KARIKATURA

29. srpen 2003

Dnes si povíme, jak karikatura souvisí s károu a co mají kára a karikatura společného s kariérou. Ano, všechna ta významově hodně vzdálená slova jsou jazykově blízce příbuzná, karikatura, kára a kariéra mají společného předka, a ten je Kelt. Ale po pořádku, tedy od významu slov, o kterých dnes budu mluvit.

Karikatura je podle Slovníku spisovného jazyka českého za prvé "zkratkovitá kresba zesměšňující nebo satiricky odsuzující přehnáním nápadných znaků; obdobně zaměřený výtvor slovesný" a za druhé "nepodařená podoba nebo napodobenina, neumělá zkreslenina". O káře stejný slovník říká, že jde o za prvé o "vozík, zpravidla dvoukolový, ruční" a že přeneseně se slovo kára užívá ve slovních spojeních, která vyjadřují námahu, lopocení, starosti, například "kára životních starostí" či "vytáhnout káru jeho života z bláta". Jako druhý význam slova kára slovník uvádí expresivní označení vozidel, zpravidla automobilů vůbec. Pokud jde o kariéru, ve slovníku se dočteme, že jde o "postup, zpravidla rychlý v úřadě nebo v jiném povolání" a také o rychle vzestupnou životní dráhu vůbec.

Tušili jsme to, vlastně jsme to skoro bezpečně věděli, ale teď jsme si to ověřili: karikatura, kára a kariéra nemají významově vůbec nic společného. Přesto všechna tři slova vznikla ze stejného základu. Ten základ je latinské pojmenování čtyřkolového vozu slovem carrus, které má nepochybně keltský původ. Pozoruhodné je, že z latinského výrazu pro čtyřkolový vůz máme staré pojmenování dvoukoláku, původně slovem káry. Ta změna se udála někde na cestě z latiny přes středohornoněmčinu do staročeštiny. Druhý význam slova kára, zmíněné expresívní označení jakéhokoliv vozu, ale není ze staročeského káry, nepřešlo k nám z předchůdce němčiny. Tato kára pochází z anglického car, auto, které je ovšem také z latinského původem keltského slova.

S vozy souvisí i kariéra, toto slovo jsme přejali z italštiny, kde carriera, tedy cesta, dráha, je vlastně zkrácenina spojení via carraria, které se vyskytovalo ve středověké latině a znamenalo cesta pro vozy.

Karikatura s vozy souvisí hodně složitě, skoro se až dá říct krkolomně. Také pochází z italštiny, kde slovo caricatura, dřív než se jím začaly označovat přehánějící kresby, znamenalo obecně přehánění. Což ale nebyl úplně původní význam tohoto výrazu. Před tím, než se jim začalo označovat přehánění, šlo konkrétně o přehnané nakládání, řekněme přetěžování vozů. Caricare znamenalo nakládat, přetěžovat vozy a pocházelo z latinského původem keltského carrus, vůz.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová