Jedním z důležitých článků šíření moru v Českých zemích byly blechy. To ovšem platilo jen pro variantu dýmějovou

19. říjen 2023

První zmínky o takzvané černé smrti, tedy moru, v českých zemích pocházejí z roku 1349. Samotná epidemie vypukla v černomořské oblasti už dva roky předtím a odtud se rychle šířila, hlavně po námořních obchodních trasách.

Jedním z důležitých článků šíření nákazy byly blechy, které se nakazily od krys a dalších hlodavců. V jejich těle bakterie způsobující mor může cestovat na velké vzdálenosti, aniž by svého nositele zahubila. To ovšem platí pouze pro variantu dýmějovou – mor plicní se přenáší kapénkovou infekcí.

Dalším faktorem šíření byla i takzvaná malá doba ledová, kdy se změnilo počasí a následovala neúroda a hospodářská krize. To vše oslabilo odolnost populace vůči nové nemoci.

Mor dodnes představuje obraz hrůz, které kdysi postihly České země hromadným umíráním, vylidnily města a vesnice a ty, kteří náhodou přežili, zanechaly vystavené zoufalství, hladu, bídě a strachu.

Spustit audio