Kateřina Malá: Pozor! Kouření vám zkrátí život až o 15 let, moderní je nekouřit

16. květen 2013

S edukační sestrou z Centra pro závislé na tabáku Ústřední vojenské nemocnice v Praze Kateřinou Malou jsme si povídali o tom, jak je možné se odnaučit kouřit.

Mluvili jsme o tom, jaký vliv má kouření na zdraví člověka. Probírali jsme, proč je těžké přestat kouřit. Věnovali jsme se postupům, které je nutné v rámci boje se závislostí na nikotinu dodržet, aby kuřák přestal kouřit.

Závislost na tabáku je dlouhodobé, vracející se a smrtelné onemocnění. V České republice zkracuje život polovině kuřáků a to v průměru o 15 let. Na následky kouření umírá v České republice 50 lidí denně!

Jaká je definice kuřáctví?

Pravidelný (denní) kuřák kouří nejméně 1 cigaretu denně. Příležitostný kuřák kouří, ale méně než 1 cigaretu denně. Bývalý kuřák vykouřil během života více než 100 cigaret, ale momentálně nekouří.

Podle posledních průzkumů kouří v ČR každý druhý mladý člověk.

Nekuřák nikdy nevykouřil 100 a více cigaret. Dlouhodobá abstinence se definuje jako nejméně 6, raději 12 měsíců od poslední cigarety.

Závislost na tabáku můžeme rozdělit na závislost psychosociální/behaviorální, která vzniká postupně tím, jak si kuřák zvyká s cigaretou žít. Kouří ve společnosti, při relaxaci či naopak ve stresových situacích.

Závislost na nikotin je podobná závislosti na heroinu

Tato závislost po určité době přechází v závislost fyzickou/drogovou, která vzniká chemickou reakcí v mozku na nikotin-acetylcholinových receptorech. Závislost na nikotin je velmi podobná závislosti na heroinu, kokainu či jiným drogám. Proto je tak obtížné se jí zbavit.

Informační kampaň Centra pro závislé na tabáku Ústřední vojenské nemocnice Praha

Mezi abstinenční příznaky patří mimo jiné touha po cigaretě, špatná nálada/deprese, podrážděnost/zlost, úzkost, neschopnost soustředění, neschopnost odpočívat, nespavost, zvýšená chuť k jídlu, zácpa aj.

Kdo chce přestat, musí chtít

Léčba závislosti na tabáku především v motivaci. Kuřák skutečně musí chtít definitivně přestat. Následují režimová opatření, kuřák si musí stanovit svůj den, kdy vykouří poslední cigaretu a začne abstinovat. Je to jeho den D.

kouření

Dále musí ze svého okolí odstranit kuřácké pomůcky a vše co s kouřením souvisí. Měl by si také najít někoho, kdo ho bude v jeho snaze podporovat. Za každý den bez cigarety by se měl odměnit drobnou radostí. Důležité je i změnit stereotyp dne a poučit se z vlastních předchozích neúspěchů.

Zdroj informací: Ústřední vojenská nemocnice Praha

autoři: Alima Martinová , Kateřina Malá
Spustit audio