkají, že zhruba každá dvacátá mladá žena nebo dívka v tom věkovém rozmezí patnáct až pětadvacet bojuje s poruchou příjmu potravy. Takže i mé zdání klame. Ne, že bych teď byla nemocná, ale ano, byla jsem nemocná mentální bulimií a nikdo to v té době, když jsem byla nemocná, nevěděl.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak se to projevovalo, jestli nám to můžete prozradit?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Ta mentální bulimie je onemocnění, kdy se snažíte držet dietu, snažíte se omezovat příjem potravy, abyste samozřejmě nezvyšoval svoji hmotnost a abyste žil zdravě podle všech těch zásad, které jsou všude kolem nás. No a jednoho krásného dne, lidově a laicky řečeno, to tělo to nevydrží, to znamená, přijde záchvat, takový jako nával, říká se tomu vlčího hladu například. No a v té chvíli zkonzumujete všechno, co vidíte kolem sebe. To onemocnění je ale typické tím, že vy si potom uměle vyvoláte zvracení a toho jídla se touto cestou zbavíte. Takže takhle se projevovala moje nemoc a takhle se projevuje mentální bulimie.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak dlouho vás to drželo?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Já jsem byla nemocná poměrně dlouhou dobu, celých dvanáct let. 

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
A kdo vás z toho dostal?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
No, já sama. Musím říci, že já sama, což ale také je jeden z důvodů, proč vzniklo Anabell a proč jsem nechtěla, aby lidé na to onemocnění byli sami, protože jsem byla nemocná v době, kdy se tady v republice skutečně nic nevědělo nebo téměř nic nevědělo o poruchách příjmu potravy, internet teprve začínal. Něco, co si už dneska neumíme vůbec představit, život bez internetu. A ta nálepka psychické nemoci a něčeho, co není normální, není normální po jídle zvracet, jako když si to přivoláváte sám, že ano. Takže tohle to všechno mě drželo v obrovském stresu a v obrovském takovém strachu, že by někdo mohl vidět, že ta dokonalá a úžasně nalíčená a úžasně prostě upravená dáma může dělat takovéhle hrozné věci. Takže to mně bránilo v tom s někým ty problémy řešit a léčit se. Takže takovou cestou pokusů a omylů jsem se doslova hrabala z té nemoci.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak dnes už nemusíte, vážení a milí posluchači, se z toho, jak říká hezky paní doktorka, hrabat sami. Je tady Anabell.

/ Písnička /

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Je dobře, že když někdo má určitou životní zkušenost, že překonal něco velice nepříznivého tak, jak se to povedlo paní doktorce, inženýrce Janě Sladké Ševčíkové, zakladatelce a ředitelce sdružení Anabell, že tuhle tu svojí zkušenost předává dál, a to nejenom tedy v rámci Občanského sdružení Anabell, ale vy lektorujete i různé semináře, jestli se nepletu, zdravého životního stylu, psychologie, sociální práce a tak. To je mimo Anabell ještě?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Je v to v rámci organizační struktury Anabell, je to ta naše činnost, kterou si, je to naše vlastní ekonomická činnost, kterou si vlastně vyděláváme prostředky na to, abysme mohli poskytovat v jiné naší organizační části právě služby lidem se poruchami příjmu potravy. Takže ta oblast, které já se lektorsky věnuji, tak je třeba rozvoj psychosociálních dovedností sociálních pracovníků nebo psychologů. Je to spíš taková moje invence směrem k tomu, aby profesionálové byli ještě profesionálnější.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak mezi důležité aspekty zdravého životního stylu patří podle mého názoru určitě sport. Věnujete se i vy sportu?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
No, to zrovna nejsem tím správným příkladem, protože na něj nemám příliš času. Ale dovolím si zase jednu repliku, já jsem se v době té své nemoci tolik nasportovala a tolik naběhala, že já mám nasportováno do konce svého života. Takže já teď pouze chodím na procházky, když mám čas a prostor a ráda chodím na procházky, ale to tak veškerý sport, kterému se věnuji.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Jak jinak teda relaxujete, co jsou vaše záliby?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Ten můj velký kůň, ta psychologie, ta mě skutečně prostě pohlcuje a je mojí zálibou. Takže mám-li hovořit o nějakém koníčku, tak si vezmu prostě knížku, byť odbornou, ale tak já si v tom velmi užívám a velmi mě to baví. Ale dalším takovým mým koníčkem jsou kočky. Tak já po dvaceti letech snění jsem si před dvěma lety pořídila černého kocourka, takže já si užívám s naším kocourkem.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Kočky. A tak máte jenom jednu?

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
A tak mám kocourka. No, já se snažím mého úžasného muže přesvědčovat, že bysme mohli mít víc, ale zatím teda máme jenom jednoho kocourka.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Tak stejně tak, jak je v potravě, ve stravě potřeba udržovat zdravou míru, tak ty kočky taky nepřehánějte, abyste nedopadla potom, že jich budete mít plnej byt. 

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Dobře, řeknu to manželovi.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ano, řekněte mu to, varujte ho, ať vás v tomhle tom drží v mezích, tak jak vy držíte svoje klienty v Občanském sdružení Anabell. Jeho zakladatelka a ředitelka, paní doktorka, inženýrka Jana Sladká Ševčíková byla hostem Tandemu. Přeju vám hodně spokojených a hlavně vyléčených klientů.

PhDr. Ing. Jana SLADKÁ ŠEVČÍKOVÁ, zakladatelka a ředitelka sdružení Anabell
--------------------
Mnohokrát děkuji.

Jan ROSÁK, moderátor
--------------------
Ať se daří. Na shledanou.


Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio